สายด่วนนายแพทย์(สายตรงนายแพทย์)
เพื่อร้องเรียน,สอบถามปัญหาต่างๆ ที่อยากให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทราบและแก้ไข


เรื่องทุน สสจ. ศรีสะเกษ ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
เรียนท่านนายแพทย์ สสจ. ที่เคารพ ดิฉันนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
อยากจะเรียนถามท่านว่า ทุน สสจ.ศรีสะเกษ เมื่อไหร่จะมาค่ะ เพราะตอนที่ไปเซ็นสัญญาบอกว่าจะได้ก่อนปีใหม่ แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ จีงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ #ขอบคุณค่ะ

kk ส่งอีเมล์ถึง kk 171.99.101.213 [ 22 ม.ค. 2557 เวลา 20:39 ] ตอบคำถามนี้

User