ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดที่นั่ง ไม่น้อยกว่า ๔๖ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์และพนักงานต้อนรับประจำรถ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 252,000.-บาท
อีเมล์แอดเดรส oumoim_oonoo@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ เลขที่ 185 หมู่ 6 ถนนไกรภักดี ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัด
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20131105003412.doc  4 พฤศจิกายน 2556  14 พฤศจิกายน 2556