ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาผู้ป่วย (OPD) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 780,000.-บาท
อีเมล์แอดเดรส nkhos.go.th
ที่อยู่ของหน่อยงาน 62 หมู่ 5 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180927153759.pdf  27 กันยายน 2561  8 ตุลาคม 2561 
2  
 tor_sisaket20180927153815.pdf  27 กันยายน 2561  8 ตุลาคม 2561