สายด่วนนายแพทย์(สายตรงนายแพทย์)
เพื่อร้องเรียน,สอบถามปัญหาต่างๆ ที่อยากให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทราบและแก้ไข

[ หน้าแรกเว็บไซต์ | กลับหน้าหลักเว็บบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ ] [ สมาชิก | Admin ]
จำนวน 2488 คำถาม ค้นหา
คำถามที่ หัวข้อคำถาม ผู้ตั้งคำถาม [วันที่ตั้ง] อ่าน ตอบ [ตอบล่าสุด]
2458 XSUxrMrHpZc aF3ZP55NbaDc
13 เม.ย. 2558 23:22
12 0
2459 tlQnzKsPp4g 5hXvQredHqOy
14 เม.ย. 2558 02:22
0 0
2472 8STahTmdEyBS Bi2j4zFh
14 เม.ย. 2558 10:34
7 0
2477 tqMZjzJh XFM3lKp3
14 เม.ย. 2558 15:57
3 0
2494 HduiBWdQ cdqIusUs6uc
15 เม.ย. 2558 04:53
3 0
2504 8V1KCbsxoK74 sWsDdBgYz0
15 เม.ย. 2558 09:54
3 0
2515 qjm6eNVKy gA5aRpj6TGf
15 เม.ย. 2558 17:25
3 0
2521 M5KMQ8IFg O8V1BX6i
15 เม.ย. 2558 20:53
3 0
2522 GcUb9WcAvkT Vb0icKnWeI
15 เม.ย. 2558 20:59
3 0
2527 CJMNU1a5T MKWYkCeGKs
15 เม.ย. 2558 23:39
3 0
2529 RZf21VgkE Ghk6u2Dvk56P
16 เม.ย. 2558 00:26
3 0
2533 StuJwlaCkZ zNYRSetbLzk
16 เม.ย. 2558 01:21
3 0
2545 53lMO7KH pmjhbzbsYbeK
16 เม.ย. 2558 09:04
3 0
2552 QaGyqckV s6HpXjXH
16 เม.ย. 2558 16:08
3 0
2554 ZkgC32a0 Fuf4tngi
16 เม.ย. 2558 16:54
3 0
2555 vHh5kDTDEe rg3WxS34p33E
16 เม.ย. 2558 17:07
3 0
2561 pNma4wFgq YNjNk55ALTz
16 เม.ย. 2558 18:46
3 0
2571 xUQeoHZ1N pwbXglYrydr
16 เม.ย. 2558 21:14
3 0
2572 qF2ZARjkHKlX LqpYrvk3
16 เม.ย. 2558 21:16
3 0
2584 JZFc0lsGjg ShEx2teUqic
16 เม.ย. 2558 23:50
2 0
2601 LStZXu7t EYmbTd0o
17 เม.ย. 2558 05:12
2 0
2615 qxglgiQ5P 8PHaqWQL
17 เม.ย. 2558 08:25
2 0
2637 ABMOxo5DvM IMNssErT
17 เม.ย. 2558 15:38
2 0
2641 tnWfEq4v6aB 4cxewMDJX
17 เม.ย. 2558 16:43
2 0
2644 09xUlZU1BfP iKZkivmc
17 เม.ย. 2558 17:22
2 0
2654 Y6OcwfHQccI 65k4ubWcnBg
17 เม.ย. 2558 19:31
2 0
2659 V2cWPnWL8b ipY1tWWt1
17 เม.ย. 2558 19:50
2 0
2665 OaC5IFeHCZbT mnQb7fDmfvp
17 เม.ย. 2558 21:02
2 0
2674 aTOLYfjA3xxN gtQeoIXcw0
17 เม.ย. 2558 21:57
2 0
2683 xH84Gy4y9 0kDb0Y2Uf
17 เม.ย. 2558 22:38
2 0
2685 LEEvvZyFUi iirlY96O
17 เม.ย. 2558 22:54
2 0
2696 gHmflmcOz9 Q85an9dE
18 เม.ย. 2558 01:06
2 0
2715 JsaBhh6AoTAU AgfEs8BJZ23I
18 เม.ย. 2558 04:13
2 0
2727 OpXviz5QmCK vMmqyS5p
18 เม.ย. 2558 07:14
2 0
2744 1V7O8VEyn yhaUPczyRADp
18 เม.ย. 2558 08:59
2 0
2745 PvncT1EK FI3M1rGI9z
18 เม.ย. 2558 09:04
2 0
2754 6GMsxCwp fXtIcsgT
18 เม.ย. 2558 10:27
2 0
2763 DLIqG177J1u puuy6eqN
18 เม.ย. 2558 12:02
2 0
2772 Lmhi8eMMs 3is5QrFfd
18 เม.ย. 2558 13:22
2 0
2773 OtES8HGqFplA imnFE1aUucPP
18 เม.ย. 2558 13:26
2 0
2779 iMpP8GnAbjVw OF6uf238DkSf
18 เม.ย. 2558 14:26
2 0
2788 lLREM2I4lAl cwpt5jvZt1SW
18 เม.ย. 2558 15:59
2 0
2794 EtE1YBGkvLW K3BCYAwNW
18 เม.ย. 2558 16:57
2 0
2804 g84c5UmQ5A d9yzrIb6L
18 เม.ย. 2558 18:04
2 0
2821 adH3PJJF7d xNeykSRHy
18 เม.ย. 2558 20:35
0 0
2826 jzvWK9t5Cm MVpjFSlH
18 เม.ย. 2558 21:41
0 0
2828 e6xsBvLbC65V flCnxWU0NMB
18 เม.ย. 2558 21:59
0 0
2829 KpzcF3RIHMrf juYgGg6qw
18 เม.ย. 2558 22:01
0 0
2827 CRdocj6XmOV q9nfN8tkKPxo
18 เม.ย. 2558 21:46
0 0
2825 3YntjrMM MkFwEYFgHiN
18 เม.ย. 2558 21:03
0 0
2824 it6WsmX4G8 chsyxYHBMLbh
18 เม.ย. 2558 21:01
0 0
2823 Sg9IkynToi45 ft9VTsBow
18 เม.ย. 2558 20:48
0 0
2822 V7FvMo5ii cgHiGsRLj
18 เม.ย. 2558 20:40
0 0
2820 xgmVxQXnYH XIDxb5JKG
18 เม.ย. 2558 20:34
0 0
2819 8ZiF2XUJQ9 OE02TCID
18 เม.ย. 2558 20:34
0 0
2818 GrrpduZJww iJ2pyc1qI
18 เม.ย. 2558 20:31
0 0
2817 1PxZN8frDudC g4Yy5ruK
18 เม.ย. 2558 20:28
0 0
2816 EFvmIeso EfjY222PMR
18 เม.ย. 2558 20:23
1 0
2815 pTlGpM2T KoLtMVq3
18 เม.ย. 2558 20:13
1 0
2814 z1J6pvSJHagI OTl2Ped2O
18 เม.ย. 2558 20:10
1 0
2813 EBuMhDY6 7gtQRElLRuJ
18 เม.ย. 2558 20:02
1 0
2812 PnoxqtlAVOF pCCVvOb0dTHI
18 เม.ย. 2558 19:59
1 0
2811 7cO006CXsyS PP5ZHtckL
18 เม.ย. 2558 19:12
2 0
2810 TuBtofRN PZA8cvDuV
18 เม.ย. 2558 18:53
2 0
2809 zFq1Ve7zOi9F 4FzhSdqdjgVU
18 เม.ย. 2558 18:48
2 0
2808 1ACiVgTR1So cYQEzlFgvPQh
18 เม.ย. 2558 18:45
2 0
2807 TqLCB80Q 1Vy37OG44X9
18 เม.ย. 2558 18:36
2 0
2806 P3kPr5OPJ LDOg6HuuvKos
18 เม.ย. 2558 18:30
2 0
2805 6HKlm1pe xcxaWpwSiKx
18 เม.ย. 2558 18:20
2 0
2803 Eg90M7bcCb aak3FKvC
18 เม.ย. 2558 17:56
2 0
2802 ErUeiORs lWV6re8Ui
18 เม.ย. 2558 17:56
2 0
2801 WaYc3UgFpJG e2nC9Kza5TB
18 เม.ย. 2558 17:47
2 0
2800 BNF5rPHViIL wwuXM5pcsxC
18 เม.ย. 2558 17:44
2 0
2799 lp9EO32c5oy AWGHiaAoOvYf
18 เม.ย. 2558 17:42
2 0
2798 1t5Opj4ZDbnX rtQgOjCc4
18 เม.ย. 2558 17:40
2 0
2797 Yrp3QvOuD8u mTwSOAH3
18 เม.ย. 2558 17:38
2 0
2796 pbZY6nBq htmISF1w
18 เม.ย. 2558 17:07
2 0
2795 s99pLvv13Iec ZkLLtpN0
18 เม.ย. 2558 16:58
2 0
2793 a1On5QwhwJ MqVnNf5QA3D8
18 เม.ย. 2558 16:47
2 0
2792 ZIQbXUM5qc3m CZF3ZN6EK
18 เม.ย. 2558 16:27
2 0
2791 SbEBNQpoHA wpxNIYMEe
18 เม.ย. 2558 16:22
2 0
2790 UsYMQKBjd3z 14a2fmGKk
18 เม.ย. 2558 16:15
2 0
2789 iiersoxSGP WWOEFkkb
18 เม.ย. 2558 16:04
2 0
2787 MnGpSYf1jsdw vYZFeP9Vn
18 เม.ย. 2558 15:39
2 0
2786 ybidDi0k dLgpVkEv
18 เม.ย. 2558 15:34
2 0
2785 ZMMR4kpv87r qe0ZBZwDA
18 เม.ย. 2558 15:26
2 0
2784 RVsTrlwiWHA lebkdkBv
18 เม.ย. 2558 15:06
2 0
2783 HiOvJLaZ AqjtANsuj4P8
18 เม.ย. 2558 15:03
2 0
2782 lv3wonBtIviG ldL3nMrzeM
18 เม.ย. 2558 14:45
2 0
2781 ktdOK4A52XZ Nz12I31h7znQ
18 เม.ย. 2558 14:41
2 0
2780 CKtFCJjSir xgmNtiTcf5T
18 เม.ย. 2558 14:34
2 0
2778 TMqJQcUBO vkMwLYeeI
18 เม.ย. 2558 13:50
2 0
2777 cw9W3QR9N iPx0c4bSKIju
18 เม.ย. 2558 13:42
2 0
2776 4eGLrDNH mAi7OOMvfkw
18 เม.ย. 2558 13:31
2 0
2775 futcvVoGrgM SLvKRaiupgz
18 เม.ย. 2558 13:29
2 0
2774 finQ7lKysJy 0xsOzZrvza
18 เม.ย. 2558 13:28
2 0
2771 UagHjsiKVdw rI1n4vWZHax
18 เม.ย. 2558 13:18
2 0
2770 aKDedTyMckZ 2wnydTq86ZE
18 เม.ย. 2558 13:11
2 0
2769 FcOWGYwzFj LbNmwr48
18 เม.ย. 2558 12:57
2 0
2768 Ad2jTfMTxDg KrY1KYUjaH
18 เม.ย. 2558 12:47
2 0
2767 VQGPTNSo tYQ4AZsYEe
18 เม.ย. 2558 12:40
2 0
2766 Nv5MYc1cV 9bZ8bvmWDt
18 เม.ย. 2558 12:34
2 0
2765 beuWXwmGj bO2ZtZp7
18 เม.ย. 2558 12:31
2 0
2764 G80mmFJw St2w3auyj
18 เม.ย. 2558 12:28
2 0
2762 hT5y0zuoJ 22UEuK4L
18 เม.ย. 2558 12:02
2 0
2761 FGU2Eo0gI TXh5RBE7p
18 เม.ย. 2558 11:53
2 0
2760 qfteFgUlRADs fsR9g4uYHEcM
18 เม.ย. 2558 11:43
2 0
2759 2BoEgIuFmU 80G9trWqjn
18 เม.ย. 2558 11:33
2 0
2758 racaL0dO23L UaiZlPtTncaT
18 เม.ย. 2558 11:15
2 0
2757 Cc1vALIf qTyEFMCS
18 เม.ย. 2558 10:57
2 0
2756 cFOIACCrho7Y KHVkMhgZLX
18 เม.ย. 2558 10:38
2 0
2755 sNbQ2NjDVHD zxWJtEcRN93i
18 เม.ย. 2558 10:33
2 0
2753 7lzT0asW6ks yBcXr36nV2gb
18 เม.ย. 2558 10:25
2 0
2752 yS4es441S1cw OlY57TnmuP1
18 เม.ย. 2558 10:14
2 0
2751 aahfMW4jnkQE 1PDzgmXwPm4
18 เม.ย. 2558 09:56
2 0
2750 ixUYdeUKX5P 1ML4yE34BEz
18 เม.ย. 2558 09:50
2 0
2749 MVCn1uAW0mAy bGaDVuoZfe
18 เม.ย. 2558 09:41
2 0
2748 iOA9ZCj3R1oy tYlozW8CEIA
18 เม.ย. 2558 09:36
2 0
2747 IUb5826p 5qmLfInxxbyv
18 เม.ย. 2558 09:33
2 0
2746 RT1HyqCu9j z84fM96B
18 เม.ย. 2558 09:07
2 0
2743 1XjV4SNVxB OaoTSLzpk
18 เม.ย. 2558 08:43
2 0
2742 Y8tj1emJup5B c4VcA5IP
18 เม.ย. 2558 08:37
2 0
2741 PVeiXGQc jMV7qeR5
18 เม.ย. 2558 08:37
2 0
2740 3VVyxmNy xC1oQ0oK8O
18 เม.ย. 2558 08:29
2 0
2739 T7vYXvDJA3I v1BojXbm3b1
18 เม.ย. 2558 08:21
2 0
2738 BqhxQIPx 6AuynACEjro0
18 เม.ย. 2558 08:10
2 0
2737 hihqVw0ve03 EBon0LC6QsHK
18 เม.ย. 2558 08:02
2 0
2736 cp1ohCPCL otHHdsuY
18 เม.ย. 2558 07:43
2 0
2735 2YPdC6V6 4umDuGMQGc0E
18 เม.ย. 2558 07:40
2 0
2734 cK0ikrbRt zc8hbVlaLkh
18 เม.ย. 2558 07:35
2 0
2733 PusAT7g2 ODGALOUhbMvZ
18 เม.ย. 2558 07:31
2 0
2732 Ka4rM2MWPp Mj08uwubC
18 เม.ย. 2558 07:30
2 0
2731 98uQwwqrKQ gV8VJDrD
18 เม.ย. 2558 07:29
2 0
2730 AimbKXdJu Fuwmotw21kRf
18 เม.ย. 2558 07:28
2 0
2729 Ry1O04qBbf 04cq6DB7gFNC
18 เม.ย. 2558 07:25
2 0
2728 IcOEpgywT 9kfOfAceAR9
18 เม.ย. 2558 07:15
2 0
2726 x7FkRJ7nk lUYXMVd2QV
18 เม.ย. 2558 07:06
2 0
2725 Fxm2ycbQWWz mF6fbrZ4qA
18 เม.ย. 2558 06:39
2 0
2724 U2spZT8g CvgfZTIC
18 เม.ย. 2558 06:33
2 0
2723 J4jASZqaybJR 8mu6xiWCNG0
18 เม.ย. 2558 06:31
2 0
2722 W1Vdv3Ub 561skt2NOHhB
18 เม.ย. 2558 06:02
2 0
2721 QvFZ8kNR4a sCWuvPL10I1A
18 เม.ย. 2558 05:48
1 0
2720 o2eoYxQk A6sGxCMAI07
18 เม.ย. 2558 05:38
2 0
2719 c0k5hUs1hp cVTvY6CZK3u
18 เม.ย. 2558 05:34
2 0
2718 Ymhq9clOa PxENb37z
18 เม.ย. 2558 04:47
2 0
2717 YC2tmds3IaPu X1uYzzQg
18 เม.ย. 2558 04:45
2 0
2716 rEFobGZg6z7 dvd84cwZ4gD
18 เม.ย. 2558 04:43
2 0
2714 fFn9Hx0yU0gQ G7mcNeIt0Jua
18 เม.ย. 2558 04:03
2 0
2713 PuWO18tv Iz2xlGQas4
18 เม.ย. 2558 03:58
2 0
2712 Ax3LYHPp2ib0 9lN0FlmiWi0
18 เม.ย. 2558 03:56
2 0
2711 1UagdhrpX Dks6oBOjmJ
18 เม.ย. 2558 03:55
2 0
2710 2Ga7gGdIl7 bug0YSci
18 เม.ย. 2558 03:36
2 0
2709 hwF6s0t6Jfkg 9nsrJdo9PLx7
18 เม.ย. 2558 03:25
2 0
2708 MtKi88SuNsZ 1ELDZfFnZp
18 เม.ย. 2558 03:21
2 0
2707 HvOlygYeGV zMWxJR7qV
18 เม.ย. 2558 03:14
2 0
2706 xcamhsPgHTy4 fUjL5jDd
18 เม.ย. 2558 03:06
2 0
2705 baeQ3wgdK XwTKqmna
18 เม.ย. 2558 02:48
2 0
2704 EkHPeeUk b7epQJRY3
18 เม.ย. 2558 01:59
2 0
2703 bcgL0ZKwA OozR6WSXaO
18 เม.ย. 2558 01:53
2 0
2702 aFuOertORINU o9dU2HmL
18 เม.ย. 2558 01:45
2 0
2701 Aarb4tcRG 8TwcqEkPZrr8
18 เม.ย. 2558 01:40
2 0
2700 uSa0QGi7H C3FwKI7smvm
18 เม.ย. 2558 01:24
2 0
2699 AUKNiv5KGX5 OqtIa99v1
18 เม.ย. 2558 01:18
2 0
2698 J6OvLKl3cs 2lY2QFeMaBui
18 เม.ย. 2558 01:09
2 0
2697 cJOXzyKy nIdOAGPT
18 เม.ย. 2558 01:08
2 0
2695 LZo7u52LW3 V9GqzkkZHfy
18 เม.ย. 2558 00:58
2 0
2694 rLbUoqQxL NJZHOZAm6
18 เม.ย. 2558 00:50
2 0
2693 DnnjgfUo aLJFLt3YmEg
18 เม.ย. 2558 00:44
2 0
2692 4MfJONEIhwb n97jCPDQnENW
18 เม.ย. 2558 00:28
2 0
2691 pCsLRKjzT hatlTSInEt
18 เม.ย. 2558 00:28
2 0
2690 9D0tGplvmS4 tog11XRLE26
17 เม.ย. 2558 23:57
2 0
2689 hZUl7gMsT 6v3aKaEQ7DKX
17 เม.ย. 2558 23:55
2 0
2688 cz4kt6Tgu DmhT87Qgtk
17 เม.ย. 2558 23:49
2 0
2687 iWtyA3OO6O ZpCMb234
17 เม.ย. 2558 23:26
2 0
2686 DYCBOZrX9 N7xrQDTPwhq
17 เม.ย. 2558 23:05
2 0
2684 09YidT6nxcKs MeO5naVZ
17 เม.ย. 2558 22:40
2 0
2682 FbKDOfQM10K RLyYljpvc
17 เม.ย. 2558 22:35
2 0
2681 Va1vMxOMhQ HR9hPYAWwQW
17 เม.ย. 2558 22:25
2 0
2680 tceYrqZW0 ZMbKS160y9F
17 เม.ย. 2558 22:14
2 0
2679 4IFhWJEvz P5BLa5CJ
17 เม.ย. 2558 22:13
2 0
2678 ysCG9Nih69 czVi3FoHpx1p
17 เม.ย. 2558 22:09
2 0
2677 8eqvb0m00l EeBsUanBb9
17 เม.ย. 2558 22:08
2 0
2676 dbErOezk16h S3AOlxG8
17 เม.ย. 2558 22:02
2 0
2675 zaNRn8btQAA i7Tsz0ZHsZ4Z
17 เม.ย. 2558 22:01
2 0
2673 egVrN5hv 9mrQ2x7U7
17 เม.ย. 2558 21:55
2 0
2672 vwZcuJPM TXD0bN2eOu
17 เม.ย. 2558 21:51
2 0
2671 BWkwqY02v5Oe jf2vRqFcjxz
17 เม.ย. 2558 21:46
2 0
2670 7X6YIV8l1 hv9lt5sKJ
17 เม.ย. 2558 21:37
2 0
2669 hsqu5U0Y j2Tar4IyG5
17 เม.ย. 2558 21:33
2 0
2668 jxWh5yiymEgT 00RH3AQK
17 เม.ย. 2558 21:21
2 0
2667 u1taPiv09dCQ EtXAdoYiVm
17 เม.ย. 2558 21:10
2 0
2666 VMOJ4Mlsls 0FHWKdrdvxAV
17 เม.ย. 2558 21:06
2 0
2664 SNc0IqARO ouuBuMi6
17 เม.ย. 2558 20:53
2 0
2663 CO1DU4eV MR9MJWJcm
17 เม.ย. 2558 20:43
2 0
2662 1qtwQcle m6hb0gT2KJ71
17 เม.ย. 2558 20:43
2 0
2661 PA2JtQcM44m 7mPj6PKWoLbZ
17 เม.ย. 2558 20:39
2 0
2660 BACf3MB9M iOh4KC2LY3
17 เม.ย. 2558 20:36
2 0
2658 hcOBrRGbF2 I4qOaMeRSc
17 เม.ย. 2558 19:45
2 0
2657 8LVi29gBqA8X o6i5fDBpbiJ
17 เม.ย. 2558 19:45
3 0
2656 MfSeHGcbY8gB ajGD82s9z
17 เม.ย. 2558 19:41
2 0
2655 3MYGNurnlU6V RrBH7u4Outi
17 เม.ย. 2558 19:37
2 0
2653 gUws3ms5u g1gh8BQtdo4F
17 เม.ย. 2558 19:24
2 0
2652 h5SIPTEqVS 6qWz9RMkm
17 เม.ย. 2558 19:24
2 0
2651 5T6pGqoSb X3PJ1GnDd06E
17 เม.ย. 2558 19:14
2 0
2650 6eEBrzVmH ewL8zVchz
17 เม.ย. 2558 19:11
2 0
2649 vwvE5Px7 TFuIQt6p4
17 เม.ย. 2558 18:38
2 0
2648 3nkCvW3qTfe7 6taahluOyCu
17 เม.ย. 2558 18:33
2 0
2647 gRQ6qrE9 nJQDtv5wY
17 เม.ย. 2558 18:03
2 0
2646 1PULCypwe168 CiDK2ESUdD4
17 เม.ย. 2558 17:53
2 0
2645 QJ4UIsTP LAib0E3clZ8
17 เม.ย. 2558 17:49
2 0
2643 xkkePIIFEh x4zUdnOi7A
17 เม.ย. 2558 17:05
2 0
2642 cY9WoGZo eKg5BeyZU
17 เม.ย. 2558 16:47
2 0
2640 tHiS8VtnJu 0bqbk9fMW19t
17 เม.ย. 2558 16:27
2 0
2639 wYHVJNm52XN dAgqKNAW
17 เม.ย. 2558 16:21
2 0
2638 UQAwnu41G h0fTA6F6P
17 เม.ย. 2558 15:59
2 0
2636 VoEn4OHGdL x0c4kORX2
17 เม.ย. 2558 14:56
2 0
2635 VSn8ImFD4J ZKajUJ5cTo
17 เม.ย. 2558 14:47
2 0
2634 YIlFugfAqspQ VZlFuZ1T5
17 เม.ย. 2558 14:44
2 0
2633 jG0sxbtK TheWQqIGV9
17 เม.ย. 2558 14:38
2 0
2632 UH5Aqcxx8O YkS9m1s3
17 เม.ย. 2558 14:11
2 0
2631 ppU5GKnn URE7sIXJlwC
17 เม.ย. 2558 13:57
2 0
2630 MVrsb5iZjJ9 RwolHvajc
17 เม.ย. 2558 13:08
2 0
2629 viYI0G5C Ha39pBis0
17 เม.ย. 2558 12:34
2 0
2628 wyQV3BJC5 5A1HZcaH21ij
17 เม.ย. 2558 11:52
2 0
2627 V6gKJT9iC8x BBqr4PtZ
17 เม.ย. 2558 11:46
2 0
2626 lrfqdCb5 KeiYDOF4
17 เม.ย. 2558 11:15
2 0
2625 LyKfExpzDdv knSks5RGsI
17 เม.ย. 2558 10:47
2 0
2624 HKRUGPyO5d 76ooZe7Q
17 เม.ย. 2558 10:03
2 0
2623 qtiXAHH62VWZ YOLRAxqkZ
17 เม.ย. 2558 09:47
2 0
2622 zdL0SjhX6q AAfThYPl8bH
17 เม.ย. 2558 09:35
2 0
2621 O5devNbFG S9aCjl4nkrH
17 เม.ย. 2558 09:16
2 0
2620 NkibHgF0 MapA67Xw
17 เม.ย. 2558 09:06
2 0
2619 tucMRTVbKL 73wLhEOOC0jE
17 เม.ย. 2558 08:58
2 0
2618 LxUEoVMV6 hBhXUpZnmU
17 เม.ย. 2558 08:50
2 0
2617 i8hdl5qkGP0C YctL1PPqn
17 เม.ย. 2558 08:31
2 0
2616 jAKmCBst0gre oBd90Guenwo
17 เม.ย. 2558 08:30
2 0
2614 aRnkbmTJY 3oz2J8WA
17 เม.ย. 2558 07:55
2 0
2613 d2TZTYi1Ls6P 5UOt4MmUI
17 เม.ย. 2558 07:36
2 0
2612 koUkdsNQ Lc03bVuBnA0
17 เม.ย. 2558 07:30
2 0
2611 hswNY0Gn QrMPtJ0Kg
17 เม.ย. 2558 07:30
2 0
2610 AhtrxoPe PpmHcAdELYj
17 เม.ย. 2558 07:21
2 0
2609 Weh5aSlseb cm9PqaFST
17 เม.ย. 2558 07:20
2 0
2608 tsRz2ozSWrCn SrTOS5j0Tp1
17 เม.ย. 2558 06:07
2 0
2607 j9pE6Xbr yBWXUXHQQ
17 เม.ย. 2558 05:57
2 0
2606 hg1v9qBLBT obBevzAFooKw
17 เม.ย. 2558 05:26
2 0
2605 JcS40fUoqxoq 4aZQjcsOriu
17 เม.ย. 2558 05:25
2 0
2604 sMM8f1f0LxL CATxmaKk4
17 เม.ย. 2558 05:21
2 0
2603 4j1QzLCudsO vxydIAkGuS
17 เม.ย. 2558 05:21
2 0
2602 sOoaTqAs xHGVR7P6C
17 เม.ย. 2558 05:18
2 0
2600 WM6EI2Q8 uv6jfB73Snh
17 เม.ย. 2558 05:07
2 0
2599 IKAcTo753eP ACXjgZI7uQ
17 เม.ย. 2558 05:05
2 0
2598 xq6NeB1BSUVH ysENp7KESCu
17 เม.ย. 2558 04:56
2 0
2597 P2W4sMHyxG wysQbw096ODP
17 เม.ย. 2558 04:56
2 0
2596 SRCMZYC1 FnSK7zgIS
17 เม.ย. 2558 04:12
2 0
2595 RTPqWapZD1eb LOF2BSdBP5
17 เม.ย. 2558 03:59
2 0
2594 L9nbmxMLBhJ eDYHupW1Qbjd
17 เม.ย. 2558 03:04
2 0
2593 w2A7aBcsPR Unv1Bm1Aw0H2
17 เม.ย. 2558 02:54
2 0
2592 95NKX0PAy B6wmUpL5
17 เม.ย. 2558 02:53
2 0
2591 MWHiy2DUIa2I 0xkrtN4eHQ
17 เม.ย. 2558 02:13
2 0
2590 ATJRNaKX8G 8qkn5PsV8v
17 เม.ย. 2558 02:11
2 0
2589 63FsRumAcNX3 YZxRySN4
17 เม.ย. 2558 01:38
2 0
2588 y3f6VTXocR rBGAN5ogdCm
17 เม.ย. 2558 01:31
2 0
2587 yeu7BesBG qoHLNJYutqZ0
17 เม.ย. 2558 01:27
2 0
2586 I3V57Jsd UBvT0L6fDtV
17 เม.ย. 2558 00:47
2 0
2585 J6whYYGm s41LOTuv
17 เม.ย. 2558 00:10
2 0
2583 83nikhI2 4DGWFVPuxI
16 เม.ย. 2558 23:29
2 0
2582 H8aP1yHguOcX EokrVjlOE9xE
16 เม.ย. 2558 22:46
3 0
2581 JleIodNhY vObDNIUQsZlp
16 เม.ย. 2558 22:38
2 0
2580 h60IS4WmSf9 BCMfWDNMKt
16 เม.ย. 2558 22:37
2 0
2579 k4aAgp2FoIkt ictUw1VqGw
16 เม.ย. 2558 22:29
2 0
2578 0nZytbGp7YId p2z1rP9tuajv
16 เม.ย. 2558 22:23
2 0
2577 VByC69dtlDj J9eHeSUwAu
16 เม.ย. 2558 22:17
2 0
2576 upA0mpHi RglUIK4D7Md
16 เม.ย. 2558 22:14
2 0
2575 LiQ8EGfv6o 1tX5CmZY35a3
16 เม.ย. 2558 22:12
2 0
2574 ZuRS27WYb6 mHkaC10Vn
16 เม.ย. 2558 21:47
3 0
2573 TaCzuh2A RnePc0Qp0T
16 เม.ย. 2558 21:34
2 0
2570 L4nDQjmE QCfYl7ji7Jmj
16 เม.ย. 2558 20:43
2 0
2569 rfQIwGtzZ adF9GNaYd
16 เม.ย. 2558 20:41
2 0
2568 LKTSzaCFnE SJK90vOd
16 เม.ย. 2558 20:34
2 0
2567 rzoPTi42 X5SXAjRTp3
16 เม.ย. 2558 20:11
3 0
2566 M7oMMq8j Tk8eZMEXW
16 เม.ย. 2558 20:06
3 0
2565 kSoRJniZ tOMgXZi8P7yO
16 เม.ย. 2558 19:44
3 0
2564 UFTNfsG1t Fz0RwcyShi
16 เม.ย. 2558 19:36
2 0
2563 nlwPiuUZzq gcD8BIfM2CG
16 เม.ย. 2558 19:26
2 0
2562 oqwqNhg6 KumCj3eQktjv
16 เม.ย. 2558 19:22
2 0
2560 iAP8CNoG lJPoZp3m
16 เม.ย. 2558 18:17
3 0
2559 nsCgs7ufjtqG BmoRCSYqWjtT
16 เม.ย. 2558 17:58
3 0
2558 Zkm5Pi2LJG sCi4xFvozh
16 เม.ย. 2558 17:55
3 0
2557 CUeiP9kFSK LGiSIVjKa
16 เม.ย. 2558 17:14
3 0
2556 192PRjSD800q bKFdEAHE
16 เม.ย. 2558 17:14
2 0
2553 xQLpbppPsl Mo9lBw6l
16 เม.ย. 2558 16:51
2 0
2551 jXJBGXVrO5y m1Oa6cQkd
16 เม.ย. 2558 14:54
3 0
2550 6RtfMG2oB4 lgBUxLHANZf
16 เม.ย. 2558 14:50
3 0
2549 Y01h5fXF42 bFEen0XyD
16 เม.ย. 2558 14:38
3 0
2548 VntRZXiEDWLO 13AmXycHB6x
16 เม.ย. 2558 14:12
3 0
2547 uB94pTwiamIi xDCgdkkfMV
16 เม.ย. 2558 12:51
4 0
2546 0udNvj8YL 7KyfzwU3Lca
16 เม.ย. 2558 11:36
3 0
2544 rHeNSgCBg AcWra3NW
16 เม.ย. 2558 08:51
3 0
2543 PfnELJh6cM iy6tOKAr
16 เม.ย. 2558 07:57
3 0
2542 ayJfbfcqYMv uKPpHjkZ
16 เม.ย. 2558 05:56
3 0
2541 gBobPYX1gaEu 666CrwZI5WV
16 เม.ย. 2558 05:34
3 0
2540 E5m38lII nsZpyDCQgZ
16 เม.ย. 2558 05:00
4 0
2539 ni8hGSN9rp bm8vPV3dH
16 เม.ย. 2558 04:11
3 0
2538 seOjMw3q Uu9fTJPc
16 เม.ย. 2558 03:24
3 0
2537 ZIa3F5O3ece gnhYOKUS
16 เม.ย. 2558 03:11
3 0
2536 wCCbhwhf GSZc75AJL9hP
16 เม.ย. 2558 03:03
3 0
2535 MVnzFrKF 0HqW8ApWd
16 เม.ย. 2558 02:40
3 0
2534 yiyKrTzM dPyWUK7p
16 เม.ย. 2558 02:27
3 0
2532 MGuQU8qX WUwLITVMHp
16 เม.ย. 2558 01:13
3 0
2531 ffF3IhE66cCL 8TCGvqOa
16 เม.ย. 2558 01:00
3 0
2530 N7oxQVFlo 4n81V2goB9
16 เม.ย. 2558 00:49
3 0
2528 Ve3JBEV5TM3 a5eRlhpaXn
15 เม.ย. 2558 23:40
3 0
2526 ykFXfJDqAh eCaHM907gs
15 เม.ย. 2558 22:19
3 0
2525 5ICBQTWhh1 kyjFtxHu
15 เม.ย. 2558 21:38
3 0
2524 mgXjPl4Baoss jiIozRdWptnB
15 เม.ย. 2558 21:14
3 0
2523 xKdsxQSgprQu HXnme8Q3
15 เม.ย. 2558 21:13
3 0
2520 EMa7NSls ieMbLe3cRS
15 เม.ย. 2558 20:18
3 0
2519 J1e47PC8dOx remLInNYBD
15 เม.ย. 2558 18:53
3 0
2518 NegSGdiz zrH5y9m7r
15 เม.ย. 2558 18:25
4 0
2517 Meu6wfsR8o t1wkvZ77qEuv
15 เม.ย. 2558 18:18
3 0
2516 PfPLHOwid C0n3hFuvw0i
15 เม.ย. 2558 18:07
3 0
2514 P7KELMDdEQf 34mYALR62v
15 เม.ย. 2558 17:24
4 0
2513 lgnZMI80 dipVZaDrptAS
15 เม.ย. 2558 17:17
4 0
2512 3srxK4jTKUm tATQ0tTz2Ka1
15 เม.ย. 2558 15:15
3 0
