ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ เเละครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-รพ.กันทรารมย์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 1,417,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
อีเมล์แอดเดรส k_kotwong@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 183 ม.12 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20170911111107.pdf  11092560  11102560