ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาลดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน ๖ รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๙,๐๗๖,๙๐๘.๒๐ บาท
อีเมล์แอดเดรส umawa_dd@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน งานจัดซื้อยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20170823154843.rar  ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐  ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