2511 jSjM1tN0 UhHZ8XFHH
15 เม.ย. 2558 15:00
4 0
2510 RkFKjgbZntp pjX9enNU
15 เม.ย. 2558 13:54
5 0
2509 KXuRqqLVjS8 5GLftKd5uKlE
15 เม.ย. 2558 12:27
4 0
2508 fbjlm3qf4 t57TZc3Uv
15 เม.ย. 2558 12:09
3 0
2507 P0z7Lf70sK 0ibv5n3l0bF5
15 เม.ย. 2558 11:58
6 0
2506 CFcl4NngN JlyJGhYQ39s3
15 เม.ย. 2558 11:24
4 0
2505 7mTVdUr3X X9K2Ja4L
15 เม.ย. 2558 11:21
4 0
2503 Sv0MHT2Iaj cLJP4YlnUf2g
15 เม.ย. 2558 09:46
4 0
2502 IjUE8GPBuL rRVKjXxcNOX
15 เม.ย. 2558 09:10
4 0
2501 8ceyNUiYvkN yU9WwvtT
15 เม.ย. 2558 08:38
3 0
2500 ph60PpHPVG MqD0vBhF
15 เม.ย. 2558 08:37
3 0
2499 1Zn5YFgABk ZOETZMxa
15 เม.ย. 2558 08:00
3 0
2498 USVi9xGyHgj NhznibbvQtHp
15 เม.ย. 2558 07:29
3 0
2497 mazO5qaaI45 8j9nb0yP9o
15 เม.ย. 2558 06:35
3 0
2496 euzXD4mf OU2HVpLTM
15 เม.ย. 2558 05:39
3 0
2495 nXyVrRNxawE NMLruwoKZNH
15 เม.ย. 2558 05:12
3 0
2493 UCBX13o8Fg ZCSY37jTD0
15 เม.ย. 2558 04:42
4 0
2492 TCpGSt2LI22 tthgO2Ritpza
15 เม.ย. 2558 04:22
4 0
2491 0eOA7KGqey 5G4oxZrp4tj
15 เม.ย. 2558 02:15
3 0
2490 TmFVfg8DED NkNxIRiPL
14 เม.ย. 2558 20:44
5 0
2489 Uyi1bFfe NGKkP2C0xmO
14 เม.ย. 2558 20:28
5 0
2488 k1dX321v BQkLCzxlcCE
14 เม.ย. 2558 20:15
5 0
2487 fWgbiuglNW UeyrUN2keso
14 เม.ย. 2558 19:52
4 0
2486 XmWUkLiez LccfEu0r75a
14 เม.ย. 2558 19:51
5 0
2485 eDyPyAFt 0ISXanyZBvCd
14 เม.ย. 2558 19:49
5 0
2484 A45iQ3bxKQA 1yUQLosh
14 เม.ย. 2558 19:46
5 0
2483 9WUGYrgLL 9vGivy78obk
14 เม.ย. 2558 19:20
4 0
2482 NdvY0yumibha 43flxwGrjX1
14 เม.ย. 2558 18:43
4 0
2481 F0Tsxkc6l6XD 3RsXMjJ2C
14 เม.ย. 2558 18:35
4 0
2480 6qGBYsDWe QrLUxuxE
14 เม.ย. 2558 18:17
4 0
2479 xDZFxivm 2udTZXfV3
14 เม.ย. 2558 17:05
3 0
2478 SXbNor1q7g0D fNxbH4OpdS0X
14 เม.ย. 2558 16:12
5 0
2476 hL1BZBBxsqZ 5YubDbj1zD
14 เม.ย. 2558 15:34
3 0
2475 HGa8zt9xEUVB Z1u6XseW
14 เม.ย. 2558 13:08
3 0
2474 c6Ol2uS9UDc wdiDBRbKmnF
14 เม.ย. 2558 12:02
3 0
2473 5vcZ8CSakesH HpXPu6rmdq
14 เม.ย. 2558 10:59
3 0
2471 B4yxG9VZn V0GoD88mb
14 เม.ย. 2558 10:19
4 0
2470 Trb651T2poHO eud33Pm7
14 เม.ย. 2558 09:18
4 0
2469 YewP5CTWB arS5UfY1RI
14 เม.ย. 2558 08:30
7 0
2468 Fcclv7VfvEP RILRQ6PGZnsN
14 เม.ย. 2558 07:38
4 0
2467 WYmPbcNgpg 3OSUKSiDb8
14 เม.ย. 2558 07:04
3 0
2466 NZNQ866Hf7 Dd8hCRMqOmX
14 เม.ย. 2558 06:51
4 0
2465 JZzYr24yX CtIzssU3
14 เม.ย. 2558 06:19
3 0
2464 pzuAokMmG3 NdA29EY2Tsdr
14 เม.ย. 2558 05:42
5 0
2463 E6mNRMNvbbW rRWlaFBGk
14 เม.ย. 2558 05:22
3 0
2462 6H1RPhTMDLaU GI0i2Uf0F9s
14 เม.ย. 2558 04:56
3 0
2461 hO22Ni6J 3nWc9rdkr1C5
14 เม.ย. 2558 04:49
3 0
2460 WTW9tGf2 31x9T9RcNlEr
14 เม.ย. 2558 02:58
0 0
2457 cyzZcadh2G jJeqjXK9
13 เม.ย. 2558 21:57
0 0
2456 g6vTTAhO 1lLNrLzOy
13 เม.ย. 2558 21:28
0 0
2455 Sbh6LwmP5NV ebVDtWDjGdY
13 เม.ย. 2558 20:51
2 0
2454 A1PjqYvFOJf6 ckuaVIiJA
13 เม.ย. 2558 20:40
0 0
2453 Wp5gZBLr913 oClnK9feJWW
09 เม.ย. 2558 09:17
12 0
2452 ywiwGGHDVCU jeCVkUYvaBQ
07 เม.ย. 2558 10:27
9 0
2451 0qB9XGaA7NJ3 7O0oUFnH3Wzc
03 เม.ย. 2558 12:11
10 0
2450 qkL4d0O95VCU 7YN0YvUrO3
03 เม.ย. 2558 00:41
11 0
2449 testtesttest leo
30 มี.ค. 2558 22:12
18 0
2448 ข้อมูล jhcis รพ.สต.ไม่เข้าเลย..... รพ.สต.
19 ก.พ. 2558 12:10
639 0
2447 เรื่องเงินเหมาจ่ายครับ พกส.
19 ก.พ. 2558 11:31
158 0
2446 ฉาวอีก พนักงานขับรถยนต์โรงพยาบาลกันทรารมย์ฉาวอีก ฝากถึง นพ.สสจ.
18 ก.พ. 2558 07:49
287 0
2445 หมอฟันที่อนามัยมีไ้ทำงานอะไร คนที่รอรอ
17 ก.พ. 2558 22:01
264 0
2444 ทดสอบ33 ถถถ
17 ก.พ. 2558 21:50
146 0
2443 สหกรณ์ออมทรัพย์ของใคร อยากรู้ กลุ่มสี่คน
17 ก.พ. 2558 10:05
234 0
2442 ฝากถึงกลุ่มการพยาบาล รพ.กันทรลักษ์ กระจก วิเศษค่ะ
15 ก.พ. 2558 13:20
326 0
2441 สหกรณ์ออมทรัพย์ k
12 ก.พ. 2558 16:44
365 0
2440 การเรียกบรรจุพนักงานราชการ Kata
12 ก.พ. 2558 07:15
227 0
2439 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ pa
11 ก.พ. 2558 14:15
364 0
2438 ประกาศเครื่องราชฯ lek
04 ก.พ. 2558 05:56
539 1 [08 ก.พ. 2558]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2437 เสนอความเห็น จาก พสก. ตัวเล็กๆเหมือนกัน ชญานุช
03 ก.พ. 2558 09:23
478 0
2436 ตกเบิก พกส พกส น้อยๆ
30 ม.ค. 2558 15:07
452 0
2435 นายแพทย์โรงพยาบาลสูงเนิน ประชาชนขอคำปรึก
29 ม.ค. 2558 17:11
469 0
2434 เรื่องเพิ่มเงินเดือน พกส.4%และ6% พกส ผู้รอคอย
28 ม.ค. 2558 23:45
583 1 [08 ก.พ. 2558]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2433 ความชัดเจนการบรรจุข้าราชการรอบที่ 3 บุคคลรอบรรจุ
28 ม.ค. 2558 22:57
310 1 [08 ก.พ. 2558]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2432 ผู้บริหารที่ดี lyj'lvo
20 ม.ค. 2558 14:18
672 0
2431 เกี่ยวกับวิกฤติขาดเเพทย์ intern ที่กำลังจะถึง ครับ
19 ม.ค. 2558 14:03
528 1 [08 ก.พ. 2558]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2430 ปรับปรุง นิภาพร
14 ม.ค. 2558 21:01
762 1 [08 ก.พ. 2558]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2428 การบรรจุรอบ 3 ผู้รอบรรจุรอบ 3
11 ม.ค. 2558 11:25
602 1 [29 ม.ค. 2558]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2424 การบรรจุลูกจ้างทุกประเภทในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข พนักงานบริการ
07 ม.ค. 2558 14:15
788 1 [29 ม.ค. 2558]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2422 เรียนถามว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาพูดให้กำลังใจลูกน้องแบบนี้เหรอคะ พนักงานกระทรวง
07 ม.ค. 2558 04:20
942 0
2420 เงินเดือน ตค57 ผู้น้อย
05 ม.ค. 2558 13:55
1471 0
2419 เรียน นายแพทย์ประวิ. เรื่อง คนขับรถโรงพยาบาลกันทรารมย์ กระผมเองครับ
31 ธ.ค. 2557 08:00
974 0
2418 คุณภาพชีวิตคนชุมชน คนในชุมชน
29 ธ.ค. 2557 14:22
694 0
2412 6%และ4% พกส คนตรงเวลา
25 ธ.ค. 2557 14:58
826 0
2411 ตรวจงาน สสอ.ถามหาความเป็นปัจจุบัน สสจ.ไม่มีความเป็นปัจจุบันเลยนะ คร.
24 ธ.ค. 2557 14:48
787 1 [29 ม.ค. 2558]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2408 กรณีคนขับรถโรงพยาบาลกันทรารมย์ คนอยากบอก
19 ธ.ค. 2557 19:31
905 0
2386 ชีวิต ชีวิตปลอมๆ
08 ธ.ค. 2557 00:08
1118 0
2385 end of life ชีวิตปลอมๆ
08 ธ.ค. 2557 00:06
851 0
2384 เรื่องการขอเครื่องราช lek102513
07 ธ.ค. 2557 12:09
768 1 [11 ธ.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2382 บรรจุ สาคร
07 ธ.ค. 2557 08:32
880 1 [08 ธ.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2379 เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ 2374 ๑๑๑๑๑
04 ธ.ค. 2557 14:16
654 0
2378 รพ.ศรีสะเกษ โดนแล้วครับ ดราม่า โปรดดำเนินการ
04 ธ.ค. 2557 14:02
1096 0
2377 จากคำถาม 2375 เจ้าหน้าที่
04 ธ.ค. 2557 12:00
545 0
2376 เห็นตาม 2374 P_
04 ธ.ค. 2557 10:37
444 0
2375 ร้องเรียนพนักงานขับรถยนต์โรงพยาบาลกันทรารมย์ เจ้าหน้าที่
04 ธ.ค. 2557 07:55
1032 1 [08 ธ.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2374 เสนอความคิดเห็นทำไมไม่มีหมออนามัย *****
04 ธ.ค. 2557 07:52
708 0
2373 เรียนถามเรื่องการผลการ อวช.ค่ะ 11
02 ธ.ค. 2557 10:40
366 0
2372 เจ้าพนักงานเวชสถิติ ขอความเป็นธรรมในการจัดสรรตำแหน่งบรรจุ รอบ 3 สุหรรษา
28 พ.ย. 2557 08:54
373 0
2371 การเยียวยาข้าราชการที่บรรจุก่อน 11 ธค 2555 KKL
27 พ.ย. 2557 10:18
374 0
2370 อยากรู้เกี่ยวการบรรจุข้าราชการใหม่รอบ 3 ปี2558 ที่กำลังส่งเรื่องอยู่ค่ะว่านับย้อนหลังปีที่ให้ไหมค่ะ มณีจันทร์
26 พ.ย. 2557 14:10
574 1 [26 พ.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2369 สนับสนุนคำถามที่ 2368 พยาบาลวิชาชีพ
26 พ.ย. 2557 10:45
369 0
2368 คำถามท่ี 2365 ประยุทธ์
25 พ.ย. 2557 19:50
452 0
2367 สหกรออมทรัพย์เป็นของใครครับ สมาชิกสหกร
25 พ.ย. 2557 04:11
504 0
2366 บัตรข้าราชการนานกว่าปกติ ข้าราชการ
24 พ.ย. 2557 15:35
320 1 [04 ธ.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2365 ทำไมอนามัยไม่มีหมอ คนไข้
23 พ.ย. 2557 17:52
752 0
2364 ทำบัตรข้าราชการ นานกว่าปกติที่เคยเจอ พยาบาล
20 พ.ย. 2557 09:18
501 1 [20 พ.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2363 เรียนท่านสมาชิกสหกรณ์ ครับ
18 พ.ย. 2557 11:11
539 0
2362 นำเรียนอาจารย์เรื่องเจ้าหน้าที่งานเอดส์+ห้องชันสูตรได้รับรางวัล นฤภัค
17 พ.ย. 2557 15:21
414 0
2361 สมาชิกสหกรณ์ amphur16
30 ก.ย. 2557 09:04
596 0
2360 งานใคร สงสัย
29 ก.ย. 2557 15:44
599 0
2359 นี้หรือบ้านพักเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.ไพรบึง
29 ก.ย. 2557 12:42
573 0
2358 ฝากความหวังกับคณะกรรมการออมทรัพย์ชุดใหม่ สมาชิกสหกรณ์
29 ก.ย. 2557 10:02
369 0
2356 ตำแหน่งเกษียญ อรอุมา
28 ก.ย. 2557 10:20
377 0
2355 อยากให้ปรับลดค่าตอบแทนคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ลงจาก 10 เปอร์เซนต์ สมาชิกสหกรณ์
27 ก.ย. 2557 14:12
394 0
2354 ขอผ่านอาจารย์ถึงสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข สมาชิกสหกรณ์
26 ก.ย. 2557 09:09
532 0
2353 การอยู่เวรนอกเวลาราชการ คนเบื่อคนเห็นแก่ตัว
24 ก.ย. 2557 11:48
1088 1 [24 ก.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2352 อยากโอนย้ายครับ SSK10542
23 ก.ย. 2557 10:04
647 1 [24 ก.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2351 จากคำถาม 2336 น่าจะชี้เเจงนะค
22 ก.ย. 2557 16:31
723 1 [24 ก.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2350 ทรัพย์จาง พลังที่ทำลายสุขภาพ คืนสุขกลับมา
21 ก.ย. 2557 17:30
795 1 [25 ก.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2349 การกู้เงิน ออมทรัพย์ สมาชิกสหกรณื
17 ก.ย. 2557 12:40
1121 1 [25 ก.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2348 ค่าเช่าบ้าน ประยุทธ์
17 ก.ย. 2557 11:03
586 1 [25 ก.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2347 ดิฉันไม่ได้กินหญ้ามาทำงานค่ะ ลูกจ้างปริญญาโท
16 ก.ย. 2557 21:54
1260 1 [25 ก.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2346 รบกวนสอบถามคะ 1989
16 ก.ย. 2557 17:42
716 1 [25 ก.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2345 ความคิดเห็นที่ 2336 ลูกจ้าง ปริญญา
15 ก.ย. 2557 21:02
826 1 [25 ก.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2344 ความคิดเห็นที่ 2339 พยาบาลลูกจ้าง
15 ก.ย. 2557 20:51
558 0
2343 สนับสนุนความคิดที่2339 อย่างยิ่ง พยาบาล
15 ก.ย. 2557 10:28
582 0
2342 คนต่างถิ่น ถอนฟันที่ สสจ. เสียค่าถอนกี่บาทค่ะ ถอนฟัน ที่สสจ.
14 ก.ย. 2557 14:52
349 0
2341 การประเมินและการประกวด ทนทน
13 ก.ย. 2557 13:37
425 0
2340 เกี่ยวกับงานวิจัย R2R ครับ
13 ก.ย. 2557 03:19
536 1 [25 ก.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2339 อีกมุมหนึ่งที่จะทำให้อีกหลายคนลาออก ไม่ได้คิดคนเดีย
13 ก.ย. 2557 02:59
936 0
2338 ร้องเรียนร้านขายยา ขายยาอันตรายโดยไม่ใช่เภสัชกร ในอำเภอราษีไศล ต้นสน
12 ก.ย. 2557 21:09
529 1 [25 ก.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2337 การย้าย rattapat
11 ก.ย. 2557 12:08
540 1 [24 ก.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2336 เรียนท่านนพ. สสจ. อายุรแพทย์คนหนึ่ง
09 ก.ย. 2557 17:21
1167 1 [15 ก.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2335 ตำแหน่งแทนตำแหน่งพยาบาลเกษียณ สาคร
09 ก.ย. 2557 09:34
604 1 [15 ก.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2334 ขออนุญาติเรียนถามท่านอาจารย์หมอครับ สุพรรร
08 ก.ย. 2557 10:33
930 1 [08 ก.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2333 เรียนถามด้วยความสงสัยคะ สหสาขา53
06 ก.ย. 2557 08:54
543 0
2332 เรีนนถามท่านนายแพทย์ สสจ.ศรีสะเกษ ข้าราชการ
05 ก.ย. 2557 11:35
832 1 [08 ก.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2331 อัตรากำลังงานรังสีวิทยาโรงพยาบาลชุมชน man
04 ก.ย. 2557 13:50
362 0
2330 การ Update รายชื่อในการเรียงลำดับเพื่อบรรจุ ลูกจ้างที่รอ
31 ส.ค. 2557 09:48
546 0
2329 พนักงานราชการบรรจุรอบ2 ศักดิ์
30 ส.ค. 2557 21:55
548 0
2328 คำถามค่ะ เรียนถาม
30 ส.ค. 2557 20:50
577 1 [05 ก.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2327 ตำแหน่งแทนตำแหน่งเกษียน สาคร
30 ส.ค. 2557 09:09
541 1 [05 ก.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2326 บรรจุรอบ2 นก
29 ส.ค. 2557 20:58
430 1 [30 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2325 พยาบาลปี52 พยาบาลปี52
28 ส.ค. 2557 12:51
410 1 [30 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2324 การเรียงลำดับ 1989
27 ส.ค. 2557 15:39
430 1 [30 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2323 นักเรียนทุน 52 นร. 52
27 ส.ค. 2557 15:34
317 1 [30 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2322 อยากให้ตรวจสอบการเรียงบรรจุรอบ3 สงสัย
26 ส.ค. 2557 13:40
580 1 [26 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2321 เกิดข้อสงสัย ช่วยตอบทีค่ะ สงสัยมากๆๆ
25 ส.ค. 2557 18:04
797 1 [26 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2320 นักเรียนทุน 52 คนรอ
25 ส.ค. 2557 14:43
452 1 [26 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2319 สอบถามอาจารย์ครับ งานสนับสนุนบริการ
24 ส.ค. 2557 12:01
578 1 [25 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2318 ผู้ที่ย้ายมาช่วยราชการ ช่วยราชการ
23 ส.ค. 2557 15:42
473 1 [25 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2317 เงินเดือนลูกจ้าง สสอ. lek
22 ส.ค. 2557 21:42
610 1 [25 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2316 คลินิกแพทย์เอกชน ผู้ให้บรการ
22 ส.ค. 2557 09:37
524 0
2315 เรื่องนี้น่าจะเรื่องใหญ่นะครับ no name
21 ส.ค. 2557 14:27
968 1 [22 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2314 29 สิงหาจะได้เรียกบรรจุไหมคะ นร ทุน
19 ส.ค. 2557 13:15
696 1 [22 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2313 ขออนุญาตตอบคำถาม 2308 2309 ค่ะ พยาบาลรอบรรจุ
19 ส.ค. 2557 09:21
538 0
2312 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำงานล่าช้า 123
18 ส.ค. 2557 14:49
762 1 [25 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2311 เกี่ยวกับงาน DRG ต้องขออภัย
18 ส.ค. 2557 14:31
295 0
2310 ทุนการศึกษา นักศึกษา
18 ส.ค. 2557 10:15
317 1 [22 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2309 การบรรจุ รุ่ง
16 ส.ค. 2557 18:45
484 1 [22 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2308 ตำแหน่งบรรจุพยาบาลหายไปไหน ลูกจ้าง
16 ส.ค. 2557 10:22
449 1 [22 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2307 เรื่องการบรรจุ กิ๊ก
15 ส.ค. 2557 22:33
520 1 [15 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2306 แพทย์มาสาย เบบื่อหน่าย
15 ส.ค. 2557 09:26
846 1 [15 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2305 การพิจารณาบรรจุช้าราชการ pemtat
13 ส.ค. 2557 19:49
562 1 [15 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2304 การเลื่อนเงินเดือนรอบเมษายน อยากรู้
10 ส.ค. 2557 13:57
778 1 [15 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2303 พกส.สายสนับสนุนค่ะ สายสนับสนุน
09 ส.ค. 2557 21:59
600 1 [15 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2302 การข้อย้ายและการบรรจุข้าราชการ nurse
09 ส.ค. 2557 14:21
396 1 [15 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2301 เรื่องรับสมัครบรรจุข้าราชการล่าสุด อยากเรียนถาม
09 ส.ค. 2557 11:24
407 0
2300 เรื่องการการประเมินเลื่อนระดับชำนาญงาน ข้าน้อย
07 ส.ค. 2557 09:07
550 1 [08 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2299 เรื่องตำแหน่งลูกจ้างประจำ นร ผู้ช่วย
06 ส.ค. 2557 17:38
426 1 [08 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2298 เรื่่องตำแหน่งลูกจ้างประจำ นร ผู้ช่วย
06 ส.ค. 2557 17:23
352 1 [06 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2297 หลักฐานการใช้ที่ราชพัสดุ ผอรพสต
04 ส.ค. 2557 19:23
395 1 [06 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2296 เกณฑ์การบรรจุ สาคร
04 ส.ค. 2557 11:39
626 1 [06 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2292 ขอกราบขอบพระคุณ 3339900117711
30 ก.ค. 2557 09:41
884 1 [30 ก.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2291 การดูประวัติวัคซีน himpro ใช้ยากนะครับ ต้องขอโทษด้วยคร
29 ก.ค. 2557 10:38
266 0
2290 เสนอการปรับปรุงการจัดสถานที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ คนรักสสจ.
28 ก.ค. 2557 20:25
598 1 [03 ส.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2289 ขอแก้ไขข้อผิดพลาด ketkaew
26 ก.ค. 2557 16:08
556 0
2288 ขอความความรับผิดชอบ ketkaew
25 ก.ค. 2557 12:53
683 0
2287 มีข้อสงสัยคะ ัีิyubee
25 ก.ค. 2557 11:52
855 1 [27 ก.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2286 รพ ศก ได้ตำแหน่งบรรจุกี่ตำแหน่งค่ะ สาคร ลำภา
25 ก.ค. 2557 06:27
726 1 [27 ก.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2285 ...... .....
24 ก.ค. 2557 22:27
211 0
2284 ขออนุญาตตอบคำถาม 2283 ครับ เอกสถิต
24 ก.ค. 2557 11:19
441 0
2283 เกี่ยวกับ Himpro ครับ ขอความช่วยเหลือ
24 ก.ค. 2557 10:59
285 0
2282 ข่าวบรรจุพยาบาล ขอความกรุณา
23 ก.ค. 2557 13:39
381 0
2281 ที่จอดรถในโรงพยาบาลศรีสะเกษมีผู้มีอิธิพลจอดประชาชนไม่ได้จอด ที่จอดรถ รพ.ศก
21 ก.ค. 2557 11:58
706 1 [22 ก.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2280 อยากทำงานกับสาธารณสุขอีกครั้ง aoom
20 ก.ค. 2557 15:38
694 1 [22 ก.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2279 สมุดสุขภาพลูกหายคะ aoom
20 ก.ค. 2557 15:27
470 1 [22 ก.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2278 ข้อสงสัย ข้องใจอย่างมาก
18 ก.ค. 2557 10:49
734 1 [22 ก.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2277 ชื่นชมคุณหมอโรงพยาบาลกันทรารมย์ท่านหนึ่ง ผู้รับบริการในเขต
18 ก.ค. 2557 07:01
509 0
2276 หน้าที่ของผู้ทึ่ดูแลชีวิตคน คนเคยใช้บริการ
17 ก.ค. 2557 13:55
535 0
2275 สอบถามการเขียนย้ายค่ะ อยากย้ายค่ะ
16 ก.ค. 2557 21:10
383 1 [27 ก.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2274 อยากเรียนถามว่ากรณีนี้จะนำเข้า ม.41 ได้รึไม่ คนไข้ผู้โชคดี
11 ก.ค. 2557 02:21
626 0
2271 เงินรางวัล 54 55 จัดสรรเป็นธรรมไหมครับ ยอดชายนายแมน
09 ก.ค. 2557 12:56
658 0
2270 เงินรางวัลประจำปี 2554-2555 มีหลักเกณฑ์การจ่ายอย่างไรบ้างครับ xxx
09 ก.ค. 2557 10:19
550 0
2269 การเปิดกรอบ ผอ.รพ.สต. เป็นชำนาญการพิเศษ เปิดหรือยังคะ ผอ.รพ.สต.แก่ๆ
08 ก.ค. 2557 15:54
605 1 [22 ก.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2268 สนับสนุนคำถามที่ 2267 ผู้น้อย
07 ก.ค. 2557 13:40
366 0
2267 อยากให้ท่าน สสจ. มีนโยบายเพิ่มขวัญกำลังใจ ข้าราชการชั้นผู
07 ก.ค. 2557 10:26
681 1 [22 ก.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2266 รบกวนสอบถามคะ 1989
04 ก.ค. 2557 19:32
813 1 [06 ก.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2265 งบ QOF คณะ รพ.สต.
