หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/391 13 ธันวาคม 2561 ขอให้จัดส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินโครงการสาธารณสุข 100 ปี
ที่ ศก 0032.006/ว6255 13 ธันวาคม 2561 ขอความร่วมมือสำรวจแหล่งบริการทางเพศและผู้ให้บริการทางเพศ ปี พ.ศ.2562
ที่ ศก 0032.006/ว6254 13 ธันวาคม 2561 แจ้งแนวทางการปฏิบัติการใช้ยาอื่นทดแทน กรณี Phase out ยา Stavudine
ที่ ศก 0032.007/ว6291 13 ธันวาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ที่ ศก 0032/390 13 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานบริหาร
ที่ ศก 0032.007/ว6285-6286 13 ธันวาคม 2561 ขอเชิญรับคู่มือ DSPM และ DAIM ปีงบประมาณ 2562/ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง การจัดการภาวะฉุกเฉินทางส
ที่ ศก 0032/388-389 13 ธันวาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม/เร่งรัดการบันทึกข้อมูลกำลังพล
ที่ ศก 0032.006/6284 13 ธันวาคม 2561 แจ้งเด็กเกิดใหม่
ที่ ศก 0032.014/387 13 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/ว6280-6281 13 ธันวาคม 2561 ขอความร่วมมือการจัดกิจกรรมคัดกรองสุขภาพจิตประชาชนในโครงการหน่วยแพทย์ฯ/การดำเนินการตามโครงการบูรณาการ
ที่ ศก 0032.013/ว6282 13 ธันวาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
ที่ ศก 0032.013/ว6283 13 ธันวาคม 2561 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมงานชันสูตรพลิกศพ ปีงบประมาณ 2561
ที่ ศก 0032.003/ว6270 13 ธันวาคม 2561 แจ้งแผนการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีปีงบประมาณ 2562
ที่ ศก 0032.013/6278 13 ธันวาคม 2561 ขอความอนุเคราะห์รถพยาบาล
ที่ ศก 0032.002/6256 13 ธันวาคม 2561 แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 งวดที่ 1
ที่ ศก 0032/ว16938 12 พฤศจิกายน 2561 บรรจุข้าราชการ 31 สค.61
ที่ ศก 0032/386 12 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032.013/384 12 ธันวาคม 2561 ขอเชิญเป็นวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่ ศก 0032.004/385 12 ธันวาคม 2561 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 0032/383 12 ธันวาคม 2561 ขอเชิญตรวจสอบการจำหน่ายยาปลอม
  Records 21 to 40 of 16203