ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาเฉพาะทางศัลยกรรม จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
อีเมล์แอดเดรส sawittee_23@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน งานจัดซื้อยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181002155310.rar  ๒ ต.ค.๒๕๖๑  ๕ ต.ค.๒๕๖๑