หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว5046 9 สิงหาคม 2559 เชิญประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์การจัดสรรค่าบริการของหน่วยข่ายบริการ
ที่ ศก 0032/ว14173 9 สิงหาคม 2559 เชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์การจัดสรรค่าบริการของเครือข่ายหน่วยบริการ
ที่ ศก 0032/ว5044 9 สิงหาคม 2559 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิมประสิทธิภาพของทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ปแ่วยวัณโรคดื้อยา
ที่ ศก 0032/5035 9 สิงหาคม 2559 ขอเชิญประชุมวิชาการ การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ที่ ศก 0032/วว5041 9 สิงหาคม 2559 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง
ที่ ศก 0032/ว5030 9 สิงหาคม 2559 ขอความร่วมมือในการประเมินการตีตราของสังคมต่อผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน
ที่ ศก 0032/5038 9 สิงหาคม 2559 ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดั
ที่ ศก 0032/5023 8 สิงหาคม 2559 การเยี่ยมเสริมพลังและการประเมินองค์กรไร้พุง
ที่ ศก 0032/ว5023 8 สิงหาคม 2559 การเยี่ยมเสริมพลังและการประเมินองค์กรไร้พุง
ที่ ศก 0032/ 8 สิงหาคม 2559 อนุมัติให้ข้าราชการไปศึกษาฯ
ที่ ศก 0032/5022 8 สิงหาคม 2559 ขอเชิญร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพช่องปากพนักงานในสถานประกอบการฯ
ที่ ศก 0032/307 8 สิงหาคม 2559 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 1 เมษายน 2559
ที่ ศก 0032/ว5011,14155 5 สิงหาคม 2559 ขอข้อมูลผลการดำเนินงานบำบัดผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ที่ ศก 0032/ว5008 5 สิงหาคม 2559 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงในสถานพยาบาล
ที่ ศก 0032/ว5009 5 สิงหาคม 2559 ประชุาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม
ที่ ศก 0032/ว13975 5 สิงหาคม 2559 การสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องในการออกเสียงประชามติ
ที่ ศก 0032/ว4981 4 สิงหาคม 2559 รายงานการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ศก 0032/ว4986 5 สิงหาคม 2559 แจ้งการจัดสรรและโอนงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF)งวดที่ 2/2559
ที่ ศก 0032/ว13622 5 สิงหาคม 2559 ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 6 ฉบับ
ที่ ศก 0032/ว4966 3 สิงหาคม 2559 ขอให้ประเมินตนเองตามแนวทางในการพัฒนางานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ
  Records 1841 to 1852 of 1852