สายด่วนนายแพทย์(สายตรงนายแพทย์)
เพื่อร้องเรียน,สอบถามปัญหาต่างๆ ที่อยากให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทราบและแก้ไข


ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานสาธารณสุข 57
อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
เรียน ท่าน สสจ. ที่เคารพ

-อยากให้การกำหนดตัวชี้วัด และวิธีการวัดของจังหวัดศรีสะเกษ กรุุณากำหนดและแจ้งให้เร็วขึ้นด้วย เพราะระดับอำเภอจำเป็นต้องนำตัวชี้วัด/วิธีวัด มาทำแผนปฏิบัติการ 57 แต่เนิ่นๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้น เวลาทำงานมากขึ้น ได้คุณภาพมากขึ้น ไม่ต้องรีบเร่งมาก และสามารถวางแผนการเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดได้ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน
-การวัดกระบวนการบางอย่างที่ท่านกำหนด รบกวนช่วยพิจารณาให้ละเอียดด้วยครับ เพื่อให้เป็นการวัดในจุดที่เป็นคานงัดจริงๆ
-ตัวชี้วัดที่เลือกหรือกำหนดเพิ่มเติม รบกวนพิจารณาด้วยครับว่า อะไรที่ทำแล้วไม่ค่อยได้ประโยชน์ แต่เรากลับลงทุนไปมาก ทำมาก และอะไรที่เกิดประโยชน์ ควรทำ แต่เราไม่ค่อยได้ทำ ไม่ค่อยได้ทุ่มเทอย่างจริงจัง
-ปัญหาสังคมในปัจจุบันมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก และเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพ อยากให้ตัวชี้วัดสะท้อนหรือก้าวถึงมิติทางสังคมด้วยครับ บางอย่างอาจยาก ทำได้น้อย แต่การเปลี่ยนแปลงที่น้อยนิดนั้น อาจสร้าง impact ที่กว้างขวาง
-ช่วยพิจารณาตัวชี้วัดให้สามารถเข้าถึงระดับปัจเจกบุคคล/ชุมชนจริงๆด้วยครับ เพราะน่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่การผลักดันการพึ่งตนเองของประชาชนด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นรากฐานของการสร้างพลเมือง และประชาธิปไตยที่สมบูณ์

ขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้ทีมทำงาน สสจ.ศรีสะเกษ ทุกท่าน ครับ

เด่นชัย ดอกพอง 61.19.213.222 [ 21 พ.ย. 2556 เวลา 16:18 ] ตอบคำถามนี้

ตอบ : Q1938 - เด่นชัย ดอกพอง [21 พ.ย. 2556] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
รับทราบ..จะนำเสนอในที่ประชุมครับ

นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์ 192.168.129.242 [ 22 พ.ย. 2556 เวลา 16:10 ] ความเห็นที่ 1/#1462 เขียนตอบคำตอบนี้  

User