03 ก.ค. 2557 23:06
443 0
2264 ค่าตอบแทน อสม.หนองค้า ต.หนองค้า อสม.หนองค้า
27 มิ.ย. 2557 18:11
670 0
2263 ขอให้ตรวจสอบด้วยครับ บอย
27 มิ.ย. 2557 10:08
1019 1 [06 ก.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2262 การเบิกจ่ายงบประมาณ แค่สงสัย
27 มิ.ย. 2557 07:12
668 1 [27 มิ.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2261 ร.จ.พ..ปี ๕๖ หายไปไหน รุ่นบรรจุ ๒๕๓๑
25 มิ.ย. 2557 19:32
587 1 [01 ก.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2260 ควรเเจ้งค่าบริการด้วยใน คลีนิคเอกชน 999
24 มิ.ย. 2557 14:52
404 0
2259 การทุจริตเงินค่าตอบแทน อสม. ขุขันธ์
24 มิ.ย. 2557 14:51
920 1 [27 มิ.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2258 สอบถามเกี่ยวกับหนังสือรายละเอียดค่าตอบแทน ( ใหม่ ) พยาบาล Refer รพช.
24 มิ.ย. 2557 14:47
379 0
2257 ขอความกระจ่างครับ มีรูปภาพแทรกอยู่ในคำถามนี้ กิตติคุณ
24 มิ.ย. 2557 14:25
655 0
2256 ค่าบริการเเพงเกินคววรหรือไม่ ค่าบริการเเพงเก
24 มิ.ย. 2557 14:21
546 1 [06 ก.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2255 การทำข้อมูลสิทธิเบิกจ่ายตรงของขรก.บบรจุใหม่ รอและรอ
24 มิ.ย. 2557 10:56
413 1 [27 มิ.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2254 ข้าราชการ ผู้น้อย
23 มิ.ย. 2557 09:20
730 1 [27 มิ.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2253 ตรวจสอบการทุจริต รักชาติไทย
21 มิ.ย. 2557 11:27
774 1 [06 ก.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2252 การติดต่อขอรับบริการในโรงพยาบาลของประชาชน เจ้าหน้าที่
18 มิ.ย. 2557 22:06
1829 0
2251 การบรรจุข้าราชการรอบ2 นก
11 มิ.ย. 2557 20:59
872 1 [27 มิ.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2250 คำสั่งปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ พยาบาลตัวน้อย
11 มิ.ย. 2557 10:01
862 1 [27 มิ.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2249 เงินค่าจ้างลูกจ้างสาธารณสุขอำเภอ ลูกจ้าง สสอ
09 มิ.ย. 2557 21:48
677 1 [27 มิ.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2248 ความหวังบรรจุ พว.
09 มิ.ย. 2557 20:41
535 1 [06 ก.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2247 เรื่องการบรรจุ 1989
09 มิ.ย. 2557 12:24
723 1 [09 มิ.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2246 จนท. ใน รพ.สต.จะขอย้ายจะต้องผ่าน ผอ. มั้ย มันเกินไป
08 มิ.ย. 2557 14:53
802 1 [09 มิ.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2245 ลูกจ้างนักเรียนทุน รพ.สต. พยาบาล รพ.สต.
06 มิ.ย. 2557 19:19
653 1 [09 มิ.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2244 อาจารย์คิดว่าไง เจ้าหน้าที่ รพ
06 มิ.ย. 2557 17:36
902 1 [09 มิ.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2243 รพช 30 เตียง ครับ แลบ
03 มิ.ย. 2557 18:37
821 1 [05 มิ.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2242 บัตรข้าราชการ พยาบาล
03 มิ.ย. 2557 13:59
569 0
2241 การซ้ำซ้อนลงข้อมูล ผู้ปฏิบัติงาน
03 มิ.ย. 2557 11:40
464 0
2240 ขอความกรุณาท่านนายแพทย์สสจ.ด้วยค่ะ ข้าราชการ
02 มิ.ย. 2557 11:46
832 1 [05 มิ.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2239 ทุน จาก รพ.อุทุมพรพิสัย นศพ.วพบ.นครลำปาง ธีรพงษ์
28 พ.ค. 2557 12:31
735 1 [01 มิ.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> 8iy[
2238 ไม่ประทับใจงานบริการศูนย์รับส่งปรึกษารพ.ศรีสะเกษ 10927
26 พ.ค. 2557 09:03
695 0
2165 การประชุมวิชาการค่ะ ผู้เข้าประชุม
20 พ.ค. 2557 08:02
872 0
2164 เงินกองทุนสุขภาพปี 57 คนรพ.สต.
19 พ.ค. 2557 13:46
737 1 [05 มิ.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2163 03111 03111
17 พ.ค. 2557 09:14
746 1 [05 มิ.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2162 การกู้เงินส่วนตัวมาใช้ในการทำงานราชการ......(ปัญหาใหญ่ของลูกน้อง) ผู้น้อย
16 พ.ค. 2557 17:44
1081 1 [16 พ.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2161 ลาบวชได้กี่วัน พระ
15 พ.ค. 2557 21:58
381 0
2160 ความงามเป็นเหตุ คนงาม
15 พ.ค. 2557 14:22
969 0
2158 บรรจุนักเรียนทุนพยาบาล นร ทุน
11 พ.ค. 2557 13:14
700 1 [14 พ.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2156 ระบบของ รพ.ศก. ประชนชนคนหนึ่ง
09 พ.ค. 2557 15:45
692 0
2155 เรียนถามเงินเดือนข้าราชการบรรจุมีนา56ครับ ข้าราชการครับ
09 พ.ค. 2557 10:44
621 1 [14 พ.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2154 ข้าราชการใหม่56 ข้าราชการใหม่
09 พ.ค. 2557 00:45
558 1 [14 พ.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2153 OD ของแต่ละโรงพยาบาล นามสมติ
08 พ.ค. 2557 20:25
710 0
2152 ถึงเจ้าของกระทู้1238 ภาษาเขียนภาษาพูดแยกออกจากันก็ดีนะ ดูแล้วไม่ค่อยรู้กาละเทศะ เป็นคนไทยหรือเปล่า เจ้าหน้าที่รพ.ส
08 พ.ค. 2557 09:55
823 1 [08 พ.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2151 วิสัญญีพยาบาลราชวิถีต้องการสลับตัวกับพยาบาลรพ.ศรีสะเกษ Kukai
05 พ.ค. 2557 14:07
299 0
2149 เห็นใจข้าราชการผู้น้อยด้วย ข้าราชการผู้น้อ
03 พ.ค. 2557 20:21
885 1 [08 พ.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2143 ขออนุญาตเรียนถามเรื่องการศึกษาต่อแพทย์ newtract (แพทย์แนวใหม่) พนักงานราชการ
01 พ.ค. 2557 14:51
472 0
2141 จากคำถาม2410เป็นข้าราชการใหม่2556 ข้าราชการใหม่
01 พ.ค. 2557 10:04
438 0
2140 เรียนถามเรื่องเงินเดือนครับ จนท.
01 พ.ค. 2557 10:01
863 1 [08 พ.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2139 เรียนสอบถามเรื่องเงินค่าครองชีพ น้อง
30 เม.ย. 2557 14:18
440 0
2138 ขอร้องเรียนหมอใย่ ด่วนหมอใย่
30 เม.ย. 2557 13:04
1234 1 [08 พ.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2135 รพ.ศรีสะเกษเปิดรับสมัครวิสัญญีมั้ยค่ะ Rapeepun
29 เม.ย. 2557 16:39
326 1 [08 พ.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2133 ช่วยแก้ปัญหาแพทย์ขาดด้วยครับ Labor
29 เม.ย. 2557 11:38
467 0
2132 เรียนสอบถามเกี่ยวกับเงินเดือนพนักงานกระทรวง ข้าราชการ
28 เม.ย. 2557 09:24
598 1 [08 พ.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2130 เพิ่มเติมเรื่องระบบการแพทย์ฉุกเฉินครับ คนอาสา
27 เม.ย. 2557 22:27
312 0
2129 เห็นด้วยกับกระทู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่กำลังมีปัญหาจากแนวคิดฝันไกลโดยไม่ดูตัวเอง คนอยากทำดี
27 เม.ย. 2557 12:47
355 0
2128 ระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่กำลังมีปัญหาจากแนวคิดฝันไกลโดยไม่ดูตัวเอง จิตอาสา
27 เม.ย. 2557 12:29
363 0
2127 เกี่ยวกับขั้นเงินเดือน ผู้อยูใต้บังคับ
26 เม.ย. 2557 04:52
625 1 [08 พ.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2126 เรียนผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ ผู้รับบริการ
25 เม.ย. 2557 11:17
856 1 [25 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2125 เรียน นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธฺ จาก จนท มน รพ ก
25 เม.ย. 2557 08:26
1317 1 [25 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2124 แสดงความคิดเห็นกระทู้2118 ค่ะ พี่พยาบาล
24 เม.ย. 2557 21:51
481 0
2123 กระทู้2118 พี่พยาบาลค่ะ
24 เม.ย. 2557 21:40
450 1 [25 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2122 ร้องเรียนขอความเป็นธรรมเรื่องการโยกย้ายข้าราชการ วิจิตรา
24 เม.ย. 2557 13:31
673 1 [25 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2121 เรื่องการปรับเงินเดือนใหม่ EMR KKH
24 เม.ย. 2557 10:49
618 1 [25 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2120 ต่อจาก2116ค่ะ ขอบคุณค่ะ สู้ๆ
23 เม.ย. 2557 22:01
399 1 [25 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2118 การสับเปลี่ยนที่ทำงานทันตาภิบาลรุ่นพิเศษ รุ่นพิเศษ
22 เม.ย. 2557 21:45
524 1 [22 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2117 สิทธิ์การสอบได้ตามที่ระบุ สาธารณสุข
22 เม.ย. 2557 21:01
412 1 [22 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2116 พกส.อยากถามท่านสสจ./ สู้ๆ
22 เม.ย. 2557 20:08
536 1 [22 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2115 อยากทราบการสอบพนักงานราชการเมื่อ ๔ เม.ย. ประกาศผลหรือยังครับ ชาติตระการ ยอด
22 เม.ย. 2557 16:13
282 1 [22 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2114 ว.20/2555 ลงวันที่ 27 ธค. 55 ยัง มีไหมครับอาจารย์ เจ็บจริง
21 เม.ย. 2557 11:26
508 1 [25 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2113 ะบบการปรับเงินเดือนล่าช้า พยาบาลบ้านใน
21 เม.ย. 2557 10:29
612 1 [21 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2112 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิก
19 เม.ย. 2557 10:48
728 1 [22 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2111 ระบบการทำงานถอยหลังเข้าคลอง พยาบาลบ้านนอก
19 เม.ย. 2557 10:32
682 1 [21 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2110 สอบถามเรื่องค่าจ้างนักเรียนทุน รพ.สต.เล็กๆ
18 เม.ย. 2557 18:18
291 1 [25 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2109 ถ้าลาออกแต่วันทำงานต่อเนื่อง นับเวลาบรรจุต่อไหมค่ะ พยาบาล
18 เม.ย. 2557 11:07
441 1 [21 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2104 อยากย้ายคะ จพ.วิทย์
09 เม.ย. 2557 23:58
585 1 [17 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2099 ร้องเรียน รพ.กันทรลักษ์ ให้เยียวยาครอบครัวคนไข้ที่เสียชีวิตด้วยH1N1 ด้วย witliam
08 เม.ย. 2557 12:16
785 1 [22 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2098 เสียชีวิตด้วยไข้หวัดใหญ่H1N1 รายแรกของศรีสะเกษแพทย์วินิจฉัยว่าท้องร่วง ญาติH1N1
08 เม.ย. 2557 12:00
747 1 [17 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2097 เงินเดือน ผู้น้อย
07 เม.ย. 2557 22:23
775 1 [17 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2096 เรียนอาจารย์ที่เคารพ เรื่องตำแหน่ง พกส. พกสใน้อยๆ
06 เม.ย. 2557 11:14
551 1 [17 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2095 เรียนอาจารย์ที่เคารพ เรื่องการย้าย พว.
05 เม.ย. 2557 10:45
397 1 [18 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2094 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข jumongjuy
04 เม.ย. 2557 15:47
555 1 [17 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2093 ค่าจ้าง พกส. พกส.
04 เม.ย. 2557 15:30
397 0
2092 เรียนถามอาจารย์เรื่องย้ายครับ ต้องการย้าย
04 เม.ย. 2557 12:45
267 1 [17 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2091 เงินเดือนตุลาคม56 รอคอย
04 เม.ย. 2557 11:38
474 1 [17 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2090 ได้เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายไม่เท่ากัน จพ
04 เม.ย. 2557 06:54
497 1 [04 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2089 พนักงานกระทรวง pemtat
03 เม.ย. 2557 11:39
499 1 [04 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2088 อยากทำชำนาญงานชำนาญการค่ะ เด็กชายแดน
02 เม.ย. 2557 13:59
426 1 [04 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2087 เงินบำรุงติดลบ เงินน้อยๆ
01 เม.ย. 2557 21:13
591 1 [04 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2086 เรียนนายแพทย์สาธารณสุขศรีสะเกษ ผีโรงเย็น
01 เม.ย. 2557 08:33
527 0
2085 อยากย้าย จ.พ.เภสัช
30 มี.ค. 2557 22:50
454 1 [04 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2084 มีการซื้อเสียงกันอย่างมโหฬารแล้วที่ กล. สงสาร
29 มี.ค. 2557 20:28
633 1 [04 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2083 เรื่องบรรจุ ผู้อาภัพ
29 มี.ค. 2557 15:55
395 1 [04 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2082 เงิน เดือน ตค 56 ไม่ออกซะที เน่าะ อาจารย์ ข้าราชการ
29 มี.ค. 2557 13:23
375 0
2081 เห็นด้วยกับ ๒๐๗๙ ขอโนโหวตด้วยคน และขอเชิญชวนร่วมด้วยช่วยกัน คนสาสุข
29 มี.ค. 2557 11:33
255 0
2080 เห็นด้วยกับ ๒๐๗๙ ขอโนโหวตด้วยคน และขอเชิญร่วมด้วยช่วยกัน คนสาสุข
29 มี.ค. 2557 11:32
188 0
2079 ขอ NoVote สักล้าน...Clik...ด่วน สักล้าน...Clik...ด่วน พกส.น้อยๆ
28 มี.ค. 2557 19:58
487 0
2078 เรื่องทุน รพ. ศรีสะเกษ ของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง Niphaphan
27 มี.ค. 2557 12:53
318 1 [04 เม.ย. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2077 เรื่องทุน โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ค่ะ นักศึกษาพยาบาล
27 มี.ค. 2557 11:03
245 0
2076 เห็นด้วยค่ะไม่เจอกับตัวไม่รู้ ชาวบ้านตาดำๆ
26 มี.ค. 2557 18:56
479 0
2075 ต่อจากระทู้ ุ็ 2071 พยาบาล รพสต
26 มี.ค. 2557 14:13
421 1 [26 มี.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2074 ขอย้าย pin
26 มี.ค. 2557 13:20
243 0
2073 เงินเดือนข้าราชการใหม่ ข้าราชการใหม่
25 มี.ค. 2557 15:53
307 0
2072 เรียนถามท่าน นายแพทย์ คะ พกส. สามารถย้ายได้ไหมคะ ถ้ามีที่ว่าง ลูกจ้าง พกส
25 มี.ค. 2557 11:54
382 1 [26 มี.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2071 ผลงานกับระบบการสแกนนิ้วมือ นายขนมต้ม
25 มี.ค. 2557 08:21
513 1 [26 มี.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2068 พกส.ในฝ่ายบริหารฯของรพช.กับความแตกต่างที่น่าคิด ไม่รู้จริงๆคับ
21 มี.ค. 2557 22:08
404 0
2067 เรียน นายแพทย์ สสจ. น้องม6
21 มี.ค. 2557 14:52
477 1 [26 มี.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2066 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายข้าราชการบรรจุใหม่ *********
21 มี.ค. 2557 14:05
381 1 [22 มี.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2065 เรื่องตำแหน่งและดงินเดือน มหาไพศาล
19 มี.ค. 2557 19:54
563 1 [22 มี.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2064 เรียนสอบถาม อาจารย์หมอ นายแพทย์ครับ 123
18 มี.ค. 2557 23:35
495 1 [22 มี.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2063 ผู้น้อย ผู้น้อย
18 มี.ค. 2557 15:00
839 1 [22 มี.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2060 น้องที่บรรจุปีที่แล้วจะปรับเป็นชำนาญ....แล้วพี่ที่บรรจุก่อนจะให้เป็นปฏิบัติ.....อีกนานไหมค่ะ อายรุ่นน้อง บรรจุก่อน
07 มี.ค. 2557 11:49
536 1 [22 มี.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2059 ลาบวช3เดือน 123
06 มี.ค. 2557 19:16
405 1 [22 มี.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2058 เรื่องการย้ายภายในจังหวัด พยาบาลวิชาชีพ
06 มี.ค. 2557 17:39
411 1 [22 มี.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2057 สอบถามเรื่องการทำปฎิบัติงานปฎิบัติการเป็นชำนาณงานชำนาญการต้องครองตำแหน่งกี่ปี นายปฎิบัติการ
06 มี.ค. 2557 10:16
390 1 [26 มี.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2056 เรียนผอ.รพ.ปรางค์กู่ ประชาชนธรรมดา
05 มี.ค. 2557 20:14
2459 1 [22 มี.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2055 เบื่อ คนเบื่อ
05 มี.ค. 2557 10:54
721 0
2054 มันจะเห็นแก่ตัวไปถึงไหน มันเกินไป
05 มี.ค. 2557 10:28
1042 1 [06 มี.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2053 ไม่เห็นด้วยกับการ hold ผู้ป่วย asthma เด็ก ไว้ใน รพ ที่ไม่มีเเพทย์เฉพาะทาง 123
04 มี.ค. 2557 08:54
345 0
2052 เงินเดือนตกเบิกข้าราชการบรรจุ มี.ค. 56 ข้าราชการ มี.ค.56
03 มี.ค. 2557 16:20
387 0
2051 อยากทราบข้อแตกต่างระหว่าง พนักงานราชการ และพกส. สงสัยมานานาน
02 มี.ค. 2557 10:47
699 1 [04 มี.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2050 เมื่อไหร่ รพ.สต.จะสามารถทำระบบจ่ายตรงได้ รพ.สต.
02 มี.ค. 2557 10:01
440 1 [06 มี.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2049 เงินเดือนใหม่ ข้าราชการใหม่
28 ก.พ. 2557 14:34
564 0
2048 บรรจุ ผู้น้อย
27 ก.พ. 2557 16:30
679 1 [27 ก.พ. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2047 การเบิกจ่ายเงิน พตส. รพช.
26 ก.พ. 2557 23:38
444 0
2046 รายชื่อบรรจุนักเรียนทุนพยาบาล อ.วังหิน ปิติยา ทองพูล
26 ก.พ. 2557 21:29
591 1 [04 มี.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2045 คือ นวก.สาธารณสุขให้ รพ.สต. ผอ.เล็กๆ
26 ก.พ. 2557 15:26
724 1 [27 ก.พ. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2044 เรื่องบรรจุข้าราชการ นรท
24 ก.พ. 2557 12:35
489 1 [06 มี.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2043 พยาบาลจบใหม่อยากทำงานแถวบ้านซึ่งยังไม่ได้รับทุนจากที่ไหน Nuntin
22 ก.พ. 2557 12:47
394 1 [06 มี.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2042 ติดตาม เรื่องการบรรจุ 1361 nurse52
22 ก.พ. 2557 10:00
351 1 [06 มี.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2041 รบกวน สอบถามค่ะ รู้สึกเป็นภาระ Tai
21 ก.พ. 2557 16:08
683 1 [27 ก.พ. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2040 เรื่องตำแหน่งที่จัดสรร นักเรียนทุน 52
21 ก.พ. 2557 15:20
444 1 [27 ก.พ. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2039 อาจารย์หมอครับที่เขาว่าถ้าพ่อหรือแม่เป็น อสม ถ้าลูกสอบสาสุขจะมีคะแนนช่วย 100 คะแนนจริงหรือเปล่าครับ ลูกชาวนา
21 ก.พ. 2557 14:52
363 1 [06 มี.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2038 อาจารย์หมอครับปีนี้กระทรวงสาธารณสุขเปิดสอบหรือยังครับ ลูกชาวนา
21 ก.พ. 2557 14:49
213 0
2037 สอบถามเรื่องตำแหน่ง พกส. ครับ ท้อแท้ครับ
20 ก.พ. 2557 21:05
527 1 [27 ก.พ. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2036 รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามเรื่องเลขที่ตำแหน่ง ผู้อยากรู้
19 ก.พ. 2557 21:14
279 0
2035 สอยถามเรื่องเลขที่ตำแหน่งไม่ตรงกับงาน ผู้อยากรู้
19 ก.พ. 2557 09:51
504 1 [19 ก.พ. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2034 ขอสอบถามเรื่องทำชำนาญงานค่ะ จพทันต
18 ก.พ. 2557 22:33
338 0
2033 เพิ่มเติม รพช.
18 ก.พ. 2557 08:12
547 1 [18 ก.พ. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2032 จนท.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล น่ากลัวจัง รพช
14 ก.พ. 2557 15:30
924 1 [18 ก.พ. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2031 อยากย้ายมาก คนอยากย้าย
12 ก.พ. 2557 14:27
704 1 [18 ก.พ. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2030 เรื่องการบรรจุ 1361 nurse52
11 ก.พ. 2557 19:14
590 1 [18 ก.พ. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2029 อยาอย้าย นักเรียนทุน
11 ก.พ. 2557 14:40
464 1 [18 ก.พ. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2028 จพ.เภสัช จบใหม่ มะเดื่อ
10 ก.พ. 2557 14:16
529 1 [10 ก.พ. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2027 ขอย้ายภายในจังหวัด(ลูกจ้างชั่วคราว) ขอย้ายใกล้บ้าน
10 ก.พ. 2557 13:22
615 1 [10 ก.พ. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2026 ต้องการย้ายครับ ข้าราชการชั้นผู้น้อย
10 ก.พ. 2557 12:45
494 1 [10 ก.พ. 2557]
ผู้ตอบ -> 5hk
2025 เงินเดือน พกส ลูกจ้างตัวเล็ก
07 ก.พ. 2557 17:14
772 1 [07 ก.พ. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2024 ระบบงานออนไลน์ 123
07 ก.พ. 2557 10:37
424 0
2023 ขอชี้แจงเรื่องการส่งต่อรพ.ขุขันธ์ค่ะ PCT KK
04 ก.พ. 2557 16:55
743 1 [05 ก.พ. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2022 บรรจุข้าราชการ นรท
04 ก.พ. 2557 14:08
583 1 [05 ก.พ. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2021 ส่งตัว(refer)คนไข้โดยไม่จำหน่ายคนไข้แล้วให้ไปรถโดยสารเองมันถูกต้องใหม? คนธรรมดา
31 ม.ค. 2557 10:04
881 1 [01 ก.พ. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2020 รอบย้าย ย้าย
30 ม.ค. 2557 11:03
605 1 [30 ม.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2019 ค่าตอบเเทน ระหว่างวุฒิ ปวส ที่เรียน 2 ปี กับ 3 ปี ค่ะ ิscamper
29 ม.ค. 2557 19:05
547 1 [01 ก.พ. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2018 ค่าตอบแทน พยาบาลชุมชน
29 ม.ค. 2557 08:08
634 1 [01 ก.พ. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2017 เงืนเดือนตกเบิกข้าราชการใหม่ แพรดาว
25 ม.ค. 2557 18:04
973 1 [28 ม.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2016 ค่าตอบแทน ผุ้น้อย
25 ม.ค. 2557 16:45
789 1 [28 ม.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2015 http://www.clark-excavation.com/gucci-handbags-outlet-and-bags-for-valentine.aspx gucci handbags outlet
24 ม.ค. 2557 13:28
280 0
2014 การบรรจุยาบาล 1316 ตำแหน่ง ผกรก
24 ม.ค. 2557 08:20
550 1 [01 ก.พ. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2013 การบรรจุ ข้าราชการ 1361 nurse52
23 ม.ค. 2557 17:46
624 1 [28 ม.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2012 คำสั่งค่าจ้างพกส.จพ.เวชสถิติ จพ.เวชสถิติ
23 ม.ค. 2557 13:30
559 1 [28 ม.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2011 ตำแหน่งว่าง pan
23 ม.ค. 2557 12:16
376 0
2010 http://www.gucci-handbags-clearance.com gucci handbags outlet
23 ม.ค. 2557 08:45
193 0
2009 เรื่องทุน สสจ. ศรีสะเกษ ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง kk
22 ม.ค. 2557 20:39
333 0
2008 ตำแหน่งมาแล้ว นก
22 ม.ค. 2557 18:40
778 1 [22 ม.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2007 คำสั่งจ้างพนักงานกระทรวง รำพย
21 ม.ค. 2557 16:48
864 1 [22 ม.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2006 เครื่องราชย์ 123
21 ม.ค. 2557 14:32
397 0
2005 กลุ่มตามลักษณะงาน 2482362510
20 ม.ค. 2557 16:45
446 0
2004 ตำแหน่งว่าง ัyu
20 ม.ค. 2557 11:23
559 1 [22 ม.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2003 สงสัยคำสั่งจ้าง พงส รพช
19 ม.ค. 2557 10:33
620 1 [04 ก.พ. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2002 การขอรับพระราชทานเครืองราชย์อิสริยาภรณ์ ขรก.ผู้น้อย
18 ม.ค. 2557 17:33
387 0
2001 เพื่อพ่อ-แม่ ลูกกตัญญู
17 ม.ค. 2557 16:44
687 1 [22 ม.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
2000 สอบถามเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงค่ะ wanjaiMai
16 ม.ค. 2557 19:02
629 1 [22 ม.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1999 การเบิกเบี้ยเลี้ยง ของ พขร. ผู้สงสัย
16 ม.ค. 2557 10:00
497 1 [22 ม.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1998 การย้าย นักเรียนทุน
13 ม.ค. 2557 11:14
670 1 [13 ม.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1994 คำถาม 1992 1993 123
10 ม.ค. 2557 16:32
438 0
1990 เจอเหมือนกัน ประชาชนผ้รับบริ
07 ม.ค. 2557 11:44
917 0
1989 สอบถามตำแหน่ง 1,300 ค่ะ Va
06 ม.ค. 2557 19:25
638 1 [08 ม.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1988 ต้องการคู่ค้ำออมทรัพย์ วริชญานันท์
06 ม.ค. 2557 11:07
764 1 [08 ม.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1987 1300 ตำแหน่ง pan
04 ม.ค. 2557 17:32
504 1 [08 ม.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1986 การบรรจุราชการ 1300 อัตรา รังสี
30 ธ.ค. 2556 20:18
675 0
1985 อยากให้ปรับปรุงแกไขครับ เยาวชนของชาติ
29 ธ.ค. 2556 11:15
1022 1 [29 ธ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1984 เรื่องการสมัครงาน เคที่
28 ธ.ค. 2556 15:19
671 1 [29 ธ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1983 การบรรจุ นก
28 ธ.ค. 2556 07:42
682 1 [29 ธ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1981 การบรรจุ nop
25 ธ.ค. 2556 14:29
680 1 [27 ธ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1980 คำว่าจรรบรรณวิชาชีพ จากญาติผู้ป่วย
25 ธ.ค. 2556 12:37
805 0
1979 งานกีฬาสาธารณสุขและการประกวดต่างๆ ผู้ชม
25 ธ.ค. 2556 12:33
887 1 [13 ม.ค. 2557]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1978 จากคำถาม 1975 รอเหมือนกัน
25 ธ.ค. 2556 09:55
491 1 [27 ธ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> สป
1977 บำเหน็จตกทอด ทายาท
25 ธ.ค. 2556 09:10
529 0
1976 การบรรจุข้าราชการ 52
24 ธ.ค. 2556 17:18
492 1 [24 ธ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1975 ผมต้องเอกสารอะไรเพิ่มรึเปล่าครับ ข้าราชการใหม่
24 ธ.ค. 2556 11:54
503 1 [24 ธ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1974 ลดระยะเวลาในการขอใบส่งตัว ขอบคุณครับ
24 ธ.ค. 2556 10:17
467 1 [24 ธ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1973 จากกระทู้ 1968 สงสัย
24 ธ.ค. 2556 09:08
366 0
1971 เบิกย้อนหลังไหม ลูกจ้างชายแดน
23 ธ.ค. 2556 12:25
571 1 [24 ธ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1969 จากใจผู้รับบริการ hhhh
21 ธ.ค. 2556 09:31
889 1 [24 ธ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1967 ทุนการศึกษา นศพยบ
18 ธ.ค. 2556 09:58
513 1 [24 ธ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1966 แจ้งให้ทราบ พยาบาล
17 ธ.ค. 2556 10:26
596 0
1965 สอบถามการย้าย พยาบาลวิชาชาชีพ
16 ธ.ค. 2556 21:24
494 0
1962 ส่งสัย ชั่งส่งสัย
12 ธ.ค. 2556 16:09
1069 1 [12 ธ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1961 จากคำถามที่1942 ผู้สนใจ
11 ธ.ค. 2556 16:16
631 0
1960 เรียนถามอาจาร์คะ ผู้สงสัย
09 ธ.ค. 2556 23:00
864 1 [12 ธ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1959 การบรรจุราชการ sr
09 ธ.ค. 2556 10:18
679 1 [09 ธ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1958 ขอทราบข้อเท็จจริง กรณีการจ่ายต่าง CUP รพ.ชุมชน
06 ธ.ค. 2556 22:06
612 1 [09 ธ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1957 การบรรจุข้าราชการ นรท
06 ธ.ค. 2556 13:46
595 1 [09 ธ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1956 รอความหวัง ความหวังที่รอ
04 ธ.ค. 2556 10:25
807 1 [05 ธ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1955 จากที่ท่านนายแพทย์ สสจ. บอกว่าจะทราบ การบรรจุุจะแล้วเสร็จ. ประมาณ พย. Nuntin
30 พ.ย. 2556 05:49
1051 1 [30 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1954 เรื่องการบรรจุ RN
28 พ.ย. 2556 15:44
889 1 [28 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1953 สงสารคนชั้นล่างบ้างครับ ผู้น้อย
28 พ.ย. 2556 11:30
830 0
1952 การเพิ่มเงินเดือน กก
28 พ.ย. 2556 02:13
872 1 [24 ธ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1951 การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังตามภาระงาน FTE ฝากทบทวนครับ
26 พ.ย. 2556 23:57
899 1 [27 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1950 ผลที่เราร่วมแรงร่วมใจกัน aia
26 พ.ย. 2556 16:22
815 1 [26 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1949 รอด้วยความหวัง kik
26 พ.ย. 2556 12:29
645 1 [26 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1948 จากคำถามที่ 1945 ช่วยตอบทีค่ะ
26 พ.ย. 2556 11:59
505 1 [26 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1947 นรท เรียนอาจารย์ที่เคารพ นรท^^
25 พ.ย. 2556 22:30
395 0
1946 ทุนพยุห์ ทุนพยุห์
25 พ.ย. 2556 15:37
498 1 [25 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1945 เป็นนักเรียนทุนจบปี2553 เป็นทุนอำเภอพยุห์ แต่ให้มาทำงานที่รพ.ศก นักเรียนทุน
25 พ.ย. 2556 15:33
481 1 [25 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1944 ฟังข่าวคราวแล้วเศร้าใจ นักเรียนทุน
25 พ.ย. 2556 14:07
855 1 [25 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1943 นรท. ผลิตมา เพื่ออะไรคะ ^^
24 พ.ย. 2556 22:09
644 1 [25 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1942 ขอย้าย พยาบาล
24 พ.ย. 2556 11:57
644 1 [25 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1941 รายชื่อ และลำดับการบรรจุ จะประกาศให้ทราบเมื่อไหร่ค่ะ ทางสสจ.เป็นผู้จัดลำดับใช่ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ สาคร
24 พ.ย. 2556 04:17
588 1 [25 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1940 นรท.จะได้บรรจุก่อนรึไม่ค่ะ เพราะอ่ะไรค่ะ!! สาคร
23 พ.ย. 2556 16:11
497 1 [23 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1939 เรียนปรึกษา ผู้ปกครอง
23 พ.ย. 2556 11:53
515 1 [23 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1938 ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานสาธารณสุข 57 เด่นชัย ดอกพอง
21 พ.ย. 2556 16:18
663 1 [22 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1937 พนักงานกระทรวง ส้ม
18 พ.ย. 2556 17:55
1014 1 [18 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1936 1935 เอ๋ย our
18 พ.ย. 2556 15:02
892 0
1935 เรียนถาม สับสน อยากเล่า Penprapa Heimh
17 พ.ย. 2556 23:06
1226 1 [18 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1934 ย้าย รพ.ใช้เกณฑ์ไหนคะ RN
13 พ.ย. 2556 19:46
808 1 [14 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1933 พนักงานราชการ พนักงานราชการ
12 พ.ย. 2556 23:28
634 0
1932 เรื่องการบรรจุ รอบหน้า 1234
12 พ.ย. 2556 22:59
774 1 [13 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1931 เกณฑ์คัดเลือกบรรจุพยาบาล กรณี 53 พยาบาลลูกจ้าง
12 พ.ย. 2556 18:57
628 1 [13 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1930 ถึงน้องกระทู้1926 เสียความรุ้สึก
12 พ.ย. 2556 15:52
507 0
1929 เรียนอาจารย์หมอที่เคารพ ลูก วสส.
