หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว3876 31 สิงหาคม 2558 ขอเชิญประชุมวิชาการพัฒนาศักภ่ำพของบุคตลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรม
ที่ ศก 0032/ว3864 31 สิงหาคม 2558 ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านโรคมะเร็งเต้านมและระบบส่งต่อ
ที่ ศก 0032/ว3865 31 สิงหาคม 2558 ขอแจ้งคำจำกัดความใหม่ในการขึ้นทะเบียนรักษา-จำหน่ายผู้ป่วยวัณโรค
ที่ ศก 0032/337 31 สิงหาคม 2558 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/4357 31 สิงหาคม 2558 ขอความอนุเคราะห์ยืมรถตู้พร้อมพนักงานขับรถเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในง
ที่ ศก 0032/338 31 สิงหาคม 2558 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว3868 31 สิงหาคม 2558 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณเกรรมการดำเนินการสอบคัดกรองเบื้องต้น ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ประจ
ที่ ศก 0032/ว3856 28 สิงหาคม 2558 การบำเพ็ยกุศลครบรอบ 35 ปี การถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์นายแพทย์ สมบูรณ์ วัชโรทัย
ที่ ศก 0032/3855 28 สิงหาคม 2558 ขอเชิญร่วมงาน 12 สิงหาวันแม่แห่งชาติ ระลึกพระคุณแม่ด้วยนมแม่
ที่ ศก 0032/ว3857 28 สิงหาคม 2558 ขอเชิญประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนร้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan Sharing)
ที่ ศก 0032/333 28 สิงหาคม 2558 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/3853 28 สิงหาคม 2558 แจ้งแผนและกำหนดการประเมินคัดเลือกสุดยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ที่ ศก 0032/ 28 สิงหาคม 2558 ประกาสรับสมัครคัดกรองนักเรียนเบื้องต้นตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปีการศึกษา 2559
ที่ ศก 0032.008/ว 3825 26 สิงหาคม 2558 แจ้งแนวทางการปฎิบัติและการสนับสนุนงบประมาณการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประ
ที่ ศก 0032/ว3844 27 สิงหาคม 2558 ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายเคมีบำบัดในผู้ป่วยโรคมเร็ง
ที่ ศก 0032/3848 27 สิงหาคม 2558 แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือก องค์กร อสม.สร้างสุขภาพ ร้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมการฯ ดีเด่นระดับเขต
ที่ ศก 0032/14725 27 สิงหาคม 2558 ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ
ที่ ศก 0032/ว3845 27 สิงหาคม 2558 ขอความอนุเคราะห์รับเด็กและเยาวชนเข้าทำกิจกรรมบริการสังคม
ที่ ศก 0032.008/336 26 สิงหาคม 2558 ขอเชิญประชุมติดตามทารกกลุ่มเสี่ยงหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล
วิทยุที่ ศก 0032.008/335 26 สิงหาคม 2558 ขอเชิญประชุมติดตามทารกกลุ่มเสี่ยงหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล
  Records 21 to 40 of 4407