ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 1,245,000
อีเมล์แอดเดรส Khampun_888@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน หมู่ 20 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180924141406.pdf  21กันยายน2561  28กันยายน2561 
2  
 tor_sisaket20180924141500.pdf  21กันยายน2561  28กันยายน2561 
3  
 tor_sisaket20180924141647.pdf  21กันยายน2561  28กันยายน2561 
4  
 tor_sisaket20180924141758.pdf  21กันยายน2561  28กันยายน2561 
5  
 tor_sisaket20180924141900.pdf  21กันยายน2561  28กันยายน 2561 
6  
 tor_sisaket20180924141952.pdf  21กันยายน2561  28กันยายน2561