12 พ.ย. 2556 11:31
736 1 [13 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1928 ไม่มีกำลังใจในการทำงาน นักเรียนทุน
12 พ.ย. 2556 11:13
794 1 [14 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1927 ถึง น้อง กระทู้ 1926 พี่ นร.ปี52 รพสต
12 พ.ย. 2556 10:29
438 0
1926 การบรรจุพยาบาลวิชาชีพ น้องพยาบาลค่ะ
11 พ.ย. 2556 18:17
600 0
1925 พนักงานราชการ แน่นอก
11 พ.ย. 2556 16:39
584 1 [11 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1924 แก้ไขกระทู้1923ค่ะ จากใจน้องๆ
10 พ.ย. 2556 12:18
623 1 [10 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1923 บรรจุพยาบาล ขอความเป็นธรรมด้วยค่ะ จากใจน้องๆ
10 พ.ย. 2556 12:16
629 1 [10 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1922 เรียนถามอาจารย์ค่ะ พยาบาลนร,ทุน
10 พ.ย. 2556 02:04
548 1 [10 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1921 ขอความเป็นธรรม 25254
09 พ.ย. 2556 11:24
693 1 [09 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1920 ........ เสียใจ นร ทุน ปี 52
08 พ.ย. 2556 22:51
830 1 [08 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1919 ควรยึดกติกาเดิม คนเสียศูนย์
08 พ.ย. 2556 21:06
606 1 [08 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1918 การบรรจุ พยาบาล ปี 57 ..........
08 พ.ย. 2556 19:51
530 1 [08 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1917 การบรรจุข้าราชการ ปี2557 55555
08 พ.ย. 2556 15:12
510 1 [08 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1916 เห็นด้วยครับผม ผมเองครับ
08 พ.ย. 2556 14:57
388 0
1915 "เรียนสอบถามการบรรจุเป็น พกส." นร.ทุน
08 พ.ย. 2556 11:19
645 1 [08 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1914 ความคืบหน้าเรื่องการบรรจุข้าราชการปีงบประมาณ 2557 รอความหวัง
07 พ.ย. 2556 09:34
619 1 [08 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1913 เรื่องค่าตอบแทนข้าราชการใหม่ ข้าราชการ1มี.ค.56
06 พ.ย. 2556 10:03
505 0
1912 เรื่องการลาออกของลูกจ้างชั่วคราว พยาบาลสาว
05 พ.ย. 2556 19:40
667 1 [08 พ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1911 ขออนุญาตชี้แจงท่าน กระทู้ KTC ที่ 1910 ธนโชติ ดวงตะวัน
05 พ.ย. 2556 18:09
563 0
1910 ร้องเรียนการรักษาและฉีดวัคซีน KTC
04 พ.ย. 2556 17:06
766 0
1909 เรียนถามเรื่อง พกส. คับอาจารย์ ลูกจ้างชั่วคราว
04 พ.ย. 2556 15:40
537 0
1908 เรียนถามเรื่องปรับตำแหน่ง MT
31 ต.ค. 2556 11:27
925 1 [31 ต.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1907 อยากย้าย 1989
31 ต.ค. 2556 11:18
691 1 [31 ต.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1906 OT เพิ่มขึ้นเหมือนที่จังหวัดอื่นเปล่าหนอ ิืหวังลึกๆๆ
30 ต.ค. 2556 21:04
920 1 [31 ต.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1905 อยากโอนย้าย อบต. ชัชวาลย์
29 ต.ค. 2556 14:45
746 1 [30 ต.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1904 จากประเด็นสูญเสียรายได้ 159
29 ต.ค. 2556 09:45
651 1 [30 ต.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1903 ทุนนักศึกษาพยาบาลหรืองานรอรับนกศึกษาพยาบาลในระบบมหาวิทยาลัยพอมีไหมครับ(ที่กำลังจะจบ) Nuntin
27 ต.ค. 2556 10:51
521 1 [27 ต.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1902 เลข 13 หลัก ไม่ตรงกับ สปสช จพ
25 ต.ค. 2556 21:35
451 0
1901 เงินค่าตอบแทน 1800 บาท jumongjuy
24 ต.ค. 2556 10:15
985 1 [24 ต.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1900 การทำงานของแพทย์ทำคลอดโรงพยาบาลอำเภอขุนหาญได้รับการอบรมหรือจบเฉพาะด้านมาหรือเปล่า ชาญชัย
21 ต.ค. 2556 17:38
922 0
1899 ต้องการย้าย สมบัติ จันภักด
19 ต.ค. 2556 14:35
887 1 [22 ต.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1898 เกี่ยวกับประเด็น รพ สูญเสียรายได้ 123
18 ต.ค. 2556 08:40
894 1 [28 ต.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1896 ถ้าบรรจุใหม่ 1 มีนาคม 56 สามารถย้ายภายในจังหวัดได้ไหมค่ะ vpk
16 ต.ค. 2556 17:25
720 1 [22 ต.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1894 รบกวนสอบถาม 123
15 ต.ค. 2556 12:12
737 0
1893 เรียนสอบถามครับ คหพลพัชร์
15 ต.ค. 2556 10:42
824 1 [22 ต.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1892 คำตอบในคำถาม 1880 พยาบาล รพสต.
14 ต.ค. 2556 18:09
972 1 [14 ต.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1891 พยาบาลที่บรรจุใหม่ พยาบาลรอบรรจุ
11 ต.ค. 2556 21:02
843 1 [13 ต.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1890 สอบถามตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
11 ต.ค. 2556 12:46
744 1 [28 ต.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1887 ลูกจ้างชั่วคราว 1234
10 ต.ค. 2556 11:34
1294 1 [10 ต.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1886 เรียนอาจารย์หมอประวิ รพ.สต.
09 ต.ค. 2556 06:57
1036 0
1885 เรียนอาจารย์ทีเคารพ 54321
08 ต.ค. 2556 19:46
811 0
1880 ข้อสงสัยและความอัดอั้นตันใจในคำสั่งของนายแพทย์ สสจ. ทันตบุคคลากร
07 ต.ค. 2556 13:55
1498 1 [08 ต.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1879 สอบถามความก้าวหน้าการประเมินเลื่อนระดับ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ นวก.สาธารณสุขฯ
07 ต.ค. 2556 11:24
665 1 [28 ต.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1878 ข้อสงสัยกับคำสั่งให้ปฏิบัติงานของนายแพทย์ สสจ. ตัวแทนทีม
07 ต.ค. 2556 09:45
1011 1 [08 ต.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1877 ปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ สมาชิก
06 ต.ค. 2556 09:03
1214 1 [08 ต.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1876 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป anchalee
04 ต.ค. 2556 11:46
879 1 [06 ต.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1875 บรรจุพยาบาลเงียบ kik
03 ต.ค. 2556 14:08
862 1 [03 ต.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1874 พรบ.วิชาชีพสาสุขผ่านสภาผู้แทนฯ รพ.สต.
03 ต.ค. 2556 07:24
995 1 [03 ต.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1873 เสนอเรื่องเงินเดือนที่ยังค้าง 1234
02 ต.ค. 2556 16:27
844 1 [02 ต.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1872 สอบถามการเลื่อนขั้นเงินเดือน จนท.ผู้ปฏิบัติ
01 ต.ค. 2556 13:16
955 1 [02 ต.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1868 นโบาย ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน P4P หนึ่ง
28 ก.ย. 2556 12:20
1058 1 [02 ต.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1867 อำนาจของ ผอ.รพช. กับ คณะกรรมการบริหาร รพ. ธรรมาภิบาล
28 ก.ย. 2556 11:31
781 0
1866 เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ56รู้สึกหดหูู่ รพ.สต
27 ก.ย. 2556 13:46
1159 1 [27 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1865 การเลื่อนการบรรจุพนักงานกระทรวง ลูกจ้างชายแดน
26 ก.ย. 2556 13:46
1153 1 [27 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1864 เป็นลูกจ้างเงินบำรุง ลูกจ้างชั่วคราว
26 ก.ย. 2556 09:54
919 1 [03 ต.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1863 "นี่คือครั้งหนึ่งที่ภูมิใจที่เป็นมนุษย์" ....มท.......
26 ก.ย. 2556 04:32
937 0
1862 เรื่องเซ็นทุน วพบ.นครลำปางครับ pingly
26 ก.ย. 2556 00:10
453 1 [27 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1861 ขั้นเงินเดือน คนที่ภาระชีวิต
25 ก.ย. 2556 21:51
731 0
1860 ระบบ REFER ศรีสะเกษ เวชกิจน้อยๆ
25 ก.ย. 2556 14:27
705 1 [27 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1859 ค่าตอบแทนพตส. นักเรียนทุน
25 ก.ย. 2556 01:31
563 0
1858 ศรีสะเกษมีตำแหน่ง จ. ว่างมั้ยคะ ทันใจ
24 ก.ย. 2556 21:48
561 1 [27 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1857 หมดกำลังใจ ผู้น้อย
24 ก.ย. 2556 14:43
851 0
1856 ร้องเรียนค่ะ ชาวบ้าน
24 ก.ย. 2556 14:13
1071 1 [02 ต.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1855 "...สามปี่ที่เศษเหลือ .." http://www.yout
23 ก.ย. 2556 00:21
891 0
1854 http://www.youtube.com/watch?v=cxTF1wL06Q4 http://www.yout
23 ก.ย. 2556 00:05
440 0
1853 http://www.youtube.com/watch?v=tOoKyIcEDlw http://www.yout
23 ก.ย. 2556 00:01
192 0
1852 http://www.youtube.com/watch?v=J4o8f8mYFlo http://www.yout
22 ก.ย. 2556 21:38
152 0
1851 http://www.youtube.com/watch?v=Eii0vn8Bq_M&list=RD02LRHuGhpSG14 http://www.yout
22 ก.ย. 2556 21:08
292 0
1850 มันมีเหตุและปัจจัย มันมีเหตุและปัจจัย
20 ก.ย. 2556 22:50
828 0
1849 "ฟ้าสูงดินต่ำ" ดอกหญ้า
20 ก.ย. 2556 21:03
829 0
1848 ตำแหน่ง ดร. อยากรู้
20 ก.ย. 2556 18:10
747 0
1847 ค่าครองชีพ Jeep
20 ก.ย. 2556 08:05
622 0
1846 นักศึกษาพยาบาลบรม ลำปาง Anucha
19 ก.ย. 2556 21:19
446 0
1845 ค่าจ้าง น้ำ
19 ก.ย. 2556 14:17
693 1 [24 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1844 ขออนุญาตตอบ ท่านสมาชิกสหกรณ์ 1842,1841 ธราพงษ์ สะโสดา
19 ก.ย. 2556 12:55
701 0
1843 เงินเดือนเมษายน ข้าราชการผู้น้อย
19 ก.ย. 2556 11:56
535 0
1842 เรียนท่านนายแพทย์ สสจ.ศก และขอสนับสนุน กระทู้ที่ 1841 จนท.สสจ.ศก
19 ก.ย. 2556 10:33
517 0
1841 เผื่อเห็นแสง คนที่เลือกคุณ
18 ก.ย. 2556 15:19
774 0
1840 ค่าจ้างพนักงานกระทรวง สา
17 ก.ย. 2556 11:40
726 0
1839 ต้องการเป็นหัวหน้าฝ่ายการ รพ.พยุห์ต้องทำอย่างไรคะ nurse
16 ก.ย. 2556 16:11
937 1 [16 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1838 รพ.กันทรารมณ์ 0000000
16 ก.ย. 2556 13:40
836 0
1837 รพ.พยุห์ที่จะเปิดใหม่มีการรับสมัครโอนย้ายข้าราชการไหมค่ะ อุไรวรรณ
16 ก.ย. 2556 10:58
762 1 [16 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1836 จะมีการเปิดรับสมัครพยาบาล รพสต ในช่วงเดืออนไหนค่ะ Nam_fon
15 ก.ย. 2556 21:51
477 0
1835 ขอเรียนถาม ผู้มีรายได้น้อย
14 ก.ย. 2556 10:39
822 1 [16 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1834 อสม.อำเภอพยุห์ ใจเขาใจเรา
14 ก.ย. 2556 08:22
583 0
1833 อสม.พยุ(บ้านหองค้า) ศิระ
14 ก.ย. 2556 01:38
583 0
1832 ตามกรทู้ที่ 1773 คนทำงาน
13 ก.ย. 2556 18:08
644 1 [16 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1831 ไม่ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ชนชั้นผู้น้อย
12 ก.ย. 2556 11:22
764 1 [12 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1830 ขอคำตอบ ลูกจ้างชายแดน
11 ก.ย. 2556 06:42
774 1 [13 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1829 เรียนถามคะ คนทุกข์ใจ
08 ก.ย. 2556 18:52
1172 1 [09 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1828 งาน IT สสจ. รีบตรวจสอบ ข้อมูล 40 แฟ้ม ด้วย 100%
08 ก.ย. 2556 11:25
529 0
1826 อสม. อำเภอพยุ. อสม
08 ก.ย. 2556 06:58
836 0
1824 แจ้งเรื่องการรักษาแปลกๆ นก
07 ก.ย. 2556 11:39
1253 1 [09 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1823 จากกระทู้ 1818 ลูกจ้าง
07 ก.ย. 2556 09:42
602 1 [13 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1822 ค่าตอบแทน อสม. ต.หนองค้า อ.พยุห์ ไม่ได้รับ2เดือนอีกแล้วค่ะ อาจารย์ อสม.หนองค้า
06 ก.ย. 2556 17:59
708 1 [12 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1821 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย กำลังสับสน
06 ก.ย. 2556 09:28
808 1 [06 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1820 จากกระทู้ 1717 รพ.สต.
05 ก.ย. 2556 20:58
590 1 [06 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1819 แย้งกระที่ว่าฯ.เห็นด้วย..เหมือนท่าน สสจ.ว่า ท่ามกลางพรมวิหารฯ อย่าตัดสิน.. อดีตข้าราชการเฒ่า.
05 ก.ย. 2556 05:24
781 1 [06 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1818 ขอโอกาสให้ลูกจ้างชั่วคราวบ้างนะ 1234
04 ก.ย. 2556 15:44
807 1 [12 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1817 เห็นด้วยอย่างยิ่ง กับกระทู้1812 สงสารนักเรียน(ไม่ได้)ทุน ปี53 nid
04 ก.ย. 2556 15:39
435 1 [06 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1816 คิวการบรรจุข้าราชการของ รพ.ศรีสะเกษมีไหมคะ.....ถ้ามีแล้วกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย พร้ อมแจ้งหลักการเรียงล 12345
04 ก.ย. 2556 14:36
449 1 [06 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1815 ระเบียบค่าประสบการณ์ ลูกจ้างชายแดน
04 ก.ย. 2556 14:18
649 1 [12 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1814 เงินเดือนค่าจ้างลูกจ้างสาธารณสุขอำเภอ ลูกจ้าง สสอ
04 ก.ย. 2556 08:17
717 1 [04 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1813 เรียนอาจารย์ นพ. สสจ.คะ 9876543210
04 ก.ย. 2556 00:24
723 1 [04 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1812 สงสารนักเรียน(ไม่ได้)ทุน ปี 53 กลุ่มผู้ปกครองนักเรียo
03 ก.ย. 2556 15:38
533 1 [03 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1806 รออย่างมีความหวัง นักเรียนทุนปี53
02 ก.ย. 2556 12:04
782 1 [02 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1805 มีวันทวีคูณหรือไม่ค่ะ ลูกจ้างประจำ
02 ก.ย. 2556 09:44
513 0
1803 จากคำถาม1791 นักเรียนทุนปี 53
02 ก.ย. 2556 01:23
492 1 [03 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1802 ปรับชดใช้ทุน นักศึกษาพยาบาล nongnoo
02 ก.ย. 2556 00:56
362 0
1801 เงินเดือน เม.ย.จะให้รอไปถึงไหน คนที่มีครอบครัว
01 ก.ย. 2556 12:26
703 1 [03 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1800 โดนปรับลดตำแหน่งงาน ลูกจ้าง รพ.
30 ส.ค. 2556 13:59
698 0
1799 ค่าตอบแทนโภชนากร โภชนากรคนหนึ่ง
30 ส.ค. 2556 11:48
438 1 [04 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1798 โภชนากรทำไม ไม่ได้เบี้ยงเลี้ยงเหมาจ่าย เหมือนเคย!!!! โภชนากรคนหนึ่ง
30 ส.ค. 2556 11:33
322 1 [06 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1797 ข้าราชการ บรรจุ 1 มีนา 2556 จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน เมษา 56 ไหมค่ะ toon
29 ส.ค. 2556 14:39
495 1 [04 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1793 ......... kik
28 ส.ค. 2556 15:18
503 1 [04 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1791 นักเรียนทุนพยาบาล ปี 52 ผู้มีความหวัง
27 ส.ค. 2556 18:13
533 1 [31 ส.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1790 ทรัพยืสินทางราชการสูญหายจากโจรกรรม จิรัชยา
27 ส.ค. 2556 11:43
909 1 [31 ส.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1789 เงินตกเบิกข้าราชการใหม่ ข้าราชการ
26 ส.ค. 2556 22:34
632 1 [06 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1788 เรื่องเงิน 700 ค่ะ นร.ทุน
24 ส.ค. 2556 09:54
824 1 [31 ส.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1787 ตามที่รู้มาค่ะ สงสัยค่ะ
23 ส.ค. 2556 23:15
927 1 [31 ส.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1785 ผช.แพทย์แผนไทย 372 ผช.แพทย์แผนไทย
22 ส.ค. 2556 15:43
756 1 [31 ส.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1784 เรียนถามคุณหมอค่ะ สุวณีย์
22 ส.ค. 2556 15:14
784 1 [31 ส.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1782 การตั้งคำถามสายด่วนนายแพทย์ คนธรรมดารักสา'สุข
22 ส.ค. 2556 09:49
825 1 [31 ส.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1781 เรียนคุณ1773 ตัวแทนพยาบาล
22 ส.ค. 2556 09:48
630 1 [06 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1774 เรื่องการประเมินลูกจ้างชัวคราว เป็น พกส. ไม่ตรงตามตำแหน่งที่สมัครเริ่มแรก ลจชค.
21 ส.ค. 2556 18:10
696 1 [06 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1773 เครือข่ายคุณภาพการพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ พยาบาล รพ.สต.
21 ส.ค. 2556 14:43
575 1 [06 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1772 รบกวนสอบถามครับ อยากกลับบ้าน
21 ส.ค. 2556 14:03
470 1 [06 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1771 เรียนสอบถามอาจารย์ครับ นวก.สส
21 ส.ค. 2556 13:08
463 1 [06 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1770 เจ้าหน้าที่ส่วนหน้า รพ. ขุนหาญเดือดร้อน เจ้า รพ. ขุนหาญ
20 ส.ค. 2556 16:21
739 1 [06 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1769 ฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุข ***
20 ส.ค. 2556 09:54
766 1 [06 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1768 เรียนท่านนายแพทย์สาธารณสุข การบรรจุข้าราชการตุลาคม2556 พยาบาล
19 ส.ค. 2556 22:32
629 1 [06 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1767 ไม่มีตำแหน่ง เด็กแพทย์แผนไทย
19 ส.ค. 2556 12:07
783 1 [19 ส.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1766 ข้อร้องเรียน รพ.อำเภอน้ำเกลี้ยง wilailux
18 ส.ค. 2556 19:47
965 1 [06 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1765 เรียนสอบถามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เมษายน 56 ครับมายังครับ ถามจัง
17 ส.ค. 2556 16:31
834 1 [19 ส.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1764 ขอทราบรายละเอียดของณาปนกิจสงเคราะห์ อสม ได้ที่ไหนครับ เช่น การเก็บเงิน และค่าตอบแทนต่าง ๆ ขอทราบรายละเอีย
16 ส.ค. 2556 17:17
448 1 [12 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1763 เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ระเบียบจัด
16 ส.ค. 2556 12:02
991 1 [16 ส.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1762 ปัญหาจากผู้มาขอใบรับรองเเพทย์จำนวนมาก คนขุนหาญ
16 ส.ค. 2556 09:12
708 1 [12 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1761 จพ.ธุรการมีตำแหน่งว่างไหมค่ะ จอย
15 ส.ค. 2556 15:20
469 1 [15 ส.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1760 ขอบคุณที่เข้าใจ เด็กชายแดน
14 ส.ค. 2556 21:55
650 1 [12 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1759 ส่งเรื่องขอย้ายตอนไหนครับอาจารย์ จนท.รพ.สต.
14 ส.ค. 2556 12:31
582 1 [15 ส.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1758 อยากทราบว่าที่ศรีสะเกษมีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการว่างมั้ยคะพอดีอยุ่ต่างจังหวัดอยากย้ายกลับบ้านคะ ศิรินภา
14 ส.ค. 2556 11:53
573 1 [15 ส.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1757 เห็นด้วยกับ 1576 ครับ 03429
14 ส.ค. 2556 09:13
516 1 [06 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1756 เรียน 1755 ด้วยความเคารพ รพ.สต.
13 ส.ค. 2556 22:04
560 0
1755 ทำไม ไม่จ่าย เงิน ตอบแทน อสม NPR
13 ส.ค. 2556 19:47
734 1 [15 ส.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1754 คนสงสัย why
13 ส.ค. 2556 09:24
698 1 [19 ส.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1753 การรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผช.เภสัชกร ยังมีตำแหน่งว่างอยู่ไหมค่ะ น้ำหอมสิมารัตน์
10 ส.ค. 2556 09:19
472 1 [15 ส.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1752 ต่อจาก ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย+ค่าโอที ค่ะ
09 ส.ค. 2556 00:49
956 1 [09 ส.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1751 อยากทราบถึง ss
09 ส.ค. 2556 00:37
692 0
1749 ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาลไตเทียม ศรีรัตนะด้วยนะค่ะ พิน
08 ส.ค. 2556 10:22
522 1 [06 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1748 ป้ายนั้นสำคัยไฉน ผ่านแล้วอาย ????? พบ00
08 ส.ค. 2556 04:05
1074 1 [08 ส.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1747 ทุน สสจ นักศึกษาพยาบาลบรม ลำปาง ศรีสะเกษ ปี2555 Anucha
07 ส.ค. 2556 17:36
618 1 [09 ส.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1746 อ้างถึงไตเทียมศรีตนะ hemo
07 ส.ค. 2556 10:29
787 1 [08 ส.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1745 ขอทราบคำตอบด้วยครับ 1111
06 ส.ค. 2556 20:24
863 0
1744 ผมชาวบ้าน คนธรรมดาครับ ได้ทราบเรื่อง รพ กันทรารมย์แล้วสะเทือนใจมาก คนธรรมดา
06 ส.ค. 2556 16:50
1723 0
1743 เรียนสอบถามเรื่องเงินเดือนค่ะ ข้าราชการ
06 ส.ค. 2556 16:16
882 1 [08 ส.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1742 เรื่องเล่าวันนี้ ....
06 ส.ค. 2556 13:32
1036 0
1741 เรียนถามนายแพทย์สสจ.ศก คนน้ำท่วมปาก
05 ส.ค. 2556 23:13
1146 0
1740 โปรดตรวจสอบข้อเท็จจริง เฝ้ามอง
05 ส.ค. 2556 18:54
970 0
1739 การรับสมัครงานสาธารณสุขในจังหวัดศรีสะเกษ oradee
05 ส.ค. 2556 14:46
760 1 [08 ส.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1738 ลูกจ้าง พกส ผึ้ง
05 ส.ค. 2556 11:40
692 0
1737 กำลังใจ ชาวกันทรารมย์
04 ส.ค. 2556 08:51
947 0
1736 องค์กรแพทย รพ.กันทรารมย์ รำคาญ
04 ส.ค. 2556 08:02
1161 0
1735 ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย+ค่าโอที เพื่อกำลังใจ
02 ส.ค. 2556 12:43
1093 1 [05 ส.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1734 พวกหมาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆที่มันิก rakking น้อยใจมาก
01 ส.ค. 2556 14:03
1288 0
1733 ลูกจ้าง ส้ม
01 ส.ค. 2556 09:32
903 1 [05 ส.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1732 สิ่งที่อยากขอชาว ศธ.สก ต้องเข้าใจท่านผู้บริหาร สธ.สัญจร
01 ส.ค. 2556 04:35
850 0
1731 เรียนถาม จนท.ตัวเล็กๆ
31 ก.ค. 2556 18:06
888 1 [05 ส.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1730 รพ.ราษีฯ ญาติคนไข้
31 ก.ค. 2556 13:56
785 0
1729 คุณที่โพสกระทู้1723 กรรมการบริหารคนห
30 ก.ค. 2556 22:32
757 0
1728 เรื่องพนักงานราชการสายสนับสนุน ขอความชัดเจน
30 ก.ค. 2556 11:13
864 1 [30 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1727 ลูกจ้างสนับสนุน น้ำ
30 ก.ค. 2556 11:03
519 0
1726 adminน่าจะมีกดไลน์ .
30 ก.ค. 2556 11:00
498 0
1725 การลาคลอด ลูกจ้าง
30 ก.ค. 2556 10:52
416 0
1724 ระงับกระประชุม ส้ม
29 ก.ค. 2556 11:05
940 1 [29 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1723 สนับสนุน กระทุ้ 1719 เพราะฉันเป็นบ้า
29 ก.ค. 2556 08:34
844 0
1722 แล้วพวกที่บรรจุ16ต.ค.55จะทำยังไงดีครับ บรรจุก่อน
27 ก.ค. 2556 19:51
743 1 [29 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1721 คะแนน Rangking, 999*9999
27 ก.ค. 2556 16:22
802 1 [29 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1720 รพ.กันทรารมย์ สีเดียวกัน
27 ก.ค. 2556 15:20
983 0
1719 ระบบบริหารโรงพยาบาลกันทรารมย์ กรรมการบริหารคนห
27 ก.ค. 2556 10:27
2082 0
1718 โรงพยาบาลศรีสะเกษ... กระต่ายน้อย
25 ก.ค. 2556 14:24
975 0
1717 ช่วย รพ.สต. ด้วยค่ะ รพ.สต.
