การรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 นางเพชราภรณ์ คำเอี่ยมรัตน์ เวลา 2013-05-29 12:59:44

 

 

 

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ รพช./สสอ. ทุกท่านขอให้ท่านสรุปและรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556 เพื่อรับการตรวจราชการในรอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2556 นี้ สำหรับงานอนามัยแม่และเด็กให้ตรวจสอบข้อมูลและรายงานตามโปรแกรม ก2-plus ทั้ง 4 รายงานภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2556 นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

 

 

 ไฟล์แนบ : ไม่มี จำนวนเข้าชม 884

ดาวน์โหลด QR CODE

กลับหน้าหลัก