กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

   แบบประเมินเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ตาม ว 1377
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เวลา 2022-04-12 14:52:44

 

 

 

แบบประเมินเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ตาม ว 1377

*หมายเหตุ การส่งผลงานไม่สามารถส่งผลงานล่วงหน้าได้ และกำหนดระยะการส่งผลงานภายใน
180 วัน*


 

 

 ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด ขนาด 394 Kb   เข้าดู 3646   ดาวน์โหลด16317

กลับหน้าหลัก