ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีรัรตนะ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องจัดซื้อวัสดุบริโภค 6 หมวด จำนวน 133 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 1,289,200.00 บาท
อีเมล์แอดเดรส jintanakhnthd5@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 182 หมู่ 15 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181004133625.pdf  04102561  11102561 
2  
 tor_sisaket20181004133737.pdf  04102561  11102561