ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 157 รายการ-โรงพยาบาลกันทรารมย์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 6,256บาท
อีเมล์แอดเดรส k_kotwong@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 183 ม.12 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20170906134126.pdf  30082560  11092560