ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศิลาลาด

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลศิลาลาด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 627596.43
อีเมล์แอดเดรส veenakon@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน โรงพยาบาลศิลาลาด 108 ,ม.5 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 33160
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20170822135447.pdf  22ส.ค.2560  4 ก.ย.2560