ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๒,๐๙๐,๐๐๐.- บาท
อีเมล์แอดเดรส utphos@yahoo.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 83 หมู่ 7 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180928154425.pdf  ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑  ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