กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 เมษา 14 มี.ค 61(162)
 • การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ค 12 มี.ค 61(482)
 • เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ต.ค.2560 15 กพ 61(917)
 •   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • เอกสารประกอบการประชุม Planfin ไตรมาส 1/2561 27 กพ 61(132)
 • เอกสารประกอบการอบรม MRA 23 มค 2561(3) 23 มค 61(172)
 • เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดเก็บรายได้ค่ารักษา 19 มค 61(232)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 • ตารางวิทยากร ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 08 มี.ค 61(93)
 • แบบสัมภาษณ์ ยาเสพติด 4 หน่วยงาน 08 มี.ค 61(56)
 • วิธีการเข้าใช้ระบบข้อมูลตัวชี้วัด สสจ.ศกkpi (มะเร็งท่อน้ำดี) 23 มค 61(370)
 •   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
 • แบบแปลนที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลขนาดเล็ก 15 มี.ค 61(57)
 • แบบแปลนที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล 15 มี.ค 61(27)
 • แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานฯน้ำเสีย รพช. 26 กพ 61(94)
 •   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • สรุปผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2561 16 มี.ค 61(96)
 • เอกสารประกอบการตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 1-2561 12 มี.ค 61(409)
 • Power Point ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 07 มี.ค 61(139)
 •   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2561 15 มี.ค 61(37)
 • วาระประชุมผู้รับผิดชอบงานบริหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที 08 มี.ค 61(100)
 • วารการประชุมงานการเงินเดือนกพ.61 (แบบประเมินบริหารรอบ1/61 02 มี.ค 61(246)
 •   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • update เกณฑ์ Ranking 28 กพ 61(356)
 • เกณฑ์RANKINGกลุ่มงานคุ้มครองฯ และรายละเอียดการประเมินทุกหัวข 26 กพ 61(231)
 • สรุปผลรายงาน RDU-Q1 - 2561 (จากเวบ) 30 มค 61(196)
 •   กลุ่มงานควบคุมโรค
 • สถานการณ์เอดส์เดือน มีนาคม 2561 20 มี.ค 61(6)
 • จัดสรรวัคซีนFLU2561 18 มี.ค 61(26)
 • แบบแร้งกิ้งงงานควบคุมโรค update 03 มี.ค 61(203)
 •   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • รายงานการประชุม MCH Board ระดับจังหวัด ครั้งที่2 ปี60 12 มี.ค 61(60)
 • ตัวชี้วัดRanking แม่และเด็กปี61 28 กพ 61(242)
 • แบบส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.ควบคุาการ 28 กพ 61(76)
 •   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ข้อมูลการบันทึกข้อมูล GISHEALTH รพ.สต. 09 กพ 61(147)
 • ข้อมูลตาย jhcis โดย JUpdateSerVer (version update2) 29 มค 61(331)
 • โปรแกรมและคู่มือการอับเดทข้อมูลคนตาย 03 มค 61(262)
 •   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรหน่วยบริการปฐมภูมิ 12 มี.ค 61(69)
 • คู่มือ-รพ.สต.ติดดาว-2561 Word 15 กพ 61(329)
 • กรอกคะแนนผลประเมิน รพ.สต.ติดดาว Excel 09 กพ 61(372)
 •   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 • ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพน 20 กพ 61(120)
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ TDCA F 09 กพ 61(73)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงประกอบท่า 07 กพ 61(54)
 •   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 25 พค 60(321)
 • ฐานข้อมูลทะเบียนตำรับตำราและบุคลากรปี 2559+แบบสำรวจปี 2560 07 ธค 59(492)
 • หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มคัดเลือกบุคลากรดีเด่น60 28 พย 59(354)
 •     ส่งข่าว