ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวนไม่น้อยกว่า 7,000 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค 6 หมวด จำนวน 133 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วย (OPD)
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) นอกบัญชีนวัตกรรมไทย พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลกันทรลักษ์
ประกาศตารางราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) นอกบัญชีนวัตกรรมไทย พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โครงการพัฒนาระบบบริการ ปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว (PCC ) จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับ รพ.สต.เขิน อ.นํ้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โครงการพัฒนาระบบบริการ ปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว (PCC ) จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับ รพ.สต.เขิน อ.นํ้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและ คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยุห์ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะ
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาเฉพาะทางโรคตา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ รพ.สต.ดวนใหญ่
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ รพ.สต.ดวนใหญ่
   ส่งประกาศ