ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.โพธิ์ชัย

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การเเพทย์3รายการ รพ.สต.โพธิ์ชัย
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 1,170,000
อีเมล์แอดเดรส winai-aree@hotmail.co.th
ที่อยู่ของหน่อยงาน รพ.สต.โพธิ์ชัย
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180928110402.pdf  28092561  28122561