สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่ ครอบครัวสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ!

 


 

 

สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 485 ม 6 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 045616040-6

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 045616040-6 ต่อ 308