กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

   แบบประเมินศักยภาพบุคคล (ขอรับเงิน ปจต.)
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เวลา 2022-03-28 14:46:56

 

 

 

แบบประเมินศักยภาพบุคคล 
(กรณีการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


 

 

 ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด ขนาด 637 Kb   เข้าดู 2642   ดาวน์โหลด15050

กลับหน้าหลัก