ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 1,420,000
อีเมล์แอดเดรส utphos@yahoo.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 83 ม.7 ถ.เพียรพจนกิจ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20170824005147.pdf  22 สิงหาคม 2560  4 กันยายน 2560 
2  
 tor_sisaket20170824005205.pdf  22 สิงหาคม 2560  4 กันยายน 2560 
3  
 tor_sisaket20170824005222.pdf  22 สิงหาคม 2560  4 กันยายน 2560