ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.โพธิ์ชัย

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รพ.สต.โพธิ์ชัย ด้วยวิธีe-bidding
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 1,170,000
อีเมล์แอดเดรส winai-aree@hotmail.co.th
ที่อยู่ของหน่อยงาน รพ.สต.โพธิ์ชัย
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180928112204.pdf  28092561  28122561 
2  
 tor_sisaket20180928112259.pdf  28092561  28122561 
3  
 tor_sisaket20180928112326.pdf  28092561  28122561 
4  
 tor_sisaket20180928112355.pdf  28092561  28122561 
5  
 tor_sisaket20180928112425.pdf  28092561  28122561