สายด่วนนายแพทย์(สายตรงนายแพทย์)
เพื่อร้องเรียน,สอบถามปัญหาต่างๆ ที่อยากให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทราบและแก้ไข


ถามเกี่ยวกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ สสจ.ศก.(มีแต่เพิ่มวงเงินกู้ไม่มีลดนี่นา)
อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ท่านอาจารย์ครับขอถามเกี่ยวกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ สสจ.ศก ครับ สงสัยทำไมมีการปรับลดการขอกู้เงินจากหลักเกณฑ์เดิม คือกระผมไปยื่นขอรับเงินเพิ่มแต่ก่อนเมื่อมีเงินเดือนเพิ่ม 6 เดือนสามารถรับเงินเพิ่มได้แต่ไม่เกิน สองล้านห้า แต่เดียวนี้ไม่ได้แล้วผมล่ะงงจริงอุตส่าห์วางแผนกู้เงินเอาไว้แล้วว่าจะเอาไปใช้จ่ายหน่อย

จุงเบย 101.51.39.227 [ 05 มิ.ย. 2556 เวลา 06:50 ] ตอบคำถามนี้

ตอบ : Q1641 - จุงเบย [05 มิ.ย. 2556] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
คงต้องไปสอบถามทางคณะกรรมการหรือผู้แทนสมาชิก เพราะจะได้คำชี้แจงที่ชัดเจนกว่านะครับ

นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์ 192.168.130.156 [ 05 มิ.ย. 2556 เวลา 23:12 ] ความเห็นที่ 1/#1280 เขียนตอบคำตอบนี้  

User