ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศิลาลาด

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศราคากลางงานสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลศิลาลาด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 627,596.43 บาท
อีเมล์แอดเดรส veenakon@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน โรงพยาบาลศิลาลาด 108 ,ม.5 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 33160
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20170822135152.pdf  3 สิงหาคม 2560  30092560