ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

   คู่มือโปรแกรมระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน หมอพร้อม Digital ID (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 วีระวุธ เวลา 2022-10-27 10:11:20

 

 

 

โปรแกรมระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน หมอพร้อม Digital ID (สำหรับเจ้าหน้าที่) 

สำหรับ พิสูจน์ตัวตน  จนท.  ลงทะเบียนอุปกรณ์ และ พิสูจน์ตัวตนประชาชน ( eKYC)  
รายละเอียดเพิ่มเติม ตาม link  https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-pf/mohprompt-did/
 จนท. หน่วยบริการ  ที่ จะเป็น จนท.พิสจน์ตัวตน  ให้ 
 1  admin  moph ic  อำเภอ เพิ่ม  user /password   ในระบบ moph ic 
2  แจ้งรายชื่อให้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม สิทธิ  
3  ดำเนินการตาม คู่มือการใช้งาน 


 

 

 ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด ขนาด 2775 Kb   เข้าดู 267   ดาวน์โหลด13841

กลับหน้าหลัก