24 ก.ค. 2556 21:34
949 1 [29 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1716 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษีไศล นายแพทย์สมชาย พูดจาไม่ดีกับคนไข้ ญาติคนไข้
20 ก.ค. 2556 15:01
1057 0
1715 รพ.ราษี ช่างอั๋น ครกทอง
20 ก.ค. 2556 11:46
922 0
1714 อัตราเงินเดืิอนข้าราชการใหม่แรกบรรจุและสิทธิประโยชน์ ข้าราชการใหม่
19 ก.ค. 2556 14:31
812 1 [29 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1713 ไข้เลือดออกกับ P4P ควบคุมโรค
19 ก.ค. 2556 14:07
509 1 [29 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1712 ทุนการศึกษา ผู้ปกครอง
19 ก.ค. 2556 13:05
387 1 [29 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1711 มีขบวนการคัดเลือกบุคลากรที่จะมาทำการประเมิน ranking อย่างไรครับ อยากรู้ความจริง
19 ก.ค. 2556 09:23
497 1 [29 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1710 เีรียนสอบถามครับเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ถามตรง
18 ก.ค. 2556 19:36
703 1 [18 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1709 ลูกจ้างนักเรียนทุน 1669
18 ก.ค. 2556 17:33
428 1 [18 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1708 การบรรจุตำแหน่งพนักงานกระทรวง วิลาวัณย์
18 ก.ค. 2556 09:59
749 1 [18 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1707 ค่าประสบการณ์ พยาบาล
18 ก.ค. 2556 04:59
514 1 [29 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1706 ทุนการศึกษา ผู้ปกครอง
17 ก.ค. 2556 16:37
412 1 [18 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1705 ค่าประสบการณ์ จะได้ไหม ลูกจ้าง
17 ก.ค. 2556 14:30
441 1 [29 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1704 รอแล้ว รอเล่า จะมีสิทธิ์ไหมหนออ ถูกลืมรึยัง
16 ก.ค. 2556 12:02
805 1 [16 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1703 ไม่เข้าเกณฑ์ พกส ptc
15 ก.ค. 2556 21:57
728 1 [16 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1702 เรื่องการศึกษาต่อค่ะ mama walker
15 ก.ค. 2556 13:19
559 1 [16 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1701 พนักงานกระทรวงสาธารณุข aim
15 ก.ค. 2556 09:43
814 1 [16 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1700 ส่งคำถามจาก 1694 nannaphat
12 ก.ค. 2556 20:18
622 1 [16 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1699 คนอยากย้ายกลับบ้าน มะเดื่อ
11 ก.ค. 2556 15:50
718 1 [12 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1698 ข้อมูลไข้เลือดออก รพ.สต.ตำบลเดียวกัน
10 ก.ค. 2556 12:56
647 1 [12 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1697 สอบถามเรื่องประสบการณ์ พกส. ลูกจ้างชั่วคราว พยาาบาล
09 ก.ค. 2556 16:05
682 1 [06 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1696 ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ให้ช่วยตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่อง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ ยักยอกเงินชมรม ฌกส ชาวบ้านผู้เดือดร้อน
08 ก.ค. 2556 20:03
806 0
1695 เรียนสอบถามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เมษายน 56 ครับ ถามตรง
08 ก.ค. 2556 14:07
891 1 [08 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1694 อยากทราบว่าตอนนี้ศรีสะเกษเปิดรับพยาบาลอีกหรือเปล่าค่ะ nannaphat
08 ก.ค. 2556 12:54
641 1 [08 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1693 ก่อนการ Ranking รอบที่ 2 จะมาถึง หมออนามัย 100%
06 ก.ค. 2556 21:19
757 1 [07 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1692 จยท.ผู้น้อย จนท.ผู้น้อย
05 ก.ค. 2556 08:14
878 1 [05 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1691 เจ้าหน้าที่ รพ.กันทรลักษ์ พนักงานคนหนึ่ง
05 ก.ค. 2556 07:42
994 1 [05 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1690 หนังสือการขอนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง ทั้งก่อน/หลัง11 ธันวาคม 2555 pp
04 ก.ค. 2556 18:30
670 0
1689 อ.ส.ม. กันทรลักษ์ อสม. กันทรลักษ์
04 ก.ค. 2556 17:33
804 1 [04 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1688 เห็นด้วยกับคนนำอ้อม ชอบที่คุณหมอติดดิน เป็นผู้นำด้านจริธรรม+นำจิตใจ คนธรรมดา
04 ก.ค. 2556 15:07
690 1 [04 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1687 กำลังใจให้คุณหมอ..พรทิพย์ คนนำอ้อม
04 ก.ค. 2556 14:32
919 1 [04 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1686 กระดานข่าว JHCIs งง
03 ก.ค. 2556 23:30
554 1 [07 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1685 สุขเถิดไทยประชา สาธารณสุขกล้า จะคุ้มภัย SONBRAHM
03 ก.ค. 2556 14:45
631 0
1683 ขอความยุติธรรม ผู้น้อย
30 มิ.ย. 2556 16:33
1368 1 [01 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1682 เรื่องการขอประเมินC8 pornthip
28 มิ.ย. 2556 12:14
1210 1 [01 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1681 หน้าที่ราชการคืออะไร อสม.
28 มิ.ย. 2556 12:08
1114 1 [01 ก.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1680 เรียนถามท่านอาจารย์ เป็นลูกจ้างเงินบำรุงของ รพสต. สายสนับสนุนมีโอกาสจะได้ปรับเป็นพนักงานกระทรวงไหม ลูกจ้างชายแดน
27 มิ.ย. 2556 11:04
813 1 [27 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1679 ข้อมูลเป็นประโยชน์ ประเวช ทัดเทียม
25 มิ.ย. 2556 19:33
1073 1 [25 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1678 ขอร้องเรียนเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่คนหนึ่ง
24 มิ.ย. 2556 14:56
1109 0
1677 ขอชมเชย รพ.กันทรลักษ์ วิชาชีพเดียวกัน
23 มิ.ย. 2556 08:06
932 0
1674 เรียนสอบถาม ท่านอาจารย์ เรื่องพนักงานราชการและ พกส. ทนพ.
21 มิ.ย. 2556 14:25
873 1 [23 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1673 นี้หรือจรรยาบรรณพยาบาล ชาวบ้านตาดำๆ
21 มิ.ย. 2556 09:27
1435 1 [21 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1672 ขอขอบพระคุณรพกล. ขอขอบพระคุณคุณหมอที่ช่วยชีวิตพวกเรา+ลูกหลานเหลนเราไว้......... คนธรรมดา
20 มิ.ย. 2556 18:26
1559 1 [20 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1670 ขอความกระจ่าง เวชสถิติผู้น้อย
20 มิ.ย. 2556 10:59
680 0
1669 ทุกวันนี้ สสอ. เขาทำอะไร ? รพ.สต.
20 มิ.ย. 2556 09:19
974 0
1668 รพ.สต. สามารถทำได้มั้ย ? ๙๙๙๙๙๙
20 มิ.ย. 2556 08:20
799 0
1665 ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานด้วยครับ ผู้น้อย
17 มิ.ย. 2556 15:15
1356 1 [17 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1664 ขี้เมา 8888
17 มิ.ย. 2556 12:06
1352 1 [17 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1663 จนมากมายค่ะ อยากเงินเป็นก้อ
17 มิ.ย. 2556 09:54
1084 1 [17 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1662 ถึง 1660 วีระยุทธ
17 มิ.ย. 2556 00:24
943 0
1661 ขอสอบถามค่ะ มะเดื่อ
16 มิ.ย. 2556 18:42
800 1 [17 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1660 จาก 1653 ขะน้อย
15 มิ.ย. 2556 08:43
895 0
1659 อยากให้ จนท.ปรองดองและรักกันไว้ให้มากๆๆ คนเห็นใจ สธ.
15 มิ.ย. 2556 02:21
870 0
1658 ทุนโรงพยาบาลศรีสะเกษ นศ พยาบาล
15 มิ.ย. 2556 00:54
501 1 [21 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1657 เกี่ยวกับค่าป่วยการ อสม. คนตำบล
14 มิ.ย. 2556 21:29
456 1 [15 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1656 จพ.ทันตสาธารณสุขค่ะ เจ้าพนักงานทันต
14 มิ.ย. 2556 14:13
507 1 [15 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1655 ตรวจสอบพฤติกกรรรมนางอินทุกานต์ ดีลาส คนขุนหาญ
13 มิ.ย. 2556 16:48
1109 0
1654 ขอสอบถามข้อเท็จจริงค่ะ นร.ทุน
13 มิ.ย. 2556 11:50
2021 1 [13 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1653 ว่าด้วย ICU กันทรลักษ์ วีระยุทธ
13 มิ.ย. 2556 11:49
1323 1 [13 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1652 สายสนับสนุน ส้ม
12 มิ.ย. 2556 14:31
761 1 [12 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1651 ICU-รพ.กันทรลักษ์ มันเกินไป
12 มิ.ย. 2556 12:41
1039 1 [12 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1650 หาคุณหมอไม่เจอ ชาวบ้านตาดำๆ
11 มิ.ย. 2556 09:15
1215 1 [12 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> '9hv
1649 ขอความกระจ่าง ขี้สงสัย
11 มิ.ย. 2556 08:56
845 1 [12 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1648 สนับสนุนกระทู้ 1646 รพ.สต.
11 มิ.ย. 2556 05:38
589 1 [12 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1647 น้องพยาบาลรอบรรจุ นร.ทุนพยาบาล
10 มิ.ย. 2556 15:15
619 1 [12 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1646 การขับเคลื่อน "นสค."ให้เป็นรูปธรรม เจ้าหน้าที่รพ.สต.
10 มิ.ย. 2556 15:01
584 1 [12 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1645 ขออนุญาตตอบกระทู้1461เรื่องสหกรณ์ครับ คณะกรรมการ
08 มิ.ย. 2556 09:35
732 1 [06 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1644 จาก1643 ..ข้องใจ เชืญสอบถามที่กระทรวงฯ .. สธ.พิเศษ
08 มิ.ย. 2556 03:13
691 0
1643 เพื่อกำลังใจ 1624 .สธ......พิเศษ
08 มิ.ย. 2556 00:29
747 0
1642 ค่าป่วยการ อสม. หัวหน้า อสม.
05 มิ.ย. 2556 13:36
671 1 [05 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1641 ถามเกี่ยวกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ สสจ.ศก.(มีแต่เพิ่มวงเงินกู้ไม่มีลดนี่นา) จุงเบย
05 มิ.ย. 2556 06:50
969 1 [05 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1639 คนเรียนจบแพทย์แผนไทย เด็กที่เรียนแพทย์แผน
04 มิ.ย. 2556 12:03
688 1 [04 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1638 1634 1635 1669
02 มิ.ย. 2556 19:20
748 0
1637 สอบถามเรื่องเงินเดือนครับ อิกคิวซัง
02 มิ.ย. 2556 14:40
964 1 [03 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1636 อยากให้จังหวัดจัดสรรบุคลากรนักการแพทย์แผนไทย lek102513
01 มิ.ย. 2556 18:34
668 1 [03 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1635 อนามัยสัญจร... อนามัยสัญจร.......
01 มิ.ย. 2556 05:05
677 0
1634 ขอกราบประทานขอโทษและนำเรียน ความจริง 10 ปีที่ผ่าน นพสสจ.ศก. เนื้อแท้ ศรีสะเกษ
01 มิ.ย. 2556 04:54
1114 1 [06 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1633 จากกระทู้1630 รพ.สต.
31 พ.ค. 2556 22:00
664 1 [03 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1632 เหมาจ่ายพยาบาล รพสต.ค่ะ nurse
31 พ.ค. 2556 16:55
608 1 [31 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> g[bdwgh
1631 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เจ้าหน้าที่คนหนึ่ง
31 พ.ค. 2556 12:29
627 1 [31 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1630 เงินสนับสนุนค่าจ้างลูกจ้าง รพ.สต. รพ.สต.....ชายแดน
31 พ.ค. 2556 00:11
690 1 [31 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1629 เวลาที่ควรเข้าใช้บริการ คนเมืองศรี
30 พ.ค. 2556 12:58
872 1 [30 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1628 บอกชื่อแน คนบอกให้เขาลาออก คนขี้คร้าน
30 พ.ค. 2556 11:03
897 0
1627 คนไข้ต้องรออีกนานไหม คนไข้
30 พ.ค. 2556 09:41
917 1 [30 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1626 เห็นด้วยกับความคิดเห็น1624 005
29 พ.ค. 2556 16:20
672 1 [29 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1625 เห็นด้วยกับ 1624 ค่ะ พยาบาล
29 พ.ค. 2556 11:06
706 1 [29 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1624 ใครไม่เห็นด้วยกับการแรงกิ้ง "ให้ลาออกไป" นายนิรันดร์ อุตสาห
28 พ.ค. 2556 16:03
1086 1 [28 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1623 ขอความกรุณาไขข้อสงสัยค่ะ ลูกจ้างนักเรียนทุน
28 พ.ค. 2556 14:11
595 1 [04 มิ.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1622 อสม.เรียนถาม อสม.น้อย
26 พ.ค. 2556 10:18
615 0
1621 ความคืบหน้าว.20/2555 ลงวันที่ 27 ธค. 55 ของจังหวัดศรีสะเกษเรา จุงเบย
25 พ.ค. 2556 10:09
902 1 [25 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1620 เรียนถามท่านนายแพทย์คะ อสม.น้อยใจ
24 พ.ค. 2556 17:38
741 1 [24 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1619 เกี่ยวกับการบริการห้องคลอดของ รพ.กันทรลักษณ์ คนทั่วไป
23 พ.ค. 2556 11:48
944 1 [23 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1618 สอบถาม ทั่วไป
23 พ.ค. 2556 11:09
670 1 [23 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1617 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย รพ.สต.
22 พ.ค. 2556 15:18
756 1 [23 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1616 ทำไปได้....โรงพยาบาลภูสิงห์ คนส่งต่อ
22 พ.ค. 2556 07:47
2066 1 [23 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1615 อยากกลับมารับใช้ประชาชนศรีสะเกษอีกครั้ง.. อนามัยสัญจร
21 พ.ค. 2556 16:18
827 1 [23 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1614 การศึกษาต่อปริญญาโท ๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙
21 พ.ค. 2556 07:47
764 1 [21 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1613 ขอชื่นชมการ ตารางจัดอบรมข้าราชการใหม่ คนในวงการ
17 พ.ค. 2556 18:56
765 1 [19 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1612 ข้อเท็จจริงเพิ่ม...วัคซีนหมดอายุ กระทู้ 1607,1608 สุจินต์ งามแสง
15 พ.ค. 2556 17:21
862 1 [19 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1611 ติดตามเงินค่าป่วยการ อสม.เดือน เมษายน 56 ผอ.รพ.สต.
15 พ.ค. 2556 11:01
727 1 [23 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1610 การเตรียมตัว ทันใจ
14 พ.ค. 2556 13:26
948 1 [19 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1609 การปรับเงินเดือนเพิ่มวุฒิ. ว๒๐ นวยนาด
12 พ.ค. 2556 06:16
1130 1 [19 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1608 เรียนผู้รับบริการกระทู้ 1607 สุจินต์ งามแสง
11 พ.ค. 2556 17:17
721 1 [23 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1607 วัคซีนหมดอายุ ผู้รับบริการ
11 พ.ค. 2556 11:10
791 1 [23 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1606 สนันสนุน กระทู้ที่ 1549 สนันสนุน
10 พ.ค. 2556 16:42
606 0
1605 ขอค้าน กระทู้ 1570-1572 สาธุเถอะนะ
10 พ.ค. 2556 16:18
685 0
1604 เคยมีเหตุการณ์แบบ 1601 ทำดีโดยบริสุทธิ์
10 พ.ค. 2556 15:42
784 0
1603 รพ.กันทรลักษ์ กจ.ตัวจริง อยู่ไหน รพ.กันทรลักษ์ชอบภาษา
10 พ.ค. 2556 07:39
942 0
1602 จาก1601 ลูกบิดา
10 พ.ค. 2556 06:12
656 0
1601 ....คำถามต้องตอบแด่ สสจ.ศก. เงา.
10 พ.ค. 2556 05:37
1011 1 [06 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1600 ลูกจ้างนักเรียนทุน นักเรียนทุน
09 พ.ค. 2556 13:40
654 1 [10 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1599 ค่าตอบแทน ฉบับ 8 คนมีรายได้น้อย
09 พ.ค. 2556 11:01
768 1 [10 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> wfh
1598 ต่อจาก 1594 พอใจภูมิใจ
08 พ.ค. 2556 20:07
519 1 [06 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1597 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย จพ.บรรจุใหม่ จพ.
08 พ.ค. 2556 17:34
615 1 [10 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1596 บรรจุ พยาบาล รพ.สต.
08 พ.ค. 2556 17:16
529 1 [10 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1595 ลูกจ้างสายสนับสนุน ส้ม
08 พ.ค. 2556 15:50
798 1 [08 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1594 ผลงาน Ranking + ลำดับที่ 1.2.3... + เงินเดือนเพิ่ม ...25---2.75...3...และ4 ทำใจได้ นานแล้ว พอ
08 พ.ค. 2556 15:34
736 0
1593 เรียนสอบถามค่ะ คนกลุ่มน้อย
07 พ.ค. 2556 17:29
626 1 [08 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1592 การเรียกเก็บเงินจาก อสม. อสม.วิจิตรา
06 พ.ค. 2556 20:53
692 1 [07 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1591 เงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ไม่ได้มานาน
06 พ.ค. 2556 16:02
621 1 [06 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1590 ช่วยหนูด้วยหนูกลัว เด็กน้อยๆ
05 พ.ค. 2556 05:47
1101 1 [06 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1589 1585...... เพื่อชายลงไม่แผล
05 พ.ค. 2556 01:46
681 0
1588 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย กำลังสับสน
03 พ.ค. 2556 20:24
660 1 [06 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1587 ขอคำปรึกษา ความหวังยังคอย
03 พ.ค. 2556 20:10
724 1 [06 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1586 รับโอน อุทัย
03 พ.ค. 2556 11:21
620 1 [03 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1585 เพื่อพี่ประวิ..ฟัง..... 10 กว่าปี ผ่านไป
03 พ.ค. 2556 08:02
1297 1 [03 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1583 รพ กันทรลักษ์ พยาบาล
01 พ.ค. 2556 13:05
1029 1 [06 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1582 รายงาน กพ.7 ลปจ.
01 พ.ค. 2556 10:24
744 0
1581 ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ณ โรงพยาบาลขุนหาญ มีรูปภาพแทรกอยู่ในคำถามนี้ คนขุนหาญ
30 เม.ย. 2556 18:17
1088 1 [02 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1579 ปัญหาจากการที่เรียกตัวเเพทย์ใช้ทุนปี 2 ในวันที่ 3-5 พค 2556 เเจ้งเพื่อทราบ
29 เม.ย. 2556 21:22
756 1 [01 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1578 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย พยาบาล
29 เม.ย. 2556 16:37
629 1 [07 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1576 ความคืบหน้าว.20/2555 ตกเบิกเมษายน56 จริงไหมครับ จุงเบย
27 เม.ย. 2556 08:58
844 1 [02 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1575 การเก็บเงินค่ารักษาจาก อสม. อสม.วิจิตรา
26 เม.ย. 2556 15:15
701 1 [28 เม.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1574 เห็นด้วยกลับคำถาม1566 คนเหมือนกัน
26 เม.ย. 2556 13:01
516 0
1573 ระเบียบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2545 คนอยากรู้
24 เม.ย. 2556 13:46
868 1 [02 พ.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1572 สนับสนุน 1571 เห็นด้วย
23 เม.ย. 2556 22:21
903 1 [25 เม.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1571 ขอสาบแช่งคนชั่ว 9999999
23 เม.ย. 2556 20:22
1550 1 [25 เม.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1569 จากกระทู้ 1550 ด้วยความเคารพ
21 เม.ย. 2556 11:33
767 0
1568 เห็นด้วยกับคำถาม1549 คนรพสต.
20 เม.ย. 2556 19:08
741 0
1567 เห็นด้วยกับกระทู้ 1566 ประชาชน
20 เม.ย. 2556 15:04
618 0
1566 ่เจ้าหน้าที่อนามัยบ้านหนองโนตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เลือกปฎิบัติ ณัฐปภัสร์
19 เม.ย. 2556 21:11
900 0
1565 เรื่อง พนักงานกระทรวง สธ. pemtat
17 เม.ย. 2556 15:39
922 0
1564 เรียนถามครับ amphur08
17 เม.ย. 2556 10:13
646 0
1563 เงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ถูกบีบ
16 เม.ย. 2556 16:28
1006 1 [17 เม.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1562 การปรับตำแหน่ง จพน้อย
15 เม.ย. 2556 23:30
889 1 [17 เม.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1561 มีตำแหน่งว่างไหม mamy
12 เม.ย. 2556 20:01
669 1 [14 เม.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1560 เป็นกำลังใจให้ จนท.สส กกกก
12 เม.ย. 2556 07:21
817 1 [14 เม.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1559 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ประชาชน
11 เม.ย. 2556 11:32
843 1 [14 เม.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1558 ให้กำลัง 1497 เช่นกัน พี่ๆ น้องๆ
10 เม.ย. 2556 14:36
765 1 [14 เม.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1557 ลาบวช 3 เดือน จพ สาสุข
09 เม.ย. 2556 23:11
611 1 [10 เม.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1556 ผู้จัดการรงพยาบาล คนค้นคน
09 เม.ย. 2556 20:08
1110 1 [10 เม.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> 9d]
1555 รพ.สต.ที่ไม่มี 089
07 เม.ย. 2556 13:21
1098 1 [08 เม.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1554 เรื่องการทำงาน รพสต.หนองคล้า คนๆนั้น
07 เม.ย. 2556 12:57
1011 1 [09 เม.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1553 เรียงลำดับบรรจุ ลูกจ้างรอบรรจุ
06 เม.ย. 2556 23:51
775 1 [08 เม.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1552 เรียนสอบถามครับ ขอใช้สิทธิ์
06 เม.ย. 2556 09:46
674 1 [09 เม.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1551 อยากให้คลินิกแพทย์ลงชื่อยาให้ผู้ป่วยด้วยคะ พยาบาลประจำรพ.สต
04 เม.ย. 2556 21:02
697 1 [08 เม.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1550 ต้องการให้ตรวจสอบพฤติกรรมแพทย์โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย เพื่อนร่วมงาน
04 เม.ย. 2556 18:03
1089 1 [08 เม.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1549 แค่อยากให้รับรู้ ความอึดอัดใจของน้องพยาบาล รพ.สต. น้อง รพ.สต
04 เม.ย. 2556 14:55
1309 1 [04 เม.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1548 ค่าตอบแทน ผู้น้อย
04 เม.ย. 2556 10:09
784 1 [04 เม.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1547 เงินค่าตอบแทนช่วงลาคลอดค่ะ ลูกจ้างนักเรียน
03 เม.ย. 2556 12:55
584 1 [04 เม.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1546 คลีนิคทำเเท้งที่กันทรลักษณ์ ***
02 เม.ย. 2556 08:36
1096 1 [02 เม.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1545 มีเรื่องสงสัยค่ะ 1989
26 มี.ค. 2556 22:26
1287 1 [28 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1544 เรื่องเงินเดือนปริญญาตรี 15000 minnie
26 มี.ค. 2556 13:31
960 1 [28 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1543 เรื่องรับสมัครงาน จอยจัง
25 มี.ค. 2556 14:18
817 1 [25 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1542 เรื่องเงินเดือนข้าราชการที่บรรจุ 1มีนาคม 2556 ผู้น้อยครับ
24 มี.ค. 2556 15:42
1113 1 [25 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1541 ผ่อนคลาย... จุงเบยจริงๆ
22 มี.ค. 2556 19:50
1093 1 [02 เม.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1540 สมัครเรียนค่ะ เด็กน้อยใฝ่เรีย
22 มี.ค. 2556 19:28
618 1 [02 เม.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1539 1531 ขอความมั่นใจค่ะ ใจสั่งมา
22 มี.ค. 2556 11:21
748 1 [22 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1538 เห็นด้วยกับความเห็น 1536 พยาบาล
21 มี.ค. 2556 12:56
644 1 [22 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1537 การรับรองรายได้ของ จนท.เรื่องต่าตอบแทน รายได้น้อย
20 มี.ค. 2556 23:42
871 1 [22 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1536 การ RANKING มีผลดีกับประชาชนจริงหรือ รพ.สต.
20 มี.ค. 2556 23:33
739 1 [22 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1535 แก้ไขกระทู้ที่1534บัญชีรายละเอียดการจ้างลูกจ้างชั่วคราว (นักเรียนทุน) ประจำปีงบประมาณ 2556.xlsx ไม่ได้รับมาหลาย
20 มี.ค. 2556 19:32
479 0
1534 บัญชีรายละเอียดการจ้างลูกจ้างชั่วคราว (นักเรียนทุน) ประจำปีงบประมาณ 2556.xlsx ไม่ได้มาหลายปี
20 มี.ค. 2556 19:27
580 1 [22 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1533 อยากย้ายกลับบ้าน หนูอยากกลับบ้าน
20 มี.ค. 2556 15:53
476 1 [02 เม.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1532 ลื่นไหลจริงจุงเบย เคยลื่นมาก่อน
20 มี.ค. 2556 15:00
3835 1 [22 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1531 อยากทราบความคืบหน้า ว.20/2555 อยากรู้
19 มี.ค. 2556 15:54
853 1 [22 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1530 เจ้าพนักงานเวชสถิติของจังหวัดศรีสะเกษจะมีโอกาศบรรจุไหมคะอาจารย์ ลูกจ้างชั่วคราว
19 มี.ค. 2556 14:11
444 1 [22 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1529 อยากบรรจุเป็นราชการ อยากรู้
18 มี.ค. 2556 17:58
723 1 [18 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1528 ข้อมูล จ18 จนท.
18 มี.ค. 2556 12:04
888 1 [19 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1527 เห็นด้วยกับความคิดเห็น 1515 ทำเพื่อใคร
18 มี.ค. 2556 11:28
588 1 [18 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1526 ลูกจ้างสายสนับสนุน su
18 มี.ค. 2556 10:02
636 1 [18 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1525 เอาสมบัติของราชการไปใช้ส่วนตัว หัวหน้าละเลย จนท.ในรพครับ
16 มี.ค. 2556 20:31
2846 1 [18 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1524 เงินค่าจ้าง ลูกจ้าง สสอ. ลูกจ้าง สสอ.
14 มี.ค. 2556 12:10
781 1 [14 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1523 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ แก้ไขครับ .. pemtat
13 มี.ค. 2556 18:19
537 1 [14 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1522 ตำแหน่ง จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ pemtat
13 มี.ค. 2556 18:10
298 1 [06 ก.ย. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1521 สอบถามตำแหน่งว่าง นักจัดการทั่วไป สอบถามครับ
13 มี.ค. 2556 10:14
520 1 [15 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1520 เรียนถามอาจารย์ค่ะ เพื่ออนาคต
12 มี.ค. 2556 17:49
616 1 [15 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1519 ถามเรื่องบรรจุค่ะ ลูกจ้างพยาบาล
12 มี.ค. 2556 16:04
615 1 [14 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1518 เอาเปรียบ 00000000
12 มี.ค. 2556 08:26
1026 1 [14 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1517 เมนูต่าง ๆ ในเวป สสจ. 12
12 มี.ค. 2556 07:25
605 1 [14 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1516 อนามันปรือคัน ผู้ใช้บริการ
11 มี.ค. 2556 18:01
816 1 [14 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1515 ผู้บริหารคิดยังงัยกับความละเอียดของเกณฑ์Ranking JOCHO
11 มี.ค. 2556 10:56
703 1 [14 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1514 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จบจาก ม.มหิดล จพ.วิทย์ฯ
09 มี.ค. 2556 13:46
599 1 [10 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1513 เห็นด้วย ลูกจ้าง
09 มี.ค. 2556 12:53
587 0
1512 ดีใจด้วย พนักงานคนหนึ่ง
09 มี.ค. 2556 12:50
674 0
1511 สอบถามนายแพทย์ค่ะ คนร้อนใจค่ะ
07 มี.ค. 2556 20:08
875 1 [07 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1510 นวก.ที่สอบขึ้นบัญชีของ สป. ยวก.สส
07 มี.ค. 2556 17:37
529 1 [07 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1509 นวก.สาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ปี 52 (ไม่ได้เป็นนักเรียนทุน) สามารถบรรจุตามที่กระทรวงฯดำเนินการใหมค่ะ คนรอคอย
07 มี.ค. 2556 13:13
605 1 [07 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1508 ขอเสนอแนะค่ะ ผู้ใช้ข้อมูล
07 มี.ค. 2556 09:55
629 1 [07 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1507 การออกเกณฑ์แรงกิ้ง ไม่เข้าใจครับ
06 มี.ค. 2556 22:46
623 1 [07 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1506 สอบถามเรื่องย้ายค่ะ Sitar
06 มี.ค. 2556 20:07
455 1 [06 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1505 เรียนถามค่ะ อยากบรรจุ
06 มี.ค. 2556 17:39
469 1 [06 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1504 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ส้ม
06 มี.ค. 2556 14:57
593 1 [06 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1503 รอบบรรจุ นักเรียนทุนพยาบาลวิชาชีพ รอบต่อไปค่ะ นักเรียนทุนค่ะ
06 มี.ค. 2556 10:05
505 1 [06 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1502 ในสถานที่ราชการ ชาวบ้าน
06 มี.ค. 2556 10:05
764 1 [06 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1501 ไม่เหมาะสมในสถานที่ราชการ ชาวบ้าน
06 มี.ค. 2556 10:03
757 1 [06 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1500 เห็นด้วย พนักงานคนหนึ่ง
05 มี.ค. 2556 15:58
610 1 [05 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1499 เรียนถามครับ รอคอย
05 มี.ค. 2556 09:11
552 1 [05 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1498 บรรจุพยาบาลเรียงลำดับอย่างไร ssku
04 มี.ค. 2556 14:03
552 1 [04 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1497 แวะมาเยี่ยมบอร์ดครั้งแรก sasiza09
27 ก.พ. 2556 22:46
878 1 [04 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1496 เรียนถามนายแพทย์ ค่ะ สอบถาม
27 ก.พ. 2556 15:48
917 1 [28 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1495 อยากย้ายกลับ พยาบาลวิชาชีพ
25 ก.พ. 2556 23:19
769 1 [26 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1494 การประเมินที่ไม่ถูกต้อง และไม่มีความเป็นธรรม ลูกจ้างคนหนึ่ง
25 ก.พ. 2556 23:16
968 1 [26 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1493 การประเมินที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้รับการประเมินเสียหาย และหมดกำลังใจทำงาน คนทำงาน
25 ก.พ. 2556 22:52
847 1 [25 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1492 เรียนถามท่านนายแพทย์ ลูกจ้างชั่วครว
25 ก.พ. 2556 13:11
795 1 [25 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1491 ไปหาหมอที่รพสตปรือคันถูกหมอสงัดพูดไม่ดีเลยและเอวสุนักมาเลี้ยงทีอานามัยดว้ยคะ ้บ้านปรือคัน
25 ก.พ. 2556 11:28
783 1 [05 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1490 เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ กับกระทู้ที่ 1487 อีก1เสียงกับ กจ
23 ก.พ. 2556 16:41
665 1 [23 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1489 เรียน กระทู้ 1488 เรื่องค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ผู้รับผลเช่นกัน
23 ก.พ. 2556 15:42
607 1 [25 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1488 เรียนถามค่ะ 1006
22 ก.พ. 2556 14:31
638 1 [23 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1487 จนท.สสจ.ศก. ควรเป็นกัลยาณมิตร ในการตอบข้อมูล พีท
21 ก.พ. 2556 15:58
986 1 [25 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1486 เรียนถามครับ 123
21 ก.พ. 2556 15:14
576 1 [23 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1485 การบรรจุพยาบาล นักเรียนทุนเดิม
21 ก.พ. 2556 08:23
585 1 [21 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> ditm
1484 ร้องเรียนห้องยารพ.ศรีสะเกษ ผู้ดูแลผู้ป่วย
21 ก.พ. 2556 08:17
750 1 [05 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1483 เงียบมาแล้ว-เงียบต่อไป ขอคำแนะนำ
20 ก.พ. 2556 23:09
885 1 [25 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1482 พยาบาล รพ.ศรีสะเกษ พยาบาลค่ะ
20 ก.พ. 2556 21:45
752 1 [23 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1481 คุณเป็นใคร ชายอิสระ
20 ก.พ. 2556 15:49
1181 1 [20 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1480 การบรรจุข้าราชการรพ. ศรีสะเกษ rung
20 ก.พ. 2556 12:35
606 1 [20 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1479 ไม่มีรายชื่อนักเรียนทุนของรพ.ศรีสะเกษ แม่พยาบาล
20 ก.พ. 2556 07:29
550 1 [20 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1478 ขอข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเบาหวานของจังหวัดศรีสะเกษครับ Krittinut
18 ก.พ. 2556 23:43
483 1 [19 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1477 พยาบาลมหาวิทยาลัย ปี 52-55 พยาบาล
18 ก.พ. 2556 08:46
670 1 [19 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1476 สอบถามเรื่องย้าย พยาบาลอยากย้าย
17 ก.พ. 2556 13:54
547 1 [17 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1475 ช่วยตรวจสอบเวรยาม ..
