Upload คู่มือ

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

คำค้น และ/หรือ

 

ลำดับ หัวข้อเรื่อง กลุ่มงาน เวลาส่ง ผู้ส่ง โหลด
 5312  ขอส่งคู่มือการดำเนินงาน Wellness Plan    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2023-02-14 13:31:12  โสพิน พิมเทพา  13813 
 5311  ขอส่งคู่มือการดำเินงานชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพ    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2023-02-14 13:21:25  โสพิน พิมเทพา  13780 
 5286  แบบรายงานผู้ป่วย พอ.สว.กรณีลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2023-02-02 09:36:38  ปรางค์เพชร วงศ์บุตร  13793 
 5285  แบบสรุปจำนวนผู้รับบริการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2023-02-02 09:33:36  ปรางค์เพชร วงศ์บุตร  13774 
 5284  รายละเอียดการจัดสถานที่หน่วยแพทย์ พอ.สว.    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2023-02-02 09:32:11  ปรางค์เพชร วงศ์บุตร  13777 
 5273  Templateวัยเรียน66    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2023-01-16 15:54:58  อิศราภรณ์  13914 
 5151  ขอส่งแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2022-07-26 16:54:30  นางโสพิน พิมเทพา  13832 
 5105  เกณฑ์ส่งผลงานคัดเลือกบุคคล องค์กร ดีเด่น LTC    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2022-05-09 11:19:29  นางโสพิน พิมเทพา  13862 
 5013  การประชุมผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก วันที่ 28 มกราคม 2565    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2022-01-28 16:31:55  นางปิยะพร มงคลศิริ  13938 
 4985  แนวทางโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพHLS    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2021-12-15 14:56:35  วัยเรียน  13927 
 4982  คู่มือแนวทางการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพฉบับปี 2565    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2021-12-09 11:18:47  นางโสพิน พิมเทพา  19059 
 4977  ทะเบียนวัดในจังหวัดศรีสะเกษ    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2021-12-02 11:07:20  ศรนรินทร์  13893 
 4969  แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2565 ประเด็น โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2021-11-15 11:28:00  ปิยะพร มงคลศิริ  13955 
 4960  อัปเดตคู่มือคัดกรอง ,BGS,GA ล่าสุด    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2021-11-01 15:00:00  นางโสพิน พิมเทพา  13953 
 4917  เอกสารเครื่องมือแนวทางคลินิคผู้สูงอายุ    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2021-09-08 16:49:49  นางโสพิน พิมเทพา  13935 
 4897  ส่งแนวทางปฏิบัติศูนย์ประสานแยกกักตัวในชุมชน (CI TEAM)    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2021-08-18 14:22:06  ดาราวดี  13958 
 4896  แนวทางและคำแนะนำสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2021-08-17 12:36:11  นางโสพิน พิมเทพา  13870 
 4841  แนวทางการป้องกันภาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ ๑๐    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2021-06-16 13:48:02  ปิยะพร มงคลศิริ  15735 
 4830  หนังสือขอทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามชุดสิทธิประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนการคัดกรองโลหิตจาง การให้ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก และยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ในเด็กปฐมวัย และเด็กวัยเรียน    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2021-05-28 10:29:43  ปิยะพร มงคลศิริ  14002 
 4819  งดรับสมัคร อาสาสมัคร พอ.สว.ใหม่    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2021-05-19 11:21:09  ปรางค์เพชร วงศบุตร  13939