ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรลักษ์

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ โดย โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 3,550,000 บาท
อีเมล์แอดเดรส rungsee14@hotmail.co.th
ที่อยู่ของหน่อยงาน 446 ม.5 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20170911110440.pdf  11092560  18092560