ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลภูสิงห์ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รพ.ภูสิงห์)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 700,000 บาท
อีเมล์แอดเดรส Paokeaw_05@hotmail.co.th
ที่อยู่ของหน่อยงาน 83/1 ม.11 ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20170911132705.pdf  11 กันยายน 2560  18 กันยายน 2560