ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค ปีงบประมาณ 2562
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 2,427,250
อีเมล์แอดเดรส Khunhanhos@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 6 หมู่ 6 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181004160036.pdf  04102561  09102561