16 ก.พ. 2556 23:09
830 1 [19 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1474 การปฏิบัติงานของจนท.ของรพ.(มาทำงานตามใจฉัน แล้วแต่วันที่อยากมา) ผู้หวังดี
16 ก.พ. 2556 12:01
983 1 [17 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1473 คนอนามัย มีคนเมา มีหมาเฝ้า คนอยู่เวรก็ไม่มี ประชาชน
14 ก.พ. 2556 16:29
1184 1 [15 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1472 ลูกจ้างชั่วคราว อยากรุ้
14 ก.พ. 2556 16:28
796 1 [17 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1471 คนอยากย้าย คนอยากย้าย
13 ก.พ. 2556 09:21
675 1 [13 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1470 สอบถามเรื่องเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายคะ พยาบาลลูกจ้างคะ
11 ก.พ. 2556 10:33
947 1 [12 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1469 ไม่ยุติธรรม พยาบาล51
10 ก.พ. 2556 19:20
1195 1 [12 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1468 ลูกจ้าง นอกสมทบ ลูกจ้างนอกเกณฑ์
10 ก.พ. 2556 16:00
896 1 [12 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1467 ขอความมั่นใจให้ลูกจ้างค่ะ คนรอคอย
10 ก.พ. 2556 11:15
863 1 [12 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1466 ด้วยความเคารพ ประชาชนตาดำๆ
08 ก.พ. 2556 13:57
882 1 [15 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1465 อยากให้เข้าใจกันบ้าง nursing
08 ก.พ. 2556 11:52
855 1 [15 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1464 น้องพยาบาลที่ได้บรรจุอัตราเงินเดือนเริ่มต้นฐานเงินเดือนปัจุบันของลูกจ้างชั่วคราวหรือเริ่มที่ไหนคะ เน พยาบาล51
07 ก.พ. 2556 14:51
881 1 [08 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1463 เรียนท่านนายแพทย์ที่เคารพ ผู้อยากรู้
07 ก.พ. 2556 11:01
895 1 [08 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1462 ลูกจ้างชั่วคราวที่บันทึกข้อมูล รพ.สต ลูกชั่วคราว รพ.
05 ก.พ. 2556 18:24
907 1 [06 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1461 แผนไทย ลูกจ้าง
05 ก.พ. 2556 14:19
981 1 [05 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1460 โรงพยาบาลโนนคูณ เครซี่
05 ก.พ. 2556 13:35
978 1 [05 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1459 การบรรจุราชการนักเรียนทุน นักเรียนทุน
05 ก.พ. 2556 09:33
763 1 [05 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> lj
1458 ว่าด้วยยาที่ได้มาจากคลินิคเอกชน จพ.สสช.
04 ก.พ. 2556 19:06
666 1 [15 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> ginjv
1457 ค่าจ้าง ลูกจ้าง
04 ก.พ. 2556 15:22
688 1 [04 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1456 ค่าแรงขั้นต่ำ kae
04 ก.พ. 2556 15:19
659 1 [04 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1455 เรียนท่านนายแพทย์ที่เคารพ..... อยากทราบว่าปีนี้ มีการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนเจ้าหน้าที่สาธารณ ผ้ปกครองคะ
04 ก.พ. 2556 14:52
485 1 [12 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1454 ต้องการโอน/ย้าย tanhathai
03 ก.พ. 2556 20:13
553 1 [04 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1453 ลูกจ้างค่ะ จน๐ๆๆๆ
03 ก.พ. 2556 10:06
693 1 [04 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1452 ต่อจาก 1449 ข้อมูล 26 สายงานผิดพลาด พยาบาล
02 ก.พ. 2556 17:31
619 1 [04 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1451 ว่าด้วย รายงานเดือน YUMYUM
02 ก.พ. 2556 14:36
563 1 [04 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1450 ลูกจ้างชั่วคราวที่บันทึกข้อมูล รพ.สต พรพิมล
02 ก.พ. 2556 09:23
624 1 [04 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1449 แก้ไขข้อมูลผิดพลาด 26 สายงานในการบรรจุ พยาบาล
01 ก.พ. 2556 21:20
600 1 [01 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1448 กระทู้1441 Xxx
01 ก.พ. 2556 08:14
610 1 [01 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1447 จนจัง จนจัง
31 ม.ค. 2556 23:20
668 1 [01 ก.พ. 2556]
ผู้ตอบ -> dki[ii
1446 จนมากเลยอยากบอก คนจนๆๆๆ
31 ม.ค. 2556 18:27
759 1 [31 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> g-u
1445 หนังสือสั่งการ อสม
31 ม.ค. 2556 13:19
766 1 [31 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1444 จนจัง คนน้อย
31 ม.ค. 2556 13:07
596 1 [31 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1443 เรียน คห.1440 พยาบาล
31 ม.ค. 2556 10:49
588 1 [31 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1442 ขอความอนุเคราะห์ ให้ความชัดเจนสำรวจข้อมูลข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ที่ได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มเติม คนรู้น้อย
31 ม.ค. 2556 09:16
654 1 [31 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1441 รบกวนช่วยในเรื่องของเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายด้วยครับ Xxx
31 ม.ค. 2556 01:47
603 1 [31 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1440 ไม่ชัดเจน คนมาก่อน
30 ม.ค. 2556 18:57
735 1 [30 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1439 ถามโรคตับ pac
30 ม.ค. 2556 16:55
455 1 [30 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1438 นักเรียนทุนบรรจุเป็นข้าราชการ ย้ายได้หรือไม่ นักเรียนทุน
30 ม.ค. 2556 15:51
432 1 [30 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1437 เรื่องการจัดสรรตำแหน่งบรรจุข้าราชการและ พนง.กระทรวงสาสุข disukeoom
30 ม.ค. 2556 15:30
853 1 [30 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1436 มองโลกสายกลาง JIJA
30 ม.ค. 2556 11:03
436 0
1435 ทำเรื่องขอย้าย uraiwan
30 ม.ค. 2556 09:22
442 1 [30 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1434 งานทรัพยากรบุคคล uraiwan
30 ม.ค. 2556 09:15
639 1 [30 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1433 ของขวัญปีใหม่ มองโลกสายกลาง
29 ม.ค. 2556 22:29
475 1 [05 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1432 การเลิกจ้างลูกจ้างคะ 002
29 ม.ค. 2556 15:38
649 1 [29 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1431 รพ.สต.ประชากรน้อย สืบเนื่อง 1427 เครียดๆ
29 ม.ค. 2556 12:57
355 1 [05 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1430 สืบเนื่อง 1428 สนับสนุน
29 ม.ค. 2556 12:17
334 1 [05 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1429 สอบถามอาจารย์เรื่องการเบิกค่าสธารณูปโภค ค่าสธารณูปโภค
29 ม.ค. 2556 11:27
324 1 [30 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1428 สืบเนื่อง 1427 พูดถึง รอด/ไม่รอด คิดบวก
29 ม.ค. 2556 11:09
382 0
1427 จะรอดมั้ยเนี้ย รพ.สต ประชากรน้อย Uc ตำกว่า 2500 คน น้อยใจมาก
29 ม.ค. 2556 08:49
323 0
1426 ดีจังค่ะที่่นายแพทย์ลงมาตอบปัญหาเอง พยาบาลตัวน้ิย
28 ม.ค. 2556 23:33
352 0
1425 ข้อเท็จจริง คุณแม่
28 ม.ค. 2556 17:27
534 0
1424 กระทู้ 1422 ที่เขียนมาอ่านแล้วไม่น่าเป็นไปได้ .....ที่ขุนหาญทำงานกัน 08.00 น. เห็นทุกวัน
28 ม.ค. 2556 14:23
556 1 [30 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1423 ท่านนายแพทย์ ดช.ตัวเล็ก ๆ
28 ม.ค. 2556 13:49
499 1 [05 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1422 ทำไมเจ้าหน้าที่ออกมาช้า ผู้มารับบริการ
28 ม.ค. 2556 09:18
729 1 [28 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1421 ช่วยเพิ่มเติมลำดับที่ 1416 รพ.สต. UC น้อย ABC
28 ม.ค. 2556 06:45
310 1 [05 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1420 สายด่วนนายแพทย์ พวกเราอึดอัดใจ
27 ม.ค. 2556 22:17
717 1 [28 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1419 ช่วยเพิ่มเติมลำดับที่ 1416 รพ.สต. UC น้อย UC น้อย
26 ม.ค. 2556 12:27
351 0
1418 ลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ลูกจ้าง
26 ม.ค. 2556 11:09
659 1 [28 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1417 ความแห้งแล้ง 1111
25 ม.ค. 2556 16:49
585 1 [25 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1416 ณ เวลานี้ รพ.สต. UC น้อย อยู่ลำบากมาก ! รุ่ง+ริ่ง
25 ม.ค. 2556 11:17
541 1 [25 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1415 ยังข้องใจค่ะ พยาบาลตาดำๆ
24 ม.ค. 2556 16:31
781 1 [25 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1414 ตอบคำถาม1401 ขอมีส่วนร่วมตอบ
23 ม.ค. 2556 14:25
681 1 [23 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1413 ตอบปัญหา เรียกเรียน 1401 ขี้ข้า
23 ม.ค. 2556 12:06
688 1 [23 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> gx
1412 เล่าถึงความ เพื่อนพยาบาล
23 ม.ค. 2556 07:40
1055 1 [28 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1411 หลักเกณฑ์การบรรจุลูกจ้างนักเรียนทุน 12345
22 ม.ค. 2556 15:56
486 1 [23 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1410 ไม่มีสติ ชาวบ้าน
22 ม.ค. 2556 08:55
850 1 [05 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1409 ค่าจ้างนักเรียนทุน รพ.สต.น้อยๆ
22 ม.ค. 2556 08:43
428 1 [23 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> lxl=
1408 ลูกจ้างเรียนถามท่านนายแพทย์สสจ.ที่ใจดีค่ะ ลูกจ้างตาดำๆ
21 ม.ค. 2556 16:38
643 1 [23 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1407 จากกระทู้ที่ 1382 disukroom
21 ม.ค. 2556 15:34
589 1 [21 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1406 การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว
20 ม.ค. 2556 12:55
646 1 [21 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1405 อยากให้เป็นกรณีตัวอย่าง pingpong
19 ม.ค. 2556 20:55
917 1 [21 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1404 พนักงานราชการสายสนับสนุน พนักงานราฃการ
19 ม.ค. 2556 09:11
537 1 [21 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1403 งานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค ควรรวดเร็ว รอบคอบและชัดเจน ผู้ประสงค์ดี
19 ม.ค. 2556 07:31
492 1 [21 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1402 พนักงานราชการพยาบาล 3331000015540
18 ม.ค. 2556 15:47
464 1 [21 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1401 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ห้องตรวจเลือดปรับปรุงด้วยครับ ห้วอกลูก
18 ม.ค. 2556 14:43
670 1 [21 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1400 พยาบาล mamy
17 ม.ค. 2556 22:29
566 1 [25 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1399 ค่าแรงลูกจ้างไม่คืบหน้าเลยครับ ลูกจ้างครับ
17 ม.ค. 2556 09:53
604 1 [21 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1398 โรงพยาบาลปรางค์กู๋ ห้องฉุกเฉินกรุณาปรับปรุงการบริการ ญาติคนป่วย
14 ม.ค. 2556 19:39
877 1 [14 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1397 หน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลรพ.กันทรารมย์ จนท.รพ.กันทรารมย
14 ม.ค. 2556 18:45
900 1 [05 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1396 พนักงานราชการตำแหน่งนักโภชนาการมีโอกาสบรรจุเป็นข้าราชการหรือไม่ค่ะ พรฤทัย ทุมวงค์
14 ม.ค. 2556 13:29
464 1 [14 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1395 สิทธิ จนท.กระทรวงสาธารณสุข darunee
13 ม.ค. 2556 10:19
789 1 [14 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1394 พยาบาลวิชาชีพลาออกจากราชการเมื่อปี2548ิอยากกลับเข้าทำงานใหม่พอมีตำแหน่งงานว่างมั๊ยคะ Kitties
11 ม.ค. 2556 00:58
674 1 [14 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> rv
1393 ผลสอบภาค ข และ ภาค ค จพ.สาธารณสุข
10 ม.ค. 2556 22:29
685 1 [14 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1392 ตำแหน่งที่จัดสรรบรรจุ นวก นรทุน
10 ม.ค. 2556 10:18
728 1 [14 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1391 อยากทราบ ลูกจ้างประจำ
10 ม.ค. 2556 10:16
439 1 [05 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1390 ฝากข้อความถึง คำถามที่ 1389 เลือดข้นกว่าน้ำ
09 ม.ค. 2556 09:34
925 1 [09 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1389 ฝากข้อความ ...
08 ม.ค. 2556 16:49
892 1 [09 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1388 สงสัยเกี่ยวกับการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ลปจ.
07 ม.ค. 2556 10:27
556 1 [06 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1387 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ส้ม
07 ม.ค. 2556 08:43
523 1 [06 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1386 เรื่องการบรรจุลูกจ้าง(เงินบำรุง) ลูกจ้าง
05 ม.ค. 2556 15:52
705 1 [09 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1385 พนักงานราชการสายพยาบาลมีสิทธฺไหมคะ พนักงานราชการ
04 ม.ค. 2556 18:57
980 1 [09 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1384 พยาบาลมหาลัยครับ พยาบาล
04 ม.ค. 2556 15:24
551 1 [09 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1383 ลูกจ้างตาดำๆ ลูกน้องตาดำๆ
03 ม.ค. 2556 15:30
1056 2 [04 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1382 การบรรจุนักเรียนทุนพยาบาล ลูกจ้างพยาบาล
03 ม.ค. 2556 14:09
3970 1 [04 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1381 คำตอบที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ รพ. ยางชุมน้อย คนไข้คนหนึ่ง
03 ม.ค. 2556 13:26
997 1 [04 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1380 แพทย์ลืม pure
02 ม.ค. 2556 12:54
945 1 [06 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1379 แพทย์ลืมของ pure
02 ม.ค. 2556 12:43
1083 1 [04 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1378 รพ.ยางชุมน้อย คนไข้ที่2เป็นนิ่วไตแต่ที่หั้ยยาโรคกระเพาะถูกต้องป่าวครับ คนไข้คนหนึ่ง
02 ม.ค. 2556 12:08
653 1 [06 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1377 รพ.ยางชุมน้อย คนไข้เป็นไส้ติ่ง แต่ที่หั้ยยาโรคกระเพาะถูกต้องป่าวครับ คนไข้คนหนึ่ง
02 ม.ค. 2556 11:58
727 1 [04 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1376 พยาบาลห้องคลอดกันทรารมณ์ห่วยแตก ประชาชนจนๆ
02 ม.ค. 2556 10:24
1009 1 [04 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1375 ค่าแรงลูกจ้าง 1 มกราคม 2556 ลูกจ้างครับ
31 ธ.ค. 2555 10:08
842 1 [04 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1374 อยากทราบว่าการบรรจุข้าราชการในปี 2556 จพ ที่รอคอย
31 ธ.ค. 2555 08:54
722 1 [04 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1373 เงินเดือนต.ค.55 รอเงินเดือน
26 ธ.ค. 2555 10:54
1018 1 [04 ม.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1372 อยากย้าย deedee
24 ธ.ค. 2555 20:32
762 1 [24 ธ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1371 เรียนถามอาจารย์ hi
24 ธ.ค. 2555 10:37
786 1 [24 ธ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1370 ยา รพ ไม่มีคุณภาพเหรอครับ ครูจนๆ
23 ธ.ค. 2555 20:58
882 1 [24 ธ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1369 เอกสารประกอบการบรรจุ จรัญญา ระเมิ๊ด
23 ธ.ค. 2555 14:43
857 1 [24 ธ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1368 เรียนถามนายแพทย์ คลายความสงสัย
23 ธ.ค. 2555 14:10
691 1 [24 ธ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1367 การบรรจุ นวก รอคอยความหวัง
22 ธ.ค. 2555 17:44
658 1 [24 ธ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1366 การบรรจุ...ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ลูกจ้างพยาบาล
21 ธ.ค. 2555 22:10
771 1 [24 ธ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1365 มีสิทธิ์ปฏิเสธไหม ประชาชน
20 ธ.ค. 2555 11:11
1119 1 [21 ธ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1364 ตำเเหน่ง(พนักงานศิลป์)มีในรายชื่อ26สายงานไหมครับ maruko
20 ธ.ค. 2555 08:56
520 1 [21 ธ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> w,j,u8iy[
1363 หนูอยากย้ายที่ทำงานจากรพ.ไปสอ.คะ พอจะมีที่ให้ลงไหมคะ อยากทำงานที่สอ.
20 ธ.ค. 2555 01:05
704 1 [21 ธ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1362 การบรรจุ ความหวัง
19 ธ.ค. 2555 23:55
668 1 [21 ธ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1361 พยาบาลมหาลัยครับ พยาบาลมหาลัย
19 ธ.ค. 2555 20:48
577 1 [21 ธ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1360 จบปริญญาโท ชำนาญงานมาตลอด
19 ธ.ค. 2555 20:09
664 1 [21 ธ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1359 การบรรจุ ลูกจ้าง
19 ธ.ค. 2555 18:47
499 1 [21 ธ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1358 เงินเดือนลูกจ้าง น้ำ
19 ธ.ค. 2555 14:15
545 1 [24 ธ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1357 ลูกจ้าง จพ. (ไม่ใช่นักเรียนทุน) ลูกจ้างชั่วคราว
18 ธ.ค. 2555 19:34
718 1 [21 ธ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> w,jwfh
1356 เรียนถามท่านนายแพทย์ค่ะ ผู้รอฟังผล
18 ธ.ค. 2555 10:53
760 1 [18 ธ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1355 พนักงานราชการนักกายภาพบำบัด จรัญญา ระเมิ๊ด
13 ธ.ค. 2555 08:45
660 1 [18 ธ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1354 ตำแหน่งเวชสถิติตกหล่น เวชสถิติถูกลืม
12 ธ.ค. 2555 16:21
593 1 [18 ธ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1353 สงสัยจัง เด็กบบ้านนอก
12 ธ.ค. 2555 15:55
749 1 [18 ธ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1351 การบรรจุลูกจ้างชั่วคราว 24 สายงาน จพง. ตัวน้อยๆ
07 ธ.ค. 2555 16:02
1386 1 [18 ธ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1350 ย้ายภายในจังหวัด พีระพล
06 ธ.ค. 2555 15:04
810 1 [18 ธ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1349 ไม่พีงพอใจการให้บริการ ผู้รับบริการ
06 ธ.ค. 2555 10:28
1518 1 [18 ธ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1348 เรียนถามท่านนายแพทย์ นักเรียนทุน
06 ธ.ค. 2555 10:12
826 1 [18 ธ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1347 เรียนถามอาจารย์หมอ อยากทราบ
01 ธ.ค. 2555 14:14
1212 1 [18 ธ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1346 12345 ลูกจ้างชั่วคราว
29 พ.ย. 2555 20:22
1360 1 [18 ธ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1345 ติดตามเรื่องร้องเรียน ประชาชนตาดำๆ
29 พ.ย. 2555 14:38
1451 1 [18 ธ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1344 พยาบาลครับ พยาบาลครับ
28 พ.ย. 2555 23:00
1711 1 [29 พ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1343 เห็นด้วยกับกระทู้ 1342 ครับ it อนามัย
28 พ.ย. 2555 10:16
740 0
1342 ขอชี้แจงกระทู้ 1338 เนื่องจากอยากทราบผู้รับผิดชอบงาน 21 แฟ้ม วราวุธ อสิพงษ์
27 พ.ย. 2555 20:57
910 1 [06 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1341 การโฆษณาผลิตภัณท์สุขภาพเกินจริงทางวิทยุ คนฟากมูล
27 พ.ย. 2555 17:13
684 1 [29 พ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1340 เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ รพ กัทรลักษ์ ลูกจ้างชั่ว
27 พ.ย. 2555 12:24
1403 0
1339 เรียนถาม นักเรียนทุน
27 พ.ย. 2555 10:55
853 1 [29 พ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1338 ขอทราบผู้รับผิดชอบงานข้อมูล 21 แฟ้ม(ที่แท้จริง)ของ สสจ.ค่ะ กุลจิตร
27 พ.ย. 2555 10:49
521 0
1337 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายครับ จากคำถาม 1336 เอ
26 พ.ย. 2555 09:07
604 1 [06 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1336 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย กับ เบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปราชการ ผู้น้อย
22 พ.ย. 2555 16:08
1173 1 [26 พ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1332 1 มกราคม 2555 เงินเดือนลูกจ้าง ลูกจ้าง
19 พ.ย. 2555 09:38
1178 0
1331 ค่าแรงคับ 500
18 พ.ย. 2555 15:55
884 1 [06 มี.ค. 2556]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1329 คำว่าเหมาะสม กับ ข้อความอาวุโส คนอยากรู้
18 พ.ย. 2555 15:50
1123 1 [29 พ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1328 บรรจุเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข นร.ทุน
16 พ.ย. 2555 10:11
912 1 [25 พ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1327 อาจารย์คับปีนี้มีที่เปิดเรียนพยาบาลศาตร์ต่อเนื่องสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเปล่าครับ เด็ก จพ.
15 พ.ย. 2555 14:46
513 0
1326 รพ.กลไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร อีกแล้ว
15 พ.ย. 2555 10:01
1207 0
1325 รพ.กล ไม่เหมือนใครและไม่มคใครเหมือน รพ.กล
14 พ.ย. 2555 00:16
1285 0
1324 กันทรลักษ์อีกแล้วค่ะ รักบ้านเกิดค่ะ
13 พ.ย. 2555 12:42
1667 0
1323 รับสมัครนักเรียนพยาบาลหรือเปล่า พว.
12 พ.ย. 2555 14:18
609 0
1322 การย้ายภายในcup nurse
12 พ.ย. 2555 13:31
976 1 [14 พ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1321 นี่หรือผู้บริหาร -*-
12 พ.ย. 2555 12:20
1320 0
1319 อยากทราบว่าตำแหน่ง นวก ปฏิบัติงาน รอปรับ
07 พ.ย. 2555 17:13
998 1 [14 พ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1318 นี้หรือคือการไปพัฒนาองค์กร ผู้น้อย
07 พ.ย. 2555 16:43
1552 0
1317 ตอนนี้สสจ.มีการเรียกเก็บวุฒิที่จบของลูกจ้างชั่วคราวเพื่ออะไรค่ะ น้ำ
07 พ.ย. 2555 15:14
741 0
1315 21300 ชาย
06 พ.ย. 2555 16:06
1254 1 [14 พ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1314 บรรจุพยาบาล ผู้มีความหวัง
06 พ.ย. 2555 15:44
827 1 [14 พ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1313 ช่วยตรวจสอบและจัดการให้ด้วย(ร้องเรียน) ประชาชนตาดำๆ
06 พ.ย. 2555 12:20
1674 1 [14 พ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1312 ความเหมะสมขององค์กรต่อการแสดงออกสื่อสาธารณะ สัญจร
06 พ.ย. 2555 08:29
1225 1 [14 พ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1311 ย้ายสถานที่ทำงาน นางน้อย
05 พ.ย. 2555 14:21
1026 1 [14 พ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1310 ขอความกระจ่างการขึ้ึนเงินเดือนของ สสจ.ศรีสะเกษ เสียงผู้ปฎิบัติงาน..
03 พ.ย. 2555 01:30
1338 1 [14 พ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1309 สสจ.เรียกเก็บวุฒิลูกจ้างชั่วคราวเพื่ออะไรค่ะ น้ำ
02 พ.ย. 2555 16:27
768 0
1308 การบรรจุพยาบาล พยาบาลตัวน้อยๆ
02 พ.ย. 2555 11:37
911 1 [02 พ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1307 เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด oradeesisayhud
02 พ.ย. 2555 10:48
1382 1 [02 พ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1306 อยากทราบระเบียบเวรREfer 0827471442
02 พ.ย. 2555 01:32
943 1 [02 พ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1305 เรียน นายแพทย์สสจ. กรรมใครหนอ
01 พ.ย. 2555 10:31
1077 0
1304 ย้ายมาน้ำตาไหล ทำงานไปวันๆ
31 ต.ค. 2555 18:15
1431 0
1303 ไม่มีประโยขน์กับใคร.. ผู้รับบริการชวย. แค่วันลาพักผ่อน
31 ต.ค. 2555 17:48
1212 0
1302 ผลของการเป็นลูกจ้างชั่ว....ของรพ.กล. ผู้ทำงานจริงๆ
31 ต.ค. 2555 17:36
1187 0
1301 พยาบาลนอกทุนในจังหวัดศรีสะเกษ พยาบาลนอกทุน
31 ต.ค. 2555 13:02
601 0
1300 กระทู้ ท่าน 1287 มีคนยากทราบมาก คนจะเกษียณ
30 ต.ค. 2555 07:43
1019 0
1299 ยินดีต้อนรับ ลูกจ้าง...ทุกท่านที่ต้องการผจญภัย ในยุกปากกัด ตีนถีบ... สีทนได้
30 ต.ค. 2555 07:09
1623 1 [02 พ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1298 การเลื่อนระดับจากปฏิบัติงานเป็นชำนาญงาน(งานแพทย์แผนไทย) ฐิติวรรณ
29 ต.ค. 2555 13:32
667 1 [06 พ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1297 เรียนถามนายแพทย์ นักเรียนทุน
29 ต.ค. 2555 12:44
825 1 [02 พ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1296 เรื่องด่วนลูกจ้างต้องรู้ครับ 12346
29 ต.ค. 2555 11:08
1157 1 [02 พ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1295 การอยู่เวรรักษาพยาบาล รพ.สต.ศรีสะเกษ 00298
28 ต.ค. 2555 21:22
839 1 [02 พ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1294 เรื่องย้าย stb
28 ต.ค. 2555 10:30
733 1 [02 พ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1293 รพ.ของคน อำเภอกันทรลักษ์ 784
28 ต.ค. 2555 07:33
1070 0
1292 รบกวนตรวจสอบหมอเถื่อนทำฟันปลอมและถอนฟันให้กับชาวบ้านบ้านหนองแปน หมู่5 ต.สระกำแพงใหญ่อ.อุทุมพรด้วยค่ะ Patt
26 ต.ค. 2555 23:26
462 0
1291 รบกวนตรวจสอบหมอเถื่อนทำฟันปลอมและถอนฟันให้กับชาวบ้านด้วยค่ะ Patt
26 ต.ค. 2555 23:19
413 1 [02 พ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1289 แจ้งการพัฒนาปรับปรุงแลฃะแก้ไข จนท.รพสต.
26 ต.ค. 2555 15:12
653 1 [02 พ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1288 ขอย้ายยาก spt
25 ต.ค. 2555 15:31
844 1 [25 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1287 มีคนอยากทราบหลายคนมากครับ ต่อจากคนใกล้50
25 ต.ค. 2555 14:46
1354 1 [25 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1286 ใช้บัตรทอง 30 บ. ต้องจ่ายเพิ่มอีกหรือ? Nattanicha
25 ต.ค. 2555 10:58
746 1 [25 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1285 พยาบาลมหาลัย พยาบาล
24 ต.ค. 2555 21:20
588 0
1284 พยาบาลครับ พยาบาล
24 ต.ค. 2555 21:19
710 1 [25 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1283 โรงพยาบาลราษีไศล มีเจ้าหน้าที่น้อยจังคะ ผู้มารับบริการ
24 ต.ค. 2555 19:59
806 1 [25 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1282 อนามัยแบบนี้ใครอยากใช้บริการ คนไม่มีทางเลือก
22 ต.ค. 2555 13:08
1061 0
1281 เห็นด้วยกับ 1280 วัน
22 ต.ค. 2555 11:06
608 0
1280 ทำไม่ลูกจ้างของสาธารณสุขไม่ได้ 9000 บาท เหมือนหน่วยงานอืนคับ ทั้งๆที่เป็นหน่วยงานของรัฐ นน
22 ต.ค. 2555 10:53
933 1 [22 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1279 จพ.สสช. 789
20 ต.ค. 2555 15:48
819 1 [22 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1278 ผู้ช่วย จนท.สส.ที่เป็นลูกจ้างประจำ ลูกจ้างประจำ
18 ต.ค. 2555 11:46
840 1 [18 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1277 พยาบาลนอกทุนมีสิทธิบรรจุหรือไม่คะ noong
18 ต.ค. 2555 02:23
684 1 [18 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1276 รอเงินตกเบิก ชัยวัฒน์
15 ต.ค. 2555 16:16
1166 1 [16 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1275 ผอ.อนุบาล คนของประชาชน
13 ต.ค. 2555 07:16
1543 1 [16 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1274 ลูกจ้างชั่วคราว น้ำ
11 ต.ค. 2555 15:15
1498 1 [16 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1273 คำถาม 1272 ขออนุญาตท่านนพ.สสจ. รรร
11 ต.ค. 2555 13:36
1282 1 [16 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1272 ข้องใจ อยากได้ความกระจ่าง ประชาชน
11 ต.ค. 2555 09:47
1416 1 [16 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1271 เห็นด้วยกับคำถาม 1265 5555
11 ต.ค. 2555 09:27
846 1 [22 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1270 คนงาน เพื่อน
10 ต.ค. 2555 14:03
991 1 [16 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1269 รบกวนเรียนถามครับ เพื่อ คนที่ทำ
09 ต.ค. 2555 15:18
1064 1 [09 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> gx
1268 ถ้าพบผู้ขายสินค้าราคาแพงกว่าทที่ติดไว้บนฉลากควรแจ้งที่หมายเลขใด มอน
09 ต.ค. 2555 09:11
402 1 [22 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1267 เงินเดือน อสม ตำบลหนองค้า อ.พยุห์ เดือน ส.ค และก.ย 2555 ยังไม่ได้รับเลย หน.ชอบยักยอกไปใช้ส่วนตัว อสมฺ หนองค้า
09 ต.ค. 2555 08:18
683 1 [22 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1266 คุณหมอครับผมสูงประมาณ167ซม อยากทราบว่าผมยังมีโอกาสสูงอีกไหมครับเพราะตอนนี้ผมอายุ21ปี แล้วผมต้องทำอย่ อานนท์ บุญมากาศ
09 ต.ค. 2555 03:22
677 1 [09 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1265 เป็นทั้ง อสม.และลูกจ้าง รพ.สต. อสม.
08 ต.ค. 2555 17:25
855 1 [22 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1264 แชร์1250 ภิเภก
08 ต.ค. 2555 10:29
911 1 [08 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1263 ค่าตอบแทนปีงบ ๕๕ มีไหม 1234
07 ต.ค. 2555 10:14
879 1 [08 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1262 เรียนถามเรื่องเงินประจำตำแหน่งพยาบาล กาญจนา รพ.สต.กล
05 ต.ค. 2555 11:29
849 1 [05 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1261 เรียนถามนายเเพทย์เพื่อคลายความสงสัย ผู้น้อยสุดดดดด
04 ต.ค. 2555 20:35
1065 1 [05 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1260 ของหลวงหาย ทำอย่างไร ผู้เฝ้าดู
03 ต.ค. 2555 13:34
1051 1 [05 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1259 ความเสี่ยงจากการทำคลอด ผู้มีความหวัง
03 ต.ค. 2555 12:49
924 1 [03 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1258 ขอความป็นธรรม ลูกจ้างโง่ๆๆๆๆ
03 ต.ค. 2555 12:31
829 1 [22 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1257 การลาช่วยภรรยาคลอดบุตร ลูกจ้างชั่วคราว
02 ต.ค. 2555 14:28
689 1 [22 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1256 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตลาศึกษาต่อ เป็นธรรม????? ผู้ด้อยโอกาส
01 ต.ค. 2555 17:28
713 1 [02 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1255 รถโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้เห็นเหตุการณ
28 ก.ย. 2555 21:31
1047 1 [02 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1253 สถานีอนามัยบ้านบกขี้ยางมีปัญหา ประชาชน
28 ก.ย. 2555 04:16
928 0
1252 ขอวิธีคิด การขึ้น งด.ใหม่ ตุลา 55 หน่อยครับ รพ.สต.เงินน้อย
27 ก.ย. 2555 18:10
1076 1 [27 ก.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1251 สสอ.ไปOD ผู้น้อย
27 ก.ย. 2555 10:32
1041 0
1250 ความเป็นธรรมอยู่ที่ใครกำหนด ผู้สิ้นหวัง
27 ก.ย. 2555 07:03
1477 1 [03 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1249 มีตวามประสงค์ขอย้ายสับเปลี่ยน addy452
26 ก.ย. 2555 21:07
557 0
1248 ตารางเงินเดือนลูกจ้าง นักเรียนทุน
26 ก.ย. 2555 09:32
837 1 [22 ต.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1247 เงินค่ากรอกพิกัดหลังคาเรือน สงสัยครับ
25 ก.ย. 2555 10:49
595 1 [27 ก.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1246 ระเบียบพัสดุมีไว้ให้ปฏิบัติหรือให้คนที่รู้เลี่ยงปฏิบัติ หมดกำลังใจ
24 ก.ย. 2555 23:41
607 1 [25 ก.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1245 เรียนถามนายแพทย์ นักเรียนทุน
24 ก.ย. 2555 21:12
660 1 [25 ก.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1244 ผอ รพ ว่สต าง เป็นอำนาจลับ สสอ จะเสนอใครก็ได้ นว สสอ น้อย
24 ก.ย. 2555 11:28
791 1 [24 ก.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1243 เงินเดือนตามวุฒิ ผู้น้อย
18 ก.ย. 2555 20:56
966 1 [24 ก.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1242 หายไปจริงๆ อสม.ผู้เดือดร้อ
18 ก.ย. 2555 20:47
913 1 [24 ก.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1241 ค่าตอบของนักเรียนทุน นักเรียนทุน
18 ก.ย. 2555 14:58
457 0
1240 กรณีตําแหน่ง ผอ.รพ.สต.ว่าง นักวิชาการ
18 ก.ย. 2555 13:19
743 1 [24 ก.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1239 การระงับใช้ตำแหน่ง ข้าราชการผู้น้อ
18 ก.ย. 2555 10:22
694 1 [24 ก.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1238 ความสามารถด้านการสื่อสารของจนท.ห้องฟัน รพ.อุทุมพรพิสัย นิรันดร์อุตสาหะ
18 ก.ย. 2555 10:00
550 0
1233 ทำไมลูกจ้างชั่วคราว ถึงอยากจะลาออกจากงาน 55
17 ก.ย. 2555 12:15
971 1 [17 ก.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1232 ผลงานวิชาการสาธารณสุขปี55ศก.ผ่านดีเด่นกี่เรื่องครับ ยยยยย
17 ก.ย. 2555 10:31
595 1 [17 ก.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1231 การบรรจุของลูกจ้างนักเรียนทุน 1989
14 ก.ย. 2555 21:35
557 1 [17 ก.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1230 การดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน 111
14 ก.ย. 2555 11:06
403 1 [17 ก.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1227 ค่าธรรมเนียมออกใบรับรองเเพทย์ไม่เท่ากัน ***
13 ก.ย. 2555 21:59
268 0
1226 อยากย้ายกลับบ้าน 1234
13 ก.ย. 2555 21:57
423 1 [17 ก.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1225 รายงานการเงิน GOGO
13 ก.ย. 2555 21:56
315 0
1224 การลาพักร้อน ต้องลาหลังจากทำงาน 6 เดือน หรือ 1 ปีค่ะ เริ่มงาน เม.ย. 55 yayookiku
13 ก.ย. 2555 21:54
371 1 [17 ก.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1223 การลงรหัส ICD งานควบคุมโรคหนอนพยาธิ กลุ่มงาน คร จุลทัศนากรใหม่
13 ก.ย. 2555 21:52
175 0
1222 เรียนถามครับ 123
13 ก.ย. 2555 21:51
370 1 [17 ก.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1220 สอดส่องดูแล ...
13 ก.ย. 2555 21:47
348 1 [17 ก.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1218 การลาป่วย ของลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว
13 ก.ย. 2555 21:44
547 1 [17 ก.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1217 ตำแหน่ง ผอ.รพสต. 202
13 ก.ย. 2555 21:43
410 1 [17 ก.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1216 รพ.ศรีสะเกษ civic1069
13 ก.ย. 2555 21:42
392 1 [17 ก.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1215 ท้วงติงการปฎิเสธการให้บริการของ จทน.ห้องฟัน รพ.อุทุมพรพิสัย นายนิรันดร อุตส
13 ก.ย. 2555 21:40
475 1 [17 ก.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1214 ถุงยางอนามัยแบบหยอดเหรียญหมด (ชาวบ้านใช้ดีมาก) 1234
13 ก.ย. 2555 21:38
146 0
1213 ทดลองครับ นายวิรัช
13 ก.ย. 2555 21:36
241 1 [17 ก.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1212 หัวใจของงานบริการ ประชาชน
13 ก.ย. 2555 21:36
288 1 [17 ก.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1211 เมื่อไหร่จะให้ทุนพยาบาลเรียนแพทย์ เพื่อจะได้ดูแลคนไข้อย่างมีประสิทธิภาพ คนรอ
13 ก.ย. 2555 21:34
237 1 [17 ก.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1210 ต้องการย้ายกลับบ้านค่ะ นงนาถ
13 ก.ย. 2555 21:31
157 0
1207 อยากทราบ นร.ทุน
13 ก.ย. 2555 19:35
148 0
1206 ได้ยินมาน่าคิด ABC
13 ก.ย. 2555 16:10
267 0
1205 การลาพักร้อน ต้องลาหลังจากทำงาน 6 เดือน หรือ 1 ปีค่ะ เริ่มงาน เม.ย. 55 yayookiku
13 ก.ย. 2555 12:35
159 0
1204 เปิดหรือไม่ เปิดรับ นวก.
13 ก.ย. 2555 09:09
252 0
1203 การลงรหัส ICD งานควบคุมโรคหนอนพยาธิ กลุ่มงาน คร จุลทัศนากรใหม่
11 ก.ย. 2555 18:24
273 0
1202 เรียนถามครับ 123
11 ก.ย. 2555 10:20
447 0
1200 การลาป่วย ของลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว
10 ก.ย. 2555 16:01
477 0
1199 สอดส่องดูแล ...
10 ก.ย. 2555 14:54
477 0
1198 ตำแหน่ง ผอ.รพสต. 202
09 ก.ย. 2555 21:22
567 0
1197 รพ.ศรีสะเกษ civic1069
08 ก.ย. 2555 22:08
549 0
1196 ถุงยางอนามัยแบบหยอดเหรียญหมด (ชาวบ้านใช้ดีมาก) 1234
07 ก.ย. 2555 13:15
399 0
1195 ท้วงติงการปฎิเสธการให้บริการของ จทน.ห้องฟัน รพ.อุทุมพรพิสัย นายนิรันดร์ อุตสาห
05 ก.ย. 2555 13:39
771 0
1193 ทำไมการเงินถึงได้ยิ่งใหญ่จัง ภูริวัจน์
05 ก.ย. 2555 12:10
1212 1 [08 ก.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1190 รายงานการเงิน GOGO
04 ก.ย. 2555 16:23
677 0
1189 ด้วยความเคารพ (ต่อ) นพ.อภินันท์
04 ก.ย. 2555 13:24
793 0
1188 ด้วยความเคารพ นพ อภินันท์
04 ก.ย. 2555 11:05
796 0
1187 ค่ารักษาพยาบาล กรณีบัตรทอง 30 บาท 999999999999999
04 ก.ย. 2555 06:31
721 1 [08 ก.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1186 อยากย้ายกลับบ้าน 1234
02 ก.ย. 2555 14:50
521 0
1185 ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเรียนเฉพาะทางเวช 4 เดือน 52
31 ส.ค. 2555 15:36
832 1 [31 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1184 ค่าธรรมเนียมออกใบรับรองเเพทย์ไม่เท่ากัน ***
31 ส.ค. 2555 15:07
431 0
1183 มีตำแหน่งรับย้ายของรังสีการแพทย์บ้างไหมคะหมอ ิีbungon
31 ส.ค. 2555 09:34
310 0
1182 มีเส้นเลือดขอดแก้ยังไงคะ Jarinya Sarata
29 ส.ค. 2555 19:07
248 0
1181 คำสอนของพ่อ(พระเจ้าอยู่หัว) อยู่เย็น
29 ส.ค. 2555 17:09
341 0
1180 ปรับความเข้าใจกันซะ เป็นห่วง
29 ส.ค. 2555 12:51
661 0
1178 คำพูดที่น่าเชื่อถือและเป็นความหวังของลูกจ้าง รอครับ
28 ส.ค. 2555 20:51
979 1 [31 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1176 ความรักเป็นเหตุให้ลูกจ้างต้องออกจากงาน 2 คน สิ้นกันยายน 55 นี้ (ไม่ร้องเรียนแต่เป็นนิทาน) คนอ่านรู้อยู่แล
27 ส.ค. 2555 23:13
1455 1 [28 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1175 ต่อกระทู้1173 vitsisaket
27 ส.ค. 2555 18:39
723 1 [27 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1174 ลูกเมียน้อย รอๆๆ
27 ส.ค. 2555 10:56
957 1 [27 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1173 ช่วยแก้ไขปัญหา รพ.สต หนองไฮ อำเภอเมืองทีครับ vitsisaket
26 ส.ค. 2555 21:56
1011 1 [27 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1172 เมื่อไหร่ รับไม่ได้
26 ส.ค. 2555 21:39
704 0
1171 ผ้น้อยรากหญ้า เงินคือสิ่งสำคัญที่สุด 0876
26 ส.ค. 2555 16:12
901 1 [27 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1170 คนละสังกัด หลายมาตรฐาน
25 ส.ค. 2555 13:59
725 1 [27 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1169 ไม่รู้เป็นอะไรชอบปวดบริเวณต้นคอหันหลังไม่ค่อยได้เลย jarinya
25 ส.ค. 2555 12:43
581 1 [27 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1168 จะสิ้นปีงบอยู่แล้วเงินเดือนใหม่ เม.ย.ยังไม่ได้เลย ผู้น้อย
25 ส.ค. 2555 03:10
685 1 [27 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1167 ต่อกระทู้1166 ความจริง
24 ส.ค. 2555 19:09
529 1 [27 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1166 การปรับเงินเดือนยังไม่ขึ้น ผู้มีรายได้น้อย
24 ส.ค. 2555 14:46
775 1 [27 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1165 การบรรจุนักเรียนทุน นักเรียนทุน
22 ส.ค. 2555 16:18
607 1 [23 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1163 ลำดับการบรรจุ นักเรียนทุน ลูกจ้างนักเรียนทุน
17 ส.ค. 2555 10:32
964 1 [22 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1158 เรียนถามคุณหมอครับ กันทรลักษ์
15 ส.ค. 2555 22:02
1291 1 [22 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1157 กรุณาเปิดอ่านด้านในนะครับ คนอ่านรู้อยู่แล
15 ส.ค. 2555 21:08
1190 0
1156 ช่วยด้วยครับอยู่ดีดีก็ให้ออก คนท้องถิ่น
15 ส.ค. 2555 20:15
1151 0
1155 เรียนถามท่านอาจารย์หมอค่ะ ข้าราชการ
15 ส.ค. 2555 09:03
1164 1 [15 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1149 ต่อกระทู้1143 เป็นเหมือนกัน ผู้น้อย
13 ส.ค. 2555 13:19
853 0
1144 15000 ลดเหลือ 700 ตลกปนเศร้า.. กลุ้ม...
12 ส.ค. 2555 21:25
811 0
1143 700 จิ๊บจ๊อยนะครับท่าน ถ้าเทียยกับค่าครองชีพ แต่ทำไมเรื่องเยอะจัง ปวดหัว..
12 ส.ค. 2555 21:20
925 0
1141 ขรก.สส. พระเจ้า
12 ส.ค. 2555 15:58
919 1 [15 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1139 หัวหน้าอนามัยเอาเงิน 10000 ของหมู่บ้าน ไปทำอะไร หักเงินอสม ทำไม อสม.ใกล้เมือง
11 ส.ค. 2555 20:50
998 1 [15 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1138 700 ลูกจ้างเงินบำรุง คนรักงานสา'สุข
11 ส.ค. 2555 20:39
816 1 [15 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1137 การออกใบรับรองเเพทย์ของ สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขเเห่งประเทศไทย เเพทย์ จวศ
10 ส.ค. 2555 18:42
868 1 [15 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1136 ข้องใจ อสม.
10 ส.ค. 2555 12:05
868 1 [15 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1135 วิ่งตาม สปสช. รพ.สต.
10 ส.ค. 2555 06:41
908 1 [10 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1134 สอ.ชายแดน ขอร้อง!! สอ.ชายแดน
09 ส.ค. 2555 14:17
745 1 [09 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1133 อสม.ตำบลใหนในอุทุมพรที่ถูกหักเงินบอกมาด้วยอย่าเหมารวม มีสปิริตบ้าง ตำบลอื่นเสียหาย จนท./อสม./อุทุม
09 ส.ค. 2555 13:26
525 0
1132 ระบบการส่งต่อผู้ป่วย รพ.ขุขันธ์ ประาชน
09 ส.ค. 2555 10:19
512 1 [22 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1131 หักทุกอย่าง อสม.
09 ส.ค. 2555 05:39
666 0
1129 เกี่ยวกับ ระบบ Refer Online ครับ pppppp
06 ส.ค. 2555 14:32
504 0
1128 เงินเดือนข้าราชการ 999
05 ส.ค. 2555 19:48
1068 1 [06 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1127 ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ ลูกจ้างชั่วคราว
05 ส.ค. 2555 13:57
656 1 [06 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1126 อยากให้กลุ่มงานระดับจังหวัดรวดเร็ว ชัดเจนและทันเหตุการณ์กว่านี้ รอ
03 ส.ค. 2555 19:42
698 1 [06 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1125 พนักงานราชการกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะจะมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเปล่าครับ พนักงานราชการ
01 ส.ค. 2555 19:07
491 1 [06 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1124 พนักงานราชการกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะจะมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเช่นเดียวกับข้าราช พนักงานราชการ
01 ส.ค. 2555 18:12
397 1 [06 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1123 เงิน700กับตำแหน่งคนงานจ้างรายวัน มดตะนอย
01 ส.ค. 2555 11:27
641 1 [06 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1122 สิทธิการกู้เงิน rrcool
01 ส.ค. 2555 03:23
591 0
1121 ปรับเงินเดือน ลูกจ้าง
31 ก.ค. 2555 16:06
657 0
1120 ต้องการความกระจ่าง ลูกจ้าง
31 ก.ค. 2555 13:50
618 1 [06 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1119 เคยเป็นลูกจ้าง(นักเรียนทุน)กับเงิน 700บาท พีรวิชญ
28 ก.ค. 2555 20:46
462 0
1118 ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
27 ก.ค. 2555 14:55
651 1 [06 ส.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1117 การจ่ายเพิ่ม 700 บาท คนรอคอย
27 ก.ค. 2555 09:27
582 1 [27 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1116 เรียนถามท่านอาจารย์ครับ นักเรียนทุน ครับ
26 ก.ค. 2555 21:05
438 1 [26 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1115 การจ่ายเงิน 700 บาท รพ.สต.
26 ก.ค. 2555 11:25
517 1 [26 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1114 เรื่องออมทรัพย์ศรีสะเกษ ข้อสงสัย
26 ก.ค. 2555 09:34
776 1 [26 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1113 ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
25 ก.ค. 2555 14:14
576 1 [26 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1112 ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ใน สสอ.ที่ได้รับเงินโอนค่าจ้างจาก สสจ. ลูกจ้าง สสอ.
25 ก.ค. 2555 08:42
550 1 [26 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1111 ความสับสนในคำสั่ง แต่งตั้ง หน.จนท.พัสดุ และ จนท.พัสดุ ผอ.รพ.สต.
23 ก.ค. 2555 20:10
601 1 [27 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1110 ขอความกระจ่าง นักเรียนทุน
23 ก.ค. 2555 11:49
655 1 [25 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1109 ควรปรับปรุงระเบียบการต่างๆได้เเล้ว ควรปรับปรุงระเบ
21 ก.ค. 2555 20:17
627 1 [26 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1108 เกี่ยวกับแพทย์ที่สมัครเข้ามาเพื่อรับทุนโดยเร็ว ครับผม
21 ก.ค. 2555 19:59
494 1 [26 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1107 สมัครโครงการเออลี่ปี 56 สาสุข พยุห์
21 ก.ค. 2555 10:30
507 1 [25 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1106 สอบถามเรื่องการย้ายภายในจังหวัดครับ จพ.เภสัชกรรม
20 ก.ค. 2555 18:06
453 1 [26 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1105 นักเรียนทุน conan
20 ก.ค. 2555 15:36
455 1 [20 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1104 อยากให้เพิ่มตัวชี้วัดด้านการป้องกันวินาศภัยกับรถยนต์ส่วนราชการในการจัดลำดับอำเภอครับ พรบ.
20 ก.ค. 2555 13:11
458 1 [25 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1103 ตำแหน่งว่าง dada
18 ก.ค. 2555 12:21
679 1 [20 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1102 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขอบพระคุณครับ
17 ก.ค. 2555 16:51
820 1 [20 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1100 กรณีส่งลูกจ้างไปเรียนนวดแผนไทยโดยใช้เงิน ส.อ แต่เขาไม่อยากนวดคนไข้จะทำอย่างไร คนชนบท
16 ก.ค. 2555 11:32
724 1 [17 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1099 เงิน 700 บาทได้เป็นรายเดือนหรือเปล่าครับ ศรีสะเกษ
16 ก.ค. 2555 11:22
727 1 [17 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1098 ถ้าเจ้าหน้าที่พูดจาไม่สุภาพหรือทำตัวไม่เป็นกลางสมควรทำอย่างไร ศรีสะเกษ
16 ก.ค. 2555 11:18
806 1 [17 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1096 ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ พรไพลิน
13 ก.ค. 2555 19:15
467 1 [14 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1095 เงินเพิ่ม 700 บาท ลูกจ้าง
13 ก.ค. 2555 18:05
927 1 [14 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1094 การปรับนักวิชาการ การปรับ นวก
12 ก.ค. 2555 09:43
668 1 [13 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1093 รับเภสัชกร pharmacy
10 ก.ค. 2555 22:02
612 1 [13 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1092 เพิ่มเติม P4P เพิ่มเติม P4P
10 ก.ค. 2555 20:45
613 1 [17 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1091 สอบถามเรื่อง P4P สอบถามเรื่อง P4
10 ก.ค. 2555 20:24
425 0
1090 ครับผม ครับ
10 ก.ค. 2555 20:11
543 1 [13 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1088 บรรจุแพทย์กลับเข้ารับราชการเพื่อรับทุน? Ok
10 ก.ค. 2555 13:00
523 1 [13 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1087 เงิน 700 ........
07 ก.ค. 2555 20:58
647 1 [13 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1086 ตำแหน่งนักวิชาการ คนรอคอย
06 ก.ค. 2555 10:15
618 1 [07 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1085 ประชาชนตาดำๆ ประชาชนคนหนึ่ง
05 ก.ค. 2555 11:54
871 1 [05 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1084 ขออนุญาติติดต่อท่านเรื่องวิทยานิพนธ์ ของนิสิต มมส. ค่ะ Jarira
04 ก.ค. 2555 21:50
659 1 [05 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1083 ลูกจ้างประจำ เออรีได้ใหมคับ อาจารย์หมอ เออรี
04 ก.ค. 2555 11:22
654 1 [05 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> w,jwfh
1082 จาก 1000 & 1003 doddeav
01 ก.ค. 2555 14:54
706 0
1081 จาก 1001 เรื่องค่าตอบแทนครับ doddeav
01 ก.ค. 2555 14:48
649 0
1080 การจัดอัตรากำลัง 😔😔
29 มิ.ย. 2555 18:07
919 1 [02 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1079 การจัดสรรเงินแพทย์แผนไทย คนข้างหลัง
29 มิ.ย. 2555 14:44
630 1 [05 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1078 สอบถามเรื่องงานวิจัยค่ะ :::::::
29 มิ.ย. 2555 10:53
565 1 [02 ก.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1077 สอบถามเงินสนับสนุนการติดตั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูล สอ.ครั้งที่ 3 ว377ลว 2 ก.พ.55
28 มิ.ย. 2555 16:15
428 0
1076 โครงการ early ใกล้ห้าสิบ
27 มิ.ย. 2555 14:38
714 1 [28 มิ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1074 ขั้นเงินเดือน ผู้ปฏิบัติงาน
24 มิ.ย. 2555 20:22
1346 1 [25 มิ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1073 จาก1062ค่าตอบแทน นร ท
24 มิ.ย. 2555 12:03
761 1 [25 มิ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1072 สอบถาม คิดดี
22 มิ.ย. 2555 21:50
653 1 [25 มิ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1071 เงินเดือน อสม อสม รพสต.โพธิ์น้อย
21 มิ.ย. 2555 14:29
748 1 [25 มิ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1070 สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ ข้าฯพลเรือน
21 มิ.ย. 2555 11:12
618 1 [21 มิ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1069 จาก 1068 ข้าฯผู้น้อย
21 มิ.ย. 2555 05:29
586 1 [21 มิ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1068 เส้นทางการติดต่อนายแพทย์ ผู้น้อย
20 มิ.ย. 2555 20:07
693 1 [21 มิ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1067 ขอให้ทุกคนปองดองกันครับ สามัคคี
20 มิ.ย. 2555 12:51
655 1 [21 มิ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1066 อยากทราบ เซงเหมือนเดิม
19 มิ.ย. 2555 18:02
664 1 [19 มิ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1065 มีตำแหน่งจพ ธุรการว่างไหมค่ะ joy
14 มิ.ย. 2555 11:12
556 1 [19 มิ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1064 เกี่ยวกับงานวิชาการประจำปี ณัฐพงษ์
12 มิ.ย. 2555 17:26
776 1 [19 มิ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1063 ควรปรับปรุงระบบ DATACENTER server สอ
11 มิ.ย. 2555 11:26
695 1 [28 มิ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1062 เรื่องเงินค่าตอบแทน ของนักเรียนทุน นักเรียนทุน
11 มิ.ย. 2555 10:42
666 1 [19 มิ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1061 สนับสนุน1059 ด่วน
10 มิ.ย. 2555 16:43
491 0
1060 อยากให้นายเเพทย์ออกมาตรวจสอบการเงินและเจ้าหน้าทีเข้าเวรไม่มีความรับเช่นพยาบาลวิชา จากผู้ที่สงสาร
10 มิ.ย. 2555 14:14
835 0
1059 นายแพทย์ค่ะเงินเดือนลูกจ้างขึนทุกปีหรือไม่ค่ะทำงานตั้งนานไม่มีประกันสังคมให้เลยทีเงินไปเทียวเยอะมาก จากคนพยุห์
10 มิ.ย. 2555 14:12
696 1 [19 มิ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1058 อยากให้นายเเพทย์ออกมาตรวจสอบการเงินและเจ้าหน้าทีเข้าเวรไม่มีความรับเช่นพยาบาลวิชา จากผู้ที่สงสาร
10 มิ.ย. 2555 12:52
809 1 [19 มิ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1057 สาธารณสุข แสดงควาามคิดเห็น
09 มิ.ย. 2555 11:55
1009 1 [09 มิ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1056 ต่อจาก1055 คนที่ทำจริง
08 มิ.ย. 2555 22:41
512 0
1055 ไม่ได้ถามแต่เสนอ คนปลองดอง
08 มิ.ย. 2555 21:37
784 1 [09 มิ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1054 แรงค์กิ้งทางลบ ผู้อยู่กลาง
08 มิ.ย. 2555 17:10
664 1 [09 มิ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1053 การส่งผลงานวิชาการ รพ.กล.
08 มิ.ย. 2555 12:42
1570 1 [19 มิ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1052 ต้องตั้งใจทำงาน หมอ
08 มิ.ย. 2555 12:25
685 1 [09 มิ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1051 เงินเดือน 15,000 ผู้รอคอย
06 มิ.ย. 2555 20:37
787 1 [09 มิ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1050 ร้องเรียนรถรีเฟอร์ สาธารณะสุขพยุห์ครับ ผู้หวังดี
06 มิ.ย. 2555 13:32
831 0
1049 ท่านรอง ผอ. จนท.รพ.กล.
06 มิ.ย. 2555 07:26
945 0
1048 รพ.กัทรลักษ์วุ่น พยาบาลญ่าย
06 มิ.ย. 2555 06:52
1174 0
1047 เฮ้อ..!!! 24โลกลืม.อดีตขรก.
05 มิ.ย. 2555 16:26
1045 1 [06 มิ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1045 เงินเดือนลูกจ้างนักเรียนทุนตาม กพ นักเรียนทุน
02 มิ.ย. 2555 09:19
810 1 [03 มิ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1044 สอบถามเรื่องเงินเดือนครับ Int
01 มิ.ย. 2555 15:08
843 1 [03 มิ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1043 พยาบาลครับ ...............
01 มิ.ย. 2555 06:54
772 1 [01 มิ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1041 อยากทราบจริงๆค่ะ ผู้น้อยบรรจุใหม
31 พ.ค. 2555 11:16
757 1 [31 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1040 เงินคัดกรองปี 2554 ยังไม่ได้ ข้อเสนอแนะ
31 พ.ค. 2555 10:21
596 1 [31 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1039 อำเภอไหนเกลี่ยเงินontop ร้องเรียนไป สปสช.ได้เลยครับ รพ.สต.
30 พ.ค. 2555 23:00
778 1 [31 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1038 สสอ.อมเงินตรวจคัดกรอง ลูกจ้างผู้รอคอย
30 พ.ค. 2555 16:44
765 1 [31 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1037 ทามมายค่าครองชีพชัวคราวลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงถึงเงียบ ลูกจ้างนักเรียน
29 พ.ค. 2555 20:20
570 1 [31 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1036 เงินค่า GIS แค่ระบาย
29 พ.ค. 2555 15:19
517 1 [03 มิ.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1035 การจ่ายค่าตอบแทนของพยาบาลห้องผ่าตัด กรณีมีcaseผ่าตัดนอกเวลาราชการ พยาบาลOR
29 พ.ค. 2555 09:45
525 1 [31 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1034 เรื่องเงินค่ากรอก GiS ผู้น้อย
28 พ.ค. 2555 15:50
539 1 [31 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1033 จาก 1024 ครับ doddeav
28 พ.ค. 2555 00:47
600 1 [31 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1032 สอบถามเรื่องเงิน Ontop ontop
26 พ.ค. 2555 23:09
649 0
1028 การบริจาคโลหิต คนศรีสะเกษ
24 พ.ค. 2555 18:01
697 1 [25 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1026 พยาบาลครับ .....
23 พ.ค. 2555 07:17
1126 1 [24 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1025 ร้องเรียน ชาวกันทรลักษ์
22 พ.ค. 2555 21:14
1303 1 [24 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1024 จากกระทู้ 1001 เรื่อง ค่าตอบแทนน่ะครับ deavzaa
22 พ.ค. 2555 11:28
966 1 [24 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1023 การย้ายช่วยราชการ รอความหวัง
21 พ.ค. 2555 04:07
833 1 [21 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1022 ตอบ 1021 มองเป็นกลาง
17 พ.ค. 2555 23:09
762 0
1021 ตอบคำถามที่ 1020 ค่ะ หมออนามัย
17 พ.ค. 2555 18:33
756 1 [31 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1020 ไม่ต้องการคำตอบ เบื่อRanking
17 พ.ค. 2555 16:32
945 1 [31 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1019 อยากให้เกณฑ์ Ranking รอบที่ 2 ออกค่ะ หมออนามัย
17 พ.ค. 2555 14:13
769 1 [17 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1018 ความครอบคลุมEPIที่จะใช้ประกอบการจัดสรรเงินP4Pเมื่อไหร่จะเป็นปัจจุบัน รพ.สต.เสียว
17 พ.ค. 2555 11:46
369 1 [31 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1017 การย้ายของนักเรียนทุน 52
17 พ.ค. 2555 10:56
672 1 [17 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1016 อยากให้ถนนหน้ารพ.ไม่แออับ คนศรีสะเกษ
16 พ.ค. 2555 18:01
576 0
1015 เงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 600-1800 แดนไท
16 พ.ค. 2555 11:31
798 1 [16 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1014 สอบถามเรื่องการขึ้นเงินเดือนตามวุฒิและการลงข้อมูลกพ 7 ไม่ตรงกับวุฒิสูงสุดที่ส่งไป ฐานิดา
15 พ.ค. 2555 10:01
850 1 [16 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1013 เรียน นพ.สสจ. ที่นับถือ /สสอ.อุทุมพรพสัย ไม่เคยให้ความสำคัญกับงานพัฒนาวิชาการ หมออนามัย
14 พ.ค. 2555 23:12
641 0
1012 ข้าราชการ.... จพ. oddddd
14 พ.ค. 2555 15:14
829 1 [16 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1011 สอบถามเรื่องจพ.ทันตะ 147
14 พ.ค. 2555 10:10
550 0
1010 พยาบาลทุนปี 55 3146
12 พ.ค. 2555 15:52
550 1 [16 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1009 การศึกษาคือการลงทุน นักเรียนที่สอบผ่าน
11 พ.ค. 2555 23:16
500 0
1008 สอบถาม กกกกก
10 พ.ค. 2555 13:52
767 1 [10 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1007 ประกาศผล DEKDEE
09 พ.ค. 2555 15:37
945 1 [11 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1006 คนคิดดี สังคมดี คนคิดดี สังคมดี
09 พ.ค. 2555 12:57
544 0
1005 เงินลูกจ้างชั่วคราว ที่ไม่ใช่นักเรียนทุน รพ.สต.แหง่ละ 1 คน สอบถามใหม่
08 พ.ค. 2555 11:55
672 1 [10 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1004 อยากให้ท่านสาธารณสุขอำเภอให้ความสำคัญกับการพิจารณาความดีความชอบ (บางแห่ง) สไนเปอร์
06 พ.ค. 2555 17:34
634 0
1003 สอบถามเรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 5) 2552 doddeav
04 พ.ค. 2555 01:22
833 1 [04 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1002 ขอ ให้ จนท.จงมีสุขภาพแข็ง จมท.
03 พ.ค. 2555 17:59
598 1 [11 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1001 อยากทราบเรื่อง ผลตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และ P4P ครับ doddeav
02 พ.ค. 2555 17:46
804 1 [03 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
1000 สอบถามเรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 5) 2552 doddeav
02 พ.ค. 2555 17:43
1785 1 [21 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0999 เงินลูกจ้างชั่วคราว รพสต. แห่งละ 1 คน ปี 2555 สอบถาม
02 พ.ค. 2555 14:52
723 1 [05 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0998 ฐานข้อมูลจ.18 111
01 พ.ค. 2555 15:21
820 1 [02 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0997 จากคำถามลำดับที่ 0991 ลูกจ้างไม่จบ ป.ตรี
01 พ.ค. 2555 14:40
687 1 [03 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0996 ค่าลงพิกัดหลังคาเรือน ผู้รอคอย
26 เม.ย. 2555 19:37
686 1 [03 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0995 เรื่อง เงินค่าครองชีพ เด็กเมือง
26 เม.ย. 2555 17:17
614 0
0994 เงินค่าครองชีพ พยาบาลคะ
26 เม.ย. 2555 10:43
768 1 [26 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0993 ผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการเลื่อนเงินเดือน ผู้น้อย
25 เม.ย. 2555 17:19
1080 1 [26 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0992 ทันตสาธารณสุข DEKDEE
25 เม.ย. 2555 15:41
815 1 [26 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0991 เงินเดือน 15000 ลูกจ้างชั่วคราว
25 เม.ย. 2555 14:45
916 1 [26 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0990 สอบถามความก้าวหน้างบคัดกรอง metabolic ปี 2554 รพ.สต.
25 เม.ย. 2555 07:23
549 1 [01 พ.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0989 การทุจริตในการสอบ Kritsada
23 เม.ย. 2555 19:35
1349 1 [26 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0988 อยากเล่าสูฟัง กระจกเงา
23 เม.ย. 2555 17:39
1256 1 [26 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0987 ผอ.รพ.จะกง คนเดิม ข้างบ้านตาสี
23 เม.ย. 2555 11:43
1048 0
0986 ความก้าวหน้าของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผช.จนท.สส.
23 เม.ย. 2555 11:37
655 0
0984 ปรับ 5% เป็นปีแล้ว ยังไม่เห็นขึ้นให้เลย ปล่อยไว้นานแล้ว
22 เม.ย. 2555 18:28
795 1 [26 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0983 สงสัยมากค่ะ คนๆหนึ่ง
22 เม.ย. 2555 17:56
947 1 [22 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0982 เรื่องการสอบทันตแพทย์ anjoy
22 เม.ย. 2555 09:56
790 1 [22 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0981 เอกสารรับรองอสม. Kritsada
20 เม.ย. 2555 18:34
700 1 [22 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0980 โดนปฏิเสธการรับสมัคร รัฐพล
20 เม.ย. 2555 09:09
1014 1 [20 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0978 เรียนถามท่าครับ นักเรียนทุน
19 เม.ย. 2555 16:28
747 1 [20 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0977 เมื่อไรนักวิชาการที่เรียนจบพยาบาลมาจะได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพยาบาลวิชาชีพได้คะ SRR
19 เม.ย. 2555 15:46
585 1 [20 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0976 เมื่อไหรหนอแต่ละ รพสต จะเปลี่ยน ผอ บ้าง ตาสาตาสีคนเดิม
18 เม.ย. 2555 18:59
798 0
0975 ว่าด้วยเรื่องน้ำดื่มบรรจุขวด/ถัง ภาคภูมิ
18 เม.ย. 2555 14:50
654 1 [18 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0973 ต้องการย้าย ภายในจังหวัด พยาบาล รพสต
18 เม.ย. 2555 10:58
689 1 [18 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0972 เรื่องกองทุนสุขภาพ กองทุน
18 เม.ย. 2555 10:19
589 1 [18 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0969 นวก.มหาวิทยาลัย นวก. มหาวิทยาลั
16 เม.ย. 2555 14:14
852 1 [16 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0968 อาจารย์ครับ ช่วยด้วยครับ ถูกอมเงิน itemmize 54 รพ.สต
15 เม.ย. 2555 15:03
902 1 [16 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0967 คนที่เป็น อสม. คนวาสนาน้อย
14 เม.ย. 2555 09:36
787 1 [16 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0966 เงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ผู้น้อย
13 เม.ย. 2555 18:02
845 1 [16 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0965 เงิน 600 บาท/เดือน นักเรียนทุนปี49
12 เม.ย. 2555 13:26
836 1 [12 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0961 เนื่องจาก....... ขข.
11 เม.ย. 2555 13:45
1095 1 [12 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0959 เรื่อง การขึ้นเวร นอกเวลาราชการ นร.ทุน
11 เม.ย. 2555 13:13
1025 1 [12 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0958 จากข้อความ 0940 b
10 เม.ย. 2555 23:23
925 1 [11 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0957 การปรับเงินเดือน ค้นเจอหนังสือ
10 เม.ย. 2555 21:25
1028 1 [11 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0956 ความชัดเจน เวชกิจ
09 เม.ย. 2555 23:39
861 1 [10 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0955 เพิ่มเติม0954 ลูกจ้าง
09 เม.ย. 2555 17:46
738 1 [10 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0954 เงินเดือนตามวุฒิที่รัฐบาลขึ้นให้ อยากทราบ
09 เม.ย. 2555 15:06
952 1 [10 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0953 การบรรจุลูกจ้างนักเรียนทุน (จพ) จพ
08 เม.ย. 2555 20:26
683 1 [10 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0952 ขอความเป็นธรรมจากท่านอาจารย์ครับ มีรูปภาพแทรกอยู่ในคำถามนี้ ณัฐพงษ์
08 เม.ย. 2555 13:07
1326 1 [10 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0951 พยาบาล พยาบาล
07 เม.ย. 2555 16:03
924 1 [11 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0950 ได้ยินมา เรื่องพยาบาล สงสารชาวบ้าน
06 เม.ย. 2555 22:18
1174 1 [10 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0949 สืบเนื่องจาก0934 dekๆ
06 เม.ย. 2555 16:37
937 1 [10 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0948 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ON
05 เม.ย. 2555 14:25
768 1 [10 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0947 เพิ่มเงิน 1,500 บาท ขอทราบ
05 เม.ย. 2555 14:18
712 1 [10 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0946 ประเมินผอ.รพ.สต. สงสัย
05 เม.ย. 2555 09:19
781 1 [10 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0945 เรียนท่านนายแพทย์ สสจ เด็กทุนเดิม
04 เม.ย. 2555 13:07
801 1 [04 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0944 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ทำไมนักเรียนทุนไม่ได้ นักเรียนทุน สสอ
03 เม.ย. 2555 16:21
750 1 [04 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0943 อยากย้ายกลับ พยาบาลวิชาชีพ
02 เม.ย. 2555 10:59
734 1 [04 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0942 สอบถามการโยกย้าย พยาบาลวิชาชีพ
02 เม.ย. 2555 10:51
462 0
0941 ลูกจ้างเงินบำรุง ตำแหน่งเหมือนข้าราชการ ยังรอ 15,000 อยู่นะคะ พยาบาลลูกจ้าง
02 เม.ย. 2555 07:41
750 1 [04 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0940 การโยกย้าย อภิชาติ
02 เม.ย. 2555 06:49
516 1 [10 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0939 ร้องเรีอนรพ.ส่งเสริมต.จะกง ตาสีตาสา
01 เม.ย. 2555 21:27
1133 1 [04 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0938 การเรียนพยาบาลเวช disukeoom
01 เม.ย. 2555 18:27
592 1 [04 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0937 เรียนถาม เรื่องเงินเดือนของพนักงานราชการครับ สงสัย
30 มี.ค. 2555 17:24
457 1 [10 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0935 อยากทราบเรื่องการเพิ่มเงินเดือนลูกจ้างนักเรียนทุน พิทักษ์
30 มี.ค. 2555 09:09
484 0
0934 นักเรียนทุน นักเรียนทุน
29 มี.ค. 2555 09:38
790 1 [04 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0933 ทุนเรียนต่อของลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้าง
27 มี.ค. 2555 16:23
539 0
0932 เรื่องการโยกย้ายครับ คนไกลบ้าน
25 มี.ค. 2555 19:44
1060 1 [27 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0931 เรียนอาจารย์นายแพทย์ สสจ สิริกร
25 มี.ค. 2555 12:17
815 0
0930 อัตราการรับพยาบาลจบใหม่ พยาบาล
25 มี.ค. 2555 01:28
698 0
0929 พยาบาล กาา
24 มี.ค. 2555 20:52
701 0
0928 ขอปรับเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ คนคนหนึ่ง
24 มี.ค. 2555 11:46
795 0
0927 การลงข้อมูลคัดกรองเบาหวาน/ความดัน ในJHCIS ลงเมนูใหนกันแน่ถึงจะได้เงิน สปสช. รพ.สต.
22 มี.ค. 2555 12:40
523 0
0926 งงงงงงงงง งงงงงงงงงงงง
21 มี.ค. 2555 22:24
992 0
0925 การลงคัดกรอกภาวะซึมเศร้า ผู้ปฏิบัติ
21 มี.ค. 2555 09:01
861 1 [27 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0924 lสนับสนุน 0912 ผู้ไม่มีมาตรฐาน
20 มี.ค. 2555 21:42
643 0
0923 ประกันสังคมลูกจ้าง ลูกจ้าง ชั่ว-
20 มี.ค. 2555 10:14
720 0
0922 อยากทราบ เวชกิจฉุกเฉิน
20 มี.ค. 2555 01:57
626 0
0921 เครียดกับRanking ลูกจ้าง นร.ทุน
20 มี.ค. 2555 00:00
626 0
0920 ความจริงใจในการสร้างขวัญกำลังใจ อสม. ผู้ถูกถาม
19 มี.ค. 2555 23:26
583 1 [10 เม.ย. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0919 ไปดูงาน เกาหลี ของแนวคิด สสอ กันทรลักษ์ คนสงสัย
19 มี.ค. 2555 09:51
1180 1 [19 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0918 เป็นข้อเสนอเเนะเฉยๆนะครับเกี่ยวกับอัตรากำลังครับ พ123
19 มี.ค. 2555 07:30
818 1 [19 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0917 เงินเดือน 5800 ต้องซื้อยาคูล 7 บาท เท่ากับเงินเดือน 30000 ลูกจ้าง รพ.
18 มี.ค. 2555 17:08
961 1 [19 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0916 ความคิดเห็นกับ รพ.สต.ที่มีประชากรน้อย แค่ความคิดเห็น
18 มี.ค. 2555 14:51
578 1 [19 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0915 ท่านผ่านจรรยาบรรแพทย์มาได้อย่างไร ผู้รับบริการ
17 มี.ค. 2555 22:38
1062 1 [19 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0914 ท่าน สสอ.กล.ท่านใช้เกณฑ์อะไรครับ คนไม่เห็นด้วย
17 มี.ค. 2555 07:20
1044 1 [19 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0913 อยากเรียนถาม 123456
16 มี.ค. 2555 17:13
722 1 [19 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0912 ว่าด้วยคณะผู้ Rangking ประเวช
15 มี.ค. 2555 14:09
928 1 [16 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0910 เรื่องขอลาศึกษาต่อครับ... wee
14 มี.ค. 2555 20:53
598 1 [16 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0909 อย่างนี้ก็มีด้วยหรอค่ะ คนจนๆ
14 มี.ค. 2555 11:00
1123 1 [14 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0908 ค่าตอบแทนการบันทึก GIS-JHCIS ลูกจ้าง
12 มี.ค. 2555 20:38
806 1 [13 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0907 แรงจูงใจ ไร้เดียงสา
12 มี.ค. 2555 18:13
845 1 [13 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0906 ไปดูงานเกาหลี คนสงสัย
12 มี.ค. 2555 14:46
1092 1 [16 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0905 เงินเดือนใหม่ อยากรู้
12 มี.ค. 2555 09:32
1099 1 [12 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0904 ย้ายมา คนดี
12 มี.ค. 2555 09:30
684 1 [14 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0903 แสดงความคิดเห็นครับ คุณชายกลาง
11 มี.ค. 2555 18:25
749 1 [12 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0902 Ranking + ความดีความชอบ น้องฝ้าย
11 มี.ค. 2555 05:55
768 1 [12 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0901 อยากเรียนต่อ นักเรียนทุน
10 มี.ค. 2555 23:49
468 1 [12 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0900 ขอบพระคุณครับ อยากได้เงินกู้
10 มี.ค. 2555 18:42
563 1 [12 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0899 จดหมายถึงพ่อ kkk
10 มี.ค. 2555 13:13
687 0
0898 อยากได้เงินกู้ เงินกู้
10 มี.ค. 2555 10:44
695 1 [10 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0897 Ranking ดีครับ ร่วมแรงร่วมใจ เก็บสิ่งที่ดี
09 มี.ค. 2555 09:55
583 1 [09 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0896 อยากให้ทบทวนการประเมินผลงาน kkk
08 มี.ค. 2555 18:49
691 1 [09 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0895 ขอเสนอ เกณฑ์แรงกิ้งปีหน้า(ถ้ามี) ขออนุญาต
08 มี.ค. 2555 10:18
679 1 [08 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0891 การคิด O.T. ขอบพระคุณครับ
07 มี.ค. 2555 09:16
888 1 [08 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0890 พยาบาลครับ พยาบาล
06 มี.ค. 2555 23:36
826 1 [08 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0887 เจ้าหน้าที่ทำงานไม่ได้เรื่อง1669 คนคนหนึ่ง
06 มี.ค. 2555 13:20
1014 1 [08 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0884 เรียนถาม 11
05 มี.ค. 2555 14:43
766 1 [06 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0883 ตำแหน่งอาวุโส ชำนาญงาน นานเป็
05 มี.ค. 2555 11:54
681 1 [05 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0882 แรงกิ้งใช่แนวทางการทำงานแล้วหรือครับ คนไม่เห็นด้วย
05 มี.ค. 2555 11:48
584 1 [05 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0881 การจัดสรรงบประมาณ Itemmize คัดกรองความเสี่ยง กลุ่ม Metabolic ปี 2554 รพ.สต.
05 มี.ค. 2555 09:39
512 1 [05 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0880 ขอย้าย ลูกจ้าง
05 มี.ค. 2555 09:30
597 1 [05 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0879 ลองคิดดูเล่น ๆ เกณฑ์แรงกิ้ง ขำ ๆ ไม่ซี
05 มี.ค. 2555 02:52
606 1 [05 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0878 แรงกิ้ง รพ.สต. เจ้าหน้าที่ รพ.
04 มี.ค. 2555 22:27
587 1 [05 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0877 คำจำกัดความ ขอบคุณครับ
04 มี.ค. 2555 20:56
479 1 [05 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0876 สุขภาพกายและจิตของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. แก้ไข้ด้วย
04 มี.ค. 2555 12:29
527 1 [05 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0875 เรียน นพ.สสจ. Ranking คือเงิน (อุทุมพรพิสัย) จนท.
04 มี.ค. 2555 09:00
674 1 [05 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0874 ข้อเสนอแนะ rangking ระดับ รพ.สต.คับ เครียดๆ
03 มี.ค. 2555 22:01
508 1 [05 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0872 บาปกรรม 1239
03 มี.ค. 2555 17:44
702 1 [05 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0871 ความรู้ทางธรรมนำชีวิต อย่าใช้ความรู้ทางโลกนำชีวิต kkk
03 มี.ค. 2555 16:53
431 1 [09 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0870 ขอคิดด้วยคน 2-1=0
03 มี.ค. 2555 11:55
453 1 [05 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0869 ขอเชิญทุกท่านระดมความคิดเห็นกันหน่อย ชายกลาง
02 มี.ค. 2555 20:41
482 1 [05 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0868 ขอเสนอเนะ เครียดๆ
02 มี.ค. 2555 17:40
393 1 [05 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0867 เลิกRangingได้มั้ยคะ พยาบาล สอ.
02 มี.ค. 2555 15:56
543 1 [05 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0866 ค่าครองชืพ 2222
02 มี.ค. 2555 10:34
471 1 [05 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0865 เห็นด้วยกับ คำถาม 0859 คนเครียด
02 มี.ค. 2555 10:12
361 1 [05 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0864 เห็นด้วยกับ0860 ผู้รับการประเมิ
02 มี.ค. 2555 02:00
346 1 [05 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0863 0860 โดนครับ ถูกที่สุด ผู้ปฏิบติ
01 มี.ค. 2555 20:37
390 0
0862 แรงกลิ้งแล้วได้อะไร ผอ.แก่ๆ
01 มี.ค. 2555 20:23
386 0
0861 Ranking หน่ะมีได้แต่ให้พองาม win win ทั้ง2 ฝ่าย เบื่อRanking
01 มี.ค. 2555 19:43
384 1 [05 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0860 งานที่อนามัยและเกณฑ์แรงกิ้งปี 55 หมออนามัย
01 มี.ค. 2555 16:35
511 1 [05 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0859 ผลข้างเคียงจากการเตรียมรับ Ranking เล่าให้ฟังเฉยๆๆครับ
01 มี.ค. 2555 12:16
536 2 [05 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0858 คณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน อาสา
29 ก.พ. 2555 23:08
479 1 [05 มี.ค. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0857 พยาบาล รพ.ขุนหาญ พยาบาลขุนหาญ
29 ก.พ. 2555 15:43
499 0
0856 เหนื่อยครับ คนทำ
28 ก.พ. 2555 22:29
576 1 [28 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0855 metabolic ยังไม่ถึงกำหนดคลอด? รพ.
28 ก.พ. 2555 16:58
339 0
0854 การปกิบัติงานอาสาสมัคร และการใช้ความถี่ทางวิทยุสื่อสารประสานงานแจ้งเหตุ อฉช.ศก12
28 ก.พ. 2555 10:19
216 0
0853 การอบรมเจ้าหน้าที่จุลทรรศนากรณ์ ลูกจ้างชั่่วคราว
28 ก.พ. 2555 10:12
438 1 [28 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0852 ข้อเสนอแนะ rangking ระดับ รพ.สต.คับ ข้อเสนอแนะ
27 ก.พ. 2555 20:44
497 1 [27 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0851 อยากมีรอยยิ้มที่เป็นสุข mali
27 ก.พ. 2555 18:22
483 1 [27 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0850 นวดประคบ สุวรรณา
27 ก.พ. 2555 11:46
422 1 [27 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0849 จะเป็นไปได้ไหม ที่ รพ.สต จะไม่ขอรับการประเมิน Rangkink ระดับอำเภอ และจังหวัด ไม่ตาย ยังมีลม
24 ก.พ. 2555 22:27
623 1 [26 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0848 rangking เจ้านายเป็นยกมือ ลูกน้องเป็นคนทำ จังหวัดเป็นคนคิด ถูกต้องไหมครับ เรื่องจริง
24 ก.พ. 2555 21:56
609 1 [26 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0847 เกณฑ์แรทกลิ้ง ปีนี้ คนนิเทศว่า ลองมาทำดูได้ไหม พุทธะ
24 ก.พ. 2555 21:41
555 1 [26 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0846 เสนอแนะเกี่ยวกับการแรงกิ้งครับ อนามัย
24 ก.พ. 2555 21:31
511 1 [26 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0845 เกณฑ์แรงกลิ้งการบริหารเวชภัณฑ์ เหนื่อยใจเหลือเ
24 ก.พ. 2555 20:33
449 1 [26 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0844 เห็นด้วยกับ 0839 ค่ะ หมออนามัย
24 ก.พ. 2555 19:33
344 1 [26 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0843 สมาคมนี้มีจริงหรือ ชาวบ้าน
24 ก.พ. 2555 17:23
563 1 [26 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0842 เห็นด้วยกับคำถามที่ 0839 คนเครียด
24 ก.พ. 2555 09:41
378 1 [27 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0841 เห็นด้วยกับ คำถาม 0839 คับ คนคิดเป็นพันข้อ คนทำสองคน คิดได้ไง เครียดมาก
23 ก.พ. 2555 11:32
512 0
0840 เห็นด้วยกับคำถามที่ 0839 ครับ wee wee
23 ก.พ. 2555 10:57
812 1 [26 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0839 เกณฑ์ Ranking ค่ะ หมออนามัย
23 ก.พ. 2555 10:53
1174 1 [26 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0838 อยากให้ตรวจสอบมาตราฐาน ความสะอาดและดูแลคนไข้ของคลีนิคฑีตา จ.ศก.และอุบลด้วยคะว่าได้มาตราฐานหรือไม่ Nnn
22 ก.พ. 2555 23:32
754 1 [26 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0832 สวัสดีค่ะอาจารย์หมอ ศิษย์อาจารย์
20 ก.พ. 2555 17:17
769 1 [21 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0831 นวก ว่าง ข้าราชการผู้น้อ
20 ก.พ. 2555 10:11
570 1 [21 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0830 ขอ ขอบคุณ รพช. ศูนย์สั่งการ
20 ก.พ. 2555 10:02
695 1 [22 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0829 นวก.สาธารณสุข นวก.
19 ก.พ. 2555 22:32
483 1 [21 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0828 โปรแกรมผู้พิการพอที่จะบูรณาการใช้กับ JHCIS และ Himpro ได้มั้ย ABC
19 ก.พ. 2555 12:03
368 1 [21 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0827 ข่าว บอกเล่า ประชาชน
18 ก.พ. 2555 15:01
799 1 [22 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0826 อนามัยบ้านลิ้นฟ้ายางชุม แปะๆยางชุม
16 ก.พ. 2555 20:01
750 1 [18 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0825 ปัญหาขยะถุงแดง รักสิ่งแวดล้อม
16 ก.พ. 2555 19:34
296 0
0824 สอบถามข้อมูล ชาวบ้าน
15 ก.พ. 2555 20:19
722 1 [18 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0823 ซื้อคอมมาไม่ได้คุณภาพ ลุกจ้าง
15 ก.พ. 2555 11:55
592 1 [18 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0822 ขอย้ายกลับรพ.เมืองจันทร์ เพ็ญนภา
15 ก.พ. 2555 11:36
570 1 [18 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0821 เรียนถาม เรื่องคิวบรรจุครับ นักเรียนทุน
14 ก.พ. 2555 13:45
573 1 [18 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0820 พยาบาล โรงพยาบาล ขุนหาญ ธนาธิป
14 ก.พ. 2555 01:32
824 1 [18 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0819 เงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ผู้น้อย
12 ก.พ. 2555 11:57
635 0
0818 15000 nnnur
12 ก.พ. 2555 11:53
598 0
0817 นักเรียนทุน คนอยากรู้
11 ก.พ. 2555 17:12
431 1 [24 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0816 ลูกจ้างนักเรียนทุน นักเรียนทุน
11 ก.พ. 2555 13:35
533 1 [18 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0815 เรียนถามครับ รพสต
10 ก.พ. 2555 15:53
455 0
0814 สืบเนื่องศูนย์สั่งการ รพช.น้อย
10 ก.พ. 2555 00:32
546 0
0813 ศูนย์สั่งการ รพช.
09 ก.พ. 2555 23:17
670 1 [15 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0812 เรียนท่านอาจารย์หมอเกณฑ์ ranking 2555 กระจัดกระจายมากไม่รู้ต้องไปตามโหลดที่ใหนบ้าง ? อำเภอ
09 ก.พ. 2555 20:59
598 1 [09 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0811 สายงานอื่นมีโอกาสได้บรรจุไหมค่ะ อยากทราบ
09 ก.พ. 2555 14:24
521 1 [09 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0810 พยาบาลมหาวิทยาลัยค่ะ พยาบาลค่ะ
09 ก.พ. 2555 03:37
545 1 [09 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0809 พยาบาลมหาลัยค่ะ พยาบาลค่ะ
09 ก.พ. 2555 02:11
426 1 [09 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0808 ลูกจ้างแพทย์แผนไทย ลูกจ้างรายคาบ
08 ก.พ. 2555 20:11
526 1 [08 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0807 การย้าย....นักเรียนทุน นักเรียนทุน
08 ก.พ. 2555 18:12
388 1 [08 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0806 การบรรจุข้าราชการ PH
08 ก.พ. 2555 17:33
528 1 [08 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0805 พยาบาลมหาวิทยาลัย พยาบาล
08 ก.พ. 2555 16:19
391 1 [08 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0804 พระเจ้า หรือผอ.รพ. 555
08 ก.พ. 2555 15:30
707 0
0803 เงินเดือน 15000 ลุกจ้างชั่วคราว
08 ก.พ. 2555 13:21
589 1 [08 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0802 ตำแน่ง ผอ.รพ.สต. ผู้อยากรู้
08 ก.พ. 2555 09:58
560 1 [08 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0798 พยาบาลมหาลัยครับ พยาบาลครับ
06 ก.พ. 2555 20:46
452 1 [07 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0797 สอบถามเรื่องนักศึกษาพยาบาลที่จะจบในปีการศึกษา 2554 ค่ะ นักศึกษาพยาบาล
06 ก.พ. 2555 20:28
435 1 [08 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0796 ................. พยาบาล
06 ก.พ. 2555 20:06
459 1 [07 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0795 เรียน อาจารย์ค่ะ พยาบาลด้วยคนค่ะ
06 ก.พ. 2555 17:12
483 1 [08 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0794 การย้ายภายในจังหวัด จพ.วิทย์
06 ก.พ. 2555 15:35
419 1 [07 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0792 เรียน ท่าน อ.ประวิ พยาบาลลูกจ้าง
05 ก.พ. 2555 16:42
617 0
0791 การโอนเงินทุนสนับสนุนนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ผู้ปกครอง
05 ก.พ. 2555 15:14
417 1 [07 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0790 ทราบว่า มีตำแหน่ง นวก.สธ.ปฏิบัติการ ที่สสอ.ปรางค์กู่ นวก.ลูกจ้าง
05 ก.พ. 2555 14:34
490 1 [07 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0789 อยากถามว่าข้าราชการลาป่วยได้กี่วันคับ ดด
02 ก.พ. 2555 19:10
487 0
0788 ลูกจ้างชั่วคราวค่ะ ลูกจ้างชั่วคราว
02 ก.พ. 2555 11:44
745 1 [07 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0787 อยากทราบข้อมูลล่าสุด ผู้รอคอย
29 ม.ค. 2555 23:14
739 1 [07 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0786 การศึกษาต่อ ลูกจ้าง
29 ม.ค. 2555 18:56
479 1 [07 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0785 เงินเดือน 15000 ลูกจ้างชั่วคราว
26 ม.ค. 2555 21:42
789 1 [07 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0784 อยากให้มีอนามัยตั้งที่บ้านลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อยครับ ลิ้นฟ้า
26 ม.ค. 2555 15:53
577 1 [07 ก.พ. 2555]
ผู้ตอบ -> นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
0783