ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยารักษาโรคติดเชื้อ จำนวน ๘ รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
อีเมล์แอดเดรส sawittee9598@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน งานจัดซื้อยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180926114934.rar  ๒๖ ก.ย.๒๕๖๑  ๑ ต.ค. ๒๕๖๑