Upload คู่มือ

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

คำค้น และ/หรือ

 

ลำดับ หัวข้อเรื่อง กลุ่มงาน เวลาส่ง ผู้ส่ง โหลด
 4223  เอกสารประกอบการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 2019-12-18 16:01:06  ชลวิทย์  14330 
 4140  หลักเกณฑ์การประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯแห่งชาติ    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 2019-10-17 11:43:13  ชลวิทย์  17744 
 4132  แบบฟอร์มการประเมิน รพ.สส.พท 63    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 2019-10-08 11:19:26  เพ็ญพร  14251 
 4114  จัดสรร สปสช. ปี 62    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 2019-09-23 16:23:13  ชลวิทย์  14245 
 4112  บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 10    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 2019-09-23 11:47:44  ชลวิทย์  14810 
 4111  กำหนดการจัดอบรม โครงการอบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาผสมอยู่    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 2019-09-23 10:31:37  ชลวิทย์  14072 
 4093  ใบสมัครอบรมกัญชา    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 2019-09-06 17:56:17  ชลวิทย์  13991 
 4083  ระเบียบวาระประชุม Tele    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 2019-08-30 11:43:06  ชลวิทย์  14061 
 4081  นำเสนอระเบียบการรับรองหมอพื้นบ้าน    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 2019-08-30 10:42:06  ชลวิทย์  14821 
 4080  รายชื่อหมอพื้นบ้านผ่านการรับรอง    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 2019-08-30 10:12:45  ชลวิทย์  14066 
 4067  เอกสารประชาสัมพันธ์ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 2019-08-13 16:07:05  ภญ.สิรินญา เกิดสิน  14781 
 4043  ข้อมูลประเมินห่นวยบริการแพทย์แผนไทย สปสช. (15 กค.62)    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 2019-07-19 14:56:02  ชลวิทย์  14074 
 4030  เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว_แผนไทย    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 2019-07-08 16:34:18  ชลวิทย์  17055 
 4019  Ranking แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2562(อัฟเดช กก.SP.14/01/62)    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 2019-06-25 11:32:48  ชลวิทย์  14519 
 3990  ลงข้อมูลหลังคลอดแพทย์แผนไทย (Himpro)    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 2019-06-07 12:04:01  ชลวิทย์  14710 
 3974  จัดสรร แพทย์แผนไทย    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 2019-05-29 09:35:05  ชลวิทย์  14168 
 3973  ประกาศผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ ๑๐    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 2019-05-28 16:33:51  ชลวิทย์  14542 
 3965  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ ๑๐    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 2019-05-24 12:03:48  ชลวิทย์  15291 
 3960  เอกสารอบรมหลักสูตรการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ระดับเขตสุขภาพ    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 2019-05-16 10:22:44  ชลวิทย์  14309 
 3957  ใบสมัครอบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม เขตุสุขภาพที่ ๑๐    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 2019-05-14 09:06:14  ชลวิทย์  14028