ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอก (O.P.D) รพ.ขนาด ๓๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑,๑๒๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง โรงพยาบาลไพรบึง ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะ
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล, ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑,๑๑๖ ตรารางเมตร ๑ หลัง โรงพยาบาลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค 3 หมวด จำนวน 95 รายการ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. ๓๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๑๒๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลห้วยทับทัน ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะ
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลกันทรลักษ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรารมย์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกว
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (รพ.ปรางค์กู่)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพรจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพรจังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดศรีสะเกษ ๒ หลัง ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดศรีสะเกษ
   ส่งประกาศ