ดาวน์โหลด

ตัวชี้วัดประเมินผลงาน ปีงบประมาณ 2564
ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2564 (ranking) (๑๒๓ kpi) (Excel)(29 ม.ค. 64)คลิกดาวน์โหลด(ดาวน์โหลด.582.ครั้ง)

ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2564 (ranking) (๑๒๓ kpi) (pdf)(29 ม.ค. 64)คลิกดาวน์โหลด(ดาวน์โหลด.413.ครั้ง)

ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 QOF กระทรวงสาธารณสุข (10 ม.ค. 64)คลิกดาวน์โหลด(ดาวน์โหลด.375.ครั้ง)

ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 service plan กระทรวงสาธารณสุข (10 ม.ค. 64)คลิกดาวน์โหลด(ดาวน์โหลด.313.ครั้ง)

ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 PA ปลัด สธ และ PA ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข (10 ม.ค. 64)คลิกดาวน์โหลด(ดาวน์โหลด.278.ครั้ง)

ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข(10 ม.ค. 64)คลิกดาวน์โหลด(ดาวน์โหลด.270.ครั้ง)

ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 กระทรวงสาธารณสุข'(10 ม.ค. 64)คลิกดาวน์โหลด(ดาวน์โหลด.286.ครั้ง)

การถ่วงน้ำหนักตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2564 (ranking)(10 ม.ค. 64)คลิกดาวน์โหลด(ดาวน์โหลด.262.ครั้ง)

กลุ่มตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2564 (ranking)(10 ม.ค. 64)คลิกดาวน์โหลด(ดาวน์โหลด.274.ครั้ง)

รายละเอียดตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2564 (ranking)(10 ม.ค. 64)คลิกดาวน์โหลด(ดาวน์โหลด.583.ครั้ง)

สรุปตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2564 รายข้อ (ranking)(10 ม.ค. 64)คลิกดาวน์โหลด(ดาวน์โหลด.791.ครั้ง)

ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2564 (PDF รวม)(10 ม.ค. 64)คลิกดาวน์โหลด(ดาวน์โหลด.814.ครั้ง)

ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2564 (Excel)(10 ม.ค. 64)คลิกดาวน์โหลด(ดาวน์โหลด.545.ครั้ง)

ดาวน์โหลด

การตรวจราชการ เขต 10 ปีงบประมาณ 2564
ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย เขต 10(29 ม.ค. 64)คลิกดาวน์โหลด(ดาวน์โหลด.338.ครั้ง)

แนวทางการตรวจราชการสุขภาพกลุ่มวัย สูงอายุ สุขภาพจิต เขต 10(29 ม.ค. 64)คลิกดาวน์โหลด(ดาวน์โหลด.448.ครั้ง)

การตรวจราชการ พัฒนาการและจิตเวชเด็ก เขต 10(29 ม.ค. 64)คลิกดาวน์โหลด(ดาวน์โหลด.157.ครั้ง)

การติดตาม นิเทศและประเมินผล Innovtive healthcare management เขต 10(29 ม.ค. 64)คลิกดาวน์โหลด(ดาวน์โหลด.217.ครั้ง)

ระบบธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2564 เขต 10(29 ม.ค. 64)คลิกดาวน์โหลด(ดาวน์โหลด.166.ครั้ง)

กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ(29 ม.ค. 64)คลิกดาวน์โหลด(ดาวน์โหลด.211.ครั้ง)

โครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ(29 ม.ค. 64)คลิกดาวน์โหลด(ดาวน์โหลด.241.ครั้ง)

แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน เขต 10 ปีงบประมาณ 2564 (นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน)(29 ม.ค. 64)คลิกดาวน์โหลด(ดาวน์โหลด.270.ครั้ง)

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564(29 ม.ค. 64)คลิกดาวน์โหลด(ดาวน์โหลด.185.ครั้ง)