ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลไพรบึง

ชื่อเรื่อง

 

ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดดิจิตอล ชนิดสี ๒ หัวตรวจด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 920,000.-
อีเมล์แอดเดรส teerawutpb@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 56 หมู่ 20 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180924115605.pdf  24092561  01102561