กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

   แบบประเมินเลื่อนระดับประเภททั่วไป ตาม ว 1211
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เวลา 2022-05-31 16:36:39

 

 

 

แบบประเมินเลื่อนระดับประเภททั่วไป ตาม ว 1211

 

 

 ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด ขนาด 171 Kb   เข้าดู 1521   ดาวน์โหลด14926

กลับหน้าหลัก