ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น -
อีเมล์แอดเดรส ssko2560@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 485 ม. 6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20170911180649.pdf  11 กันยายน 2560  11 กันยายน 2560