กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

   สรุปมติและข้อสั่งการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
 นวลจันทร์ สายวงศ์ เวลา 2023-01-03 11:37:49

 

 

 

สรุปมติและข้อสั่งการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุอาคารส่งเสริมสุขภาพ  สสจ.ศรีสะเกษ

 

 

 ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด ขนาด 360 Kb   เข้าดู 216   ดาวน์โหลด13879

กลับหน้าหลัก