ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรลักษ์

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ โดยโรงพยาบาลกันทรลักษ์ เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 730,450 บาท
อีเมล์แอดเดรส rungsee14@hotmail.co.th
ที่อยู่ของหน่อยงาน 446 ม.5 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20170823163936.pdf  22082560  01092560 
2  
 tor_sisaket20170823163952.pdf  22082560  01092560