Upload คู่มือ

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

คำค้น และ/หรือ

 

ลำดับ หัวข้อเรื่อง กลุ่มงาน เวลาส่ง ผู้ส่ง โหลด
 5233  รายชื่อหน่วยบริการที่ยังไม่บันทึก GIS Health    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2022-11-23 15:17:11  วีระวุธ  13892 
 5205  ชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการใช้โปรแกรมหมอพร้อม DMHT-dT-EPI    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2022-10-27 10:24:31  วีระวุธ  13869 
 5204  คู่มือโปรแกรมระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน หมอพร้อม Digital ID (สำหรับเจ้าหน้าที่)    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2022-10-27 10:11:20  วีระวุธ  13841 
 5171  test    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2022-08-29 14:07:25  ssss  13763 
 4895  ตัวอย่าง excel    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2021-08-17 09:12:14  ยุพราช  14050 
 4746  คู่มือใช้โปรแกรมส่งโครงการ Online    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2021-03-08 09:47:20  ยุพราช  14043 
 4666  คู่มือการใช้งานระบบส่งข้อมูล ชดเชยสิทธิ์ประกันสังคม    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2020-12-30 14:20:45  ศูนย์เทคฯ  14160 
 4654  วาระการประชุม ส่งเสริมการออกกำลังกาย    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2020-12-07 13:16:25  วีระวุธ  14010 
 4653  วาระการประชุมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกายปี 64    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2020-12-07 11:19:23  ict  13914 
 4513  ข้อมูล อสม. จากระบบ HDC    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2020-07-03 16:05:59  ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  14234 
 4474  แนวทางเชื่อมต่อระบบเสียง VDO Conference    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2020-06-16 11:02:54  ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  15013 
 4429  คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกล webex    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2020-05-15 09:29:51  วีระวุธ  14033 
 4356  การจัดทำ Mastercup_ID ระดับหมู่บ้าน    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2020-03-05 09:09:28  วีระวุธ  13956 
 4355  เอกสารประกอบการประชุมฐานข้อมูลสุขภาพ    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2020-03-05 09:05:48  ยุพราช  14194 
 4354  แนวทางอุทธรณ์ข้อมูล fee schedule 2563    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2020-03-03 16:19:33  วีระวุธ  15320 
 4047  คู่มือการใช้งาน Web conference    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2019-07-23 11:37:25  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  14076 
 3883  ข้อมูลranking_IT ข้อ 3    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2019-03-21 09:15:57  weerawut  14410 
 3816  แจ้งปรับปรุงข้อมูล อสม. ในระบบ HDC    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2019-02-01 13:09:08  วีระวุธ  14464 
 3759  Template QOF ปี 62    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2018-12-28 10:25:57  วีระชัย  14465 
 3711  jUpdateserver1.02 (version update4)    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2018-11-19 09:46:06  วราวุธ อสิพงษ์  14302