ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ครุภัณฑ์ทั่วไป จำนวน 44 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น -
อีเมล์แอดเดรส Teerawutpb@gmail.com , appletilakorn@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 56 หมู่ 20 โรงพยาบาลไพรบึง ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20170824153702.pdf  22 /08/2560  05/09/2560