หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ 21 ตุลาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปี 2559
ที่ ศก 0032/17495 20 ตุลาคม 2558 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032/17494 21 ตุลาคม 2558 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032/ว4658 21 ตุลาคม 2558 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
ที่ ศก 0032/4628 21 ตุลาคม 2558 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ที่ ศก 0032/411 21 ตุลาคม 2558 ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานบริหาร
ที่ ศก 0032/408 21 ตุลาคม 2558 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/409 21 ตุลาคม 2558 ขอเชิญเข้ารับการอบรม
ที่ ศก 0032/410 21 ตุลาคม 2558 ขอเชิญเข้ารับการอบรม
ที่ ศก 0032/ว4655 20 ตุลาคม 2558 ขอความอนุเคราะห์ร่วมเตรียมรับเสด็จ
ที่ ศก 0032/ว4650 20 ตุลาคม 2558 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการเพิ่มพูนประสิทธิภาพระบบงานพัสดุภาครัฐ
ที่ ศก 0032/407 20 ตุลาคม 2558 ขอเชิญประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเพณี
ที่ ศก 0032/ว4656 20 ตุลาคม 2558 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/4651 20 ตุลาคม 2558 ให้เจ้าหน้าที่ร่วมเป้นกรรมการกำหนดราคากลาง
ที่ ศก 0032/ว4652 20 ตุลาคม 2558 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและวางแนวทางดำเนินงานเอดส์ระดับจังหวัด
ที่ ศก 0032/ว4653 20 ตุลาคม 2558 ขอเชิญวิทยากรในการจัดประชุม
ที่ ศก 0032/ว4637 20 ตุลาคม 2558 ขอประสานงานจัดส่งข้อมูลการปฏิบัติงานนิติเวช
ที่ ศก 0032/ว4642 20 ตุลาคม 2558 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว4594 19 ตุลาคม 2558 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือ
ที่ ศก 0032/ว4600 19 ตุลาคม 2558 ติดตามการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมงานชันสูตรพลิกศพ
  Records 1841 to 1852 of 1852