ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 800,000.-บาท
อีเมล์แอดเดรส rutchanee76@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 63 หมู่ 19 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33000
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181002155040.pdf  28092561  09102561 
2  
 tor_sisaket20181002155119.rar  28092561  09102561