กลุ่มงานควบคุมโรค

   สรุปประเมิน ๕๐๖ สัปดาห์ที่ ๒ ปี ๒๕๖๖
 บุญประเสริฐ เทศะบำรุง เวลา 2023-01-16 15:37:32

 

 

 

สรุปประเมิน ๕๐๖ สัปดาห์ที่ ๒ ปี ๒๕๖๖ 
นับจาก ๑ มกราคม ถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ (ยอดสะสม)

 

 

 ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด ขนาด 30 Kb   เข้าดู 105   ดาวน์โหลด13784

กลับหน้าหลัก