หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032.013/ว4694 19 กันยายน 2561 ขอเชิญประชุมวิชาการสมองเสื่้อมคาราวาน ครั้งที่ 3 เรื่องฮักสมอง ตอน รู้จักและเข้าในสมองเสื่อม
ที่ ศก 0032.005/ว4692 19 กันยายน 2561 แนวทางการดำเนินงานประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าว จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2561
ที่ ศก 0032.005/301 19 กันยายน 2561 ให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปราชการและออกนอกเขตจังหวัด
ที่ ศก 0032.009/ว4684 18 กันยายน 2561 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว4681 18 กันยายน 2561 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.004/ว4671 18 กันยายน 2561 แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร
ที่ ศก 0032.004/300 18 กันยายน 2561 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม
ที่ ศก 0032.013/ว4657 18 กันยายน 2561 แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนในการบันทึกข้อมูลการคัดกรองและให้บริการเลิกบุหรี่ในระบบ 43 แฟ้ม งวดที่ 1
ที่ ศก 0032.014/ว4654 18 กันยายน 2561 การฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 34 ปีงบประมาณ 2562
ที่ ศก 0032/15302 18 กันยายน 2561 เลื่อนข้าราชการ
ที่ ศก 0032/15313 18 กันยายน 2561 ส่งสำเนาหนังสือ 5 เรื่อง
ที่ ศก 0032/299 17 กันยายน 2561 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.010/298 17 กันยายน 2561 ขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ปี 2562
ที่ ศก 0032.001/4634 17 กันยายน 2561 สนับสนุนให้ช่างร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ที่ ศก 0032/4641 17 กันยายน 2561 แจ้งให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2562
ที่ ศก 0032/ว4647 17 กันยายน 2561 แจ้งรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032/ 17 กันยายน 2561 ขอแก้ไขใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม MCH BOARD งานอนามัยแม่และเด็ก ประชุมวันที่ 20 กย.61
ที่ ศก 0032.009/ว4624 17 กันยายน 2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโรคภูมิแพ้
ที่ ศก 0032.006/ว4623 14 กันยายน 2561 แจ้งเปลี่ยนรหัส User Name และ Password เข้าใช้งานระบบ Measles Database Online
ที่ ศก 0032.012/ว4627 14 กันยายน 2561 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณ์
  Records 21 to 40 of 16203