ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

   ชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการใช้โปรแกรมหมอพร้อม DMHT-dT-EPI
 วีระวุธ เวลา 2022-10-27 10:24:31

 

 

 

ชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการใช้โปรแกรมหมอพร้อม DMHT-dT-EPI 

กรณีการ claim ผ่าน หมอพร้อม  
ชึ่ง ผู้รับบริการต้องยืนยันตัวตน เข้ารับบริการ และ ยืนยันการได้รับบริการ  

 

 

 ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด ขนาด 244 Kb   เข้าดู 302   ดาวน์โหลด13870

กลับหน้าหลัก