ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ-โรงพยาบาลราษีไศล
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 กลุ่ม 159 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-โรงพยาบาลราษีไศล
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการ จำนวน 52 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-โรงพยาบาลราษีไศล
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยารักษาโรคไตชนิดรับประทาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการ จำนวน ๗๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โรงพยาบาลพยุห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องผ่าตัดสำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) -โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3กลุ่ม 159 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-โรงพยาบาลราษีไศล
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ จัดซื้อวัสดุบริโภค 6 หมวด 134 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ. ศรีรัตนะ )
ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวนไม่น้อยกว่า 7,500 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รพ.ศรีรัตนะ
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายกายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) -โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 70,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์
   ส่งประกาศ