หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/4712 22 ตุลาคม 2557 ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่
ที่ ศก 0032/ว17575 22 ตุลาคม 2557 ขอเชิญสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่
ที่ ศก 0032/ว4523 6 ตุลาคม 2557 ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลในการดำเนินงาน
ที่ ศก 0032/ว17570 21 ตุลาคม 2557 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2
ที่ ศก 0032/364 21 ตุลาคม 2557 ขอเชิญประชุมหัวหน้าห้องปฏิบัติการจัดทำกรอบรายการวัสดุวิทยาศาสตร์ตามนโยบาย
ที่ ศก 0032/363 20 ตุลาคม 2557 ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำ Service pervice plan
ที่ ศก 0032/362 20 ตุลาคม 2557 อนุมัติให้ไปราชการ
ที่ ศก 0032/ว4703 20 ตุลาคม 2557 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน
ที่ ศก 0032/ว4698 20 ตุลาคม 2557 ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับแพทย์หัวหน้าทีม SRRT และผู้สอบสวนหลัก
ที่ ศก 0032/ว4700 20 ตุลาคม 2557 แจ้งผลการประกวดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับโซนและระดับจังหวัดประจำปี 2557
ที่ ศก 0032.008/ว 4666 16 ตุลาคม 2557 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ครั้งที่ ๒
ที่ ศก 0032.008/ว 4667 16 ตุลาคม 2557 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ ๗
ที่ ศก 0032.008/ว 17565 16 ตุลาคม 2557 ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ จำนวน 2 ฉบับ
ที่ ศก 0032.008/ว 4665 16 ตุลาคม 2557 การประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุขฯ
ที่ ศก 0032/ว4647 16 ตุลาคม 2557 ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเร็ย์เต้านมเคลื่อนที่
ที่ ศก 0032.008/ว 17564 16 ตุลาคม 2557 ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรนักบริหารฯและหลักสูตรทางการบริหาร
ที่ ศก 0032/ว4663 16 ตุลาคม 2557 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว4645 16 ตุลาคม 2557 สรุปยอดกฐินสามัคคี ปี 2557
ที่ ศก 0032/ว4673 16 ตุลาคม 2557 ต่อใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
ที่ ศก 0032/ว4661 16 ตุลาคม 2557 แจ้งผลการประกวดราคาซ้้อเวชภัณฑ์ (ยา)ร่วมระดับเขต
  Records 21 to 40 of 4407