ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลปรางค์กู่

ชื่อเรื่อง

 

ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (รพ.ปรางค์กู่)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น -
อีเมล์แอดเดรส -
ที่อยู่ของหน่อยงาน 84/2 ม.1 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181003111145.pdf  03/10/2561  10/10/2561 
2  
 tor_sisaket20181003111207.pdf  03/10/2561  10/10/2561