ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศ จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 1,288,000 บาท
อีเมล์แอดเดรส ssko2560@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 485 ม. 6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20170905161255.pdf  05 กันยายน 2560  05 กันยายน 2560