ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 228000
อีเมล์แอดเดรส kanokporn.thangtrakul@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 485 หมู่ 6 ตำบลโพนจข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180925102418.pdf  20/09/2561  19/10/2561