ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมเขตของเขตสุขภาพที่ ๑๐ กลุ่มยาหัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๒๑ รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
อีเมล์แอดเดรส umawa_dd@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน งานจัดซื้อยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20170904162257.pdf  ๑ ก.ย. ๒๕๖๐  ๖ ก.ย. ๒๕๖๐