ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาเฉพาะทางโรคเลือด จำนวน ๗ รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๑๒,๙๑๐,๐๘๕ บาท
อีเมล์แอดเดรส umawa_dd@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน งานจัดซื้อยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20170823155018.rar  ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐  ